Masz pytanie?

25.8.2017 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy – Kodeks...

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz decyzji Rady Ministrówhttps://legalis.pl/25-8-2017-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-kodeks-spolek-handlowych/

Kodeks cywilny 2017 Tekst jednolity > Prawo cywilne

Kodeks cywilny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Poznaj aktualne przepisy Prawa cywilnego.www.kodeks-cywilny.org/

30.09.2016 r. – Ogłoszono jednolity tekst ustawy o...

Informujemy, że w dniu dzisiejszym pojawiły się nowości w zakresie Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz prac Sejmu RPhttps://legalis.pl/30-09-2016-r-ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-uslugach-platniczych/

Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2015 | Prawo rodzinne

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy to podstawowy akt normatywny będący źródłem prawa rodzinnego, reguluje stosunki rodzinne.kodeks-cywilny.org/kodeks-rodzinny-i-opiekunczy/

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych …

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity – wersja aktualizowanaaktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Doehler Sp. z o.o.

dane rejestracyjne. nip 521-10-03-920 regon 010406266 krs sad rejonowy dla m. st. warszawy w warszawie, xiv wydziaŁ gospodarczy krajowego...doehler.pl/

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym …

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – tekst jednolity (stan prawny na dzień 3.02.2014 r.)www.administrator24.info/artykul/id2327,ustawa-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zasobie-...

e-PODATNIK :: WSZYSTKIE ARTYKUŁY ZA DARMO :: …

Spółka jawna jest najczęściej powoływaną spółką spośród wszystkich spółek osobowych, przewidzianych przez przepisy prawa handlowego.www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/7083/Zmiany_w_spolce_jawnej_8211_obowiazki_rejes...

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 2017 …

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity) Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania. Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:aktyprawne.poznajpodatki.pl/podatki-majatkowe/ustawa-o-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych-201...

Dziedziczenie długów 2017, podstawowe informacje - …

Prawo spadkowe dziedziczenie długów - spadek to nie tylko dobra majątkowe ale też niespłacone zobowiązania finansowe. Kto dziedziczy i na jakich zasadach.https://kancelariamadejczyk.biz/dziedziczenie-dlugow-2017-prawo-spadkowe/