Masz pytanie?

Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

Zajmujemy się kompleksowym odbiorem wszelkiego rodzaju odpadów: odbieramy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne; odbieramy odpady produkcyjne …www.eco-cars.pl/odbior-odpadow

KODY ODPADÓW - EKOBIAL SC

strona Firmy Ekobial... Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transportwww.ekobial.pl/kody_odpadow.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - << CORTEX - II...

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

Cennik na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne...

Przyjmowanie i przetwarzanie odpadów. Odpady przyjmowane od mieszkańców obszaru obsługiwanego przez EKO DOLINĘ; Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznyekodolina.pl/text_pages/cennik-na-odpady-inne-niz-niebezpieczne-i-obojetne,80.html

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE - ECO-ABC | …

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. Kody. 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) czyli tzw. „sharps...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?19

Lp. Kod odpadu* Rodzaj odpadów* - Strona główna...

69 17 04 06 Cyna 70 17 04 07 Mieszaniny metali 71 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 72 19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowychwww.ferryt.opole.pl/pliki/KODY.pdf

Kod odpadu Rodzaj odpadu - Trwa wczytywanie strony...

Kod odpadu Rodzaj odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z …www.webdirect.home.pl/bmrecykling/bmrecykling/uploading/1351858188/zalacznik_nr_3_-_odzysk_-_so...

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW …

... a kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj odpadów.... a przez to przekształcają odpady niebezpieczne w inne niż niebezpieczne.www.epak.com.pl/dopobrania/kody_odpadow.doc

Wykaz odbieranych odpadów - UTYL-SERVICE S.C...

Kod 1) Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów: 1: 2: 01: Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalinutyl-service.pl/zakres-uslug/utylizacja-odpadow/wykaz-odbieranych-odpadow

Kod odpadu Rodzaj odpadu - Trwa wczytywanie strony...

Kod odpadu Rodzaj odpadu 1 Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin 01 01 Odpady z …webdirect.home.pl/bmrecykling/bmrecykling/uploading/1351858188/zalacznik_nr_2_-_zbieranie.pdf