Masz pytanie?

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - cortex.pl

Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali... Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne . 19...www.cortex.pl/oferta/odpady.htm

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE - ECO-ABC

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. Kody.... Oznakowanie identyfikujące powinno zawierać: kod odpadów w nich przechowywanych,...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?19

KATALOG ODPADÓW INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE

KATALOG ODPADÓW INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE 01 Odpady powstaj ące przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych …www.ekoplus.com.pl/menu/katalogodpadow/katalogodpadow/odpadybezpieczne.pdf

» Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO » blog...

... którym można przypisać zarówno kody odpadów niebezpiecznych, jak i odpadów innych niż niebezpieczne (tzw. kody lustrzane)....eko-akademia.pl/2015/01/nowy-katalog-odpadow-i-nowe-kpo-i-keo/

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - Kody PKD

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Prosta i szybka wyszukiwarka kodów PKD.... Kod PKD wybrało 31 użytkowników aplikacji CEIDG. Sekcja: E,...www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/38.11.Z.html

Pkd zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne : 38.11.Z

Najbardziej właściwym kodem pkd dla zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne jest 38.11.Z. Kod ten nie... dla zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne...www.kodpkd.pl/kod-pkd/zbieranie-odpadow-innych-niz-niebezpieczne/

Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich...

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż... Kod 1 Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 2... substancje niebezpieczne Odpady z wykańczania inne niż...www.klaj.pl/_files/menu_glowne/samorzad/Gospodarka_odpadami/dla_mieszkanca/01_-_KATALOG_ODPADOW...

Dz.U.2001.112.1206 - Akt prawny - abc.com.pl

... podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z listą odpadów niebezpiecznych zawiera... się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne.www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-01-112-1206

Internetowy System Aktów Prawnych

... sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych... w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż...isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasO&passName=odpady

Wyszukiwarka kodów PKWiU i powiązanych z nimi stawek VAT

Twoje wybrane kody: 0. Wyszukiwarka PKWiU; Lista PKWiU; PKWiU VAT 23%;... Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich …www.vat-a.pl/pkwiu/pkwiu/kody/E