Masz pytanie?

Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż...

Zajmujemy się kompleksowym odbiorem wszelkiego rodzaju odpadów: odbieramy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne; odbieramy odpady produkcyjne …www.eco-cars.pl/odbior-odpadow

KATALOG ODPADÓW INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE - EKO …

Strona 1 z 14 KATALOG ODPADÓW INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE 01 Odpady powstaj ące przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rudwww.ekoplus.com.pl/menu/katalogodpadow/katalogodpadow/odpadybezpieczne.pdf

Cennik na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne...

Przyjmowanie i przetwarzanie odpadów. Odpady przyjmowane od mieszkańców obszaru obsługiwanego przez EKO DOLINĘ; Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznywww.ekodolina.pl/text_pages/odpady-inne-niz-niebezpieczne-i-obojetne,80.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - << CORTEX - II...

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne...

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Prosta i szybka wyszukiwarka kodów PKD. Znajdź swoją działalność w Polskiej Klasyfikacji Działalności.www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/38.11.Z.html

KODY ODPADÓW PODDAWANYCH ODZYSKOWI PRZEZ FIRM …

Strona 4 z 6 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieuj ęte w innych grupachwww.ekoplus.com.pl/menu/katalogodpadow/katalogodpadow/kodyodzyskeko+.pdf

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE - ECO-ABC | …

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. Kody. 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) czyli tzw. „sharps...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?19

Tesla Recycling Sp. z o.o. S.K.A

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu; 1. Metale nieżelazne: 16 01 18: 2. Tworzywa sztuczne: 16 01 19: 3. Inne nie wymienione elementy (gumowe elementy pojazdów) …www.teslarecycling.pl/pl/odpady

EKORD :: Kompleksowa obsługa w zakresie gospodarowania...

Kompleksowa obsługa w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.www.ekord.com.pl/

Ewidencja odpadów

Czym jest ewidencja odpadów? Ewidencja odpadów oznacza: prowadzenie kart ewidencji odpadu; prowadzenie kart przekazania odpadu; składanie rocznych …www.ewidencjaodpadow.pl/