Masz pytanie?

Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż...

Zajmujemy się kompleksowym odbiorem wszelkiego rodzaju odpadów: odbieramy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne; odbieramy odpady produkcyjne …www.eco-cars.pl/odbior-odpadow

KODY ODPADÓW - EKOBIAL SC

strona Firmy Ekobial... Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transportwww.ekobial.pl/kody_odpadow.html

Cennik na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne...

Przyjmowanie i przetwarzanie odpadów. Odpady przyjmowane od mieszkańców obszaru obsługiwanego przez EKO DOLINĘ; Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznywww.ekodolina.pl/text_pages/odpady-inne-niz-niebezpieczne-i-obojetne,80.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - << CORTEX - II...

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne...

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Prosta i szybka wyszukiwarka kodów PKD. Znajdź swoją działalność w Polskiej Klasyfikacji Działalności.www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/38.11.Z.html

KATALOG ODPADÓW INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE - EKO …

Strona 1 z 14 KATALOG ODPADÓW INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE 01 Odpady powstaj ące przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rudwww.ekoplus.com.pl/menu/katalogodpadow/katalogodpadow/odpadybezpieczne.pdf

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE - ECO-ABC | …

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. Kody. 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) czyli tzw. „sharps...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?19

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW …

... 19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne 19 02 04... podgrupę odpadów, a kod...www.epak.com.pl/dopobrania/kody_odpadow.doc

PMS Bartnicki - Rodzaje odpadów dopuszczonych do...

Lista odbieranych odpadów. Poniżej znajduje się lista odpadów dopuszczonych do zbierania, które obsługujemy. Odpady i substancje niebezpieczne są oznaczone "*".www.pms-bartnicki.com.pl/tabelaodpady.html

Postępowanie z odpadami komunalnymi w świetle nowej...

Kod: Rodzaje odpadów: 20 00 00: Odpady komunalne i podobne odpady z handlu, przemysłu oraz instytucji wraz z frakcjami zbieranymi oddzielnie: 20 01 00www.zb.eco.pl/inne/odpady/obrem.htm