Masz pytanie?

KODY ODPADÓW - ekobial.pl

Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transport 02 Odpady z rolnictwa...www.ekobial.pl/kody_odpadow.html

3811Z - Kody PKD 2007 - www.kody-pkd.pl

Najnowsze kody PKD 2007, wyszukiwarka, wyszukiwarka odpowiedników kodów z 2004 r.www.kody-pkd.pl/kod,3811Z.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - cortex.pl

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

ZŁOM INFO PL - Kody odpadów

Katalog odpadów z dnia 27 września 2001 r. Poniżej wybrane, najczęściej używane kody odpadów w handlu i obrocie złomem. Kod odpadu złomu Pochodzenie...zlom.info.pl/kody-odpadow.html

Wyszukiwarka kodów PKWiU i powiązanych z nimi stawek VAT

Twoje wybrane kody: 0. Wyszukiwarka PKWiU; Lista PKWiU; PKWiU VAT 23%; PKWiU VAT 8%... Sekcja Symbol PKWiU Opis; E: PKWiU 36.00.11.0: Woda w postaci …www.vat-a.pl/pkwiu/pkwiu/kody/E

Utylizacja odpadów, transport odpadow, odbiór odpadów...

Odbiór i utylizacja odpadów poprodukcyjnych, przeterminowanych z przemysłu (niebezpieczne i bezpieczne). Odbiór i utylizacja odpadów przemysłu …odpady-epak.pl/

Lp. Kod odpadu. Rodzaj odpadu. Odpady niebezpieczne. 06 …

Lp. Kod odpadu. Rodzaj odpadu. Odpady inne niż niebezpieczne. 85 16 01 99 Inne nie wymienione odpady. 86 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03...energetyka-ursus.pl/download/kody_odpadow_ursus.pdf

Odbiór odpadów medycznych Gdańsk - transport i utylizacja...

Zajmujemy się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych na terenie województwa …medipal.pl/

» Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO » blog...

Od 2015 r. obowiązuje nowy katalog odpadów. Od 2015 r. obowiązują też nowe zasady i nowe wzory do prowadzenia ewidencji odpadów. KATALOG ODPADÓWeko-akademia.pl/2015/01/nowy-katalog-odpadow-i-nowe-kpo-i-keo/

» Zmiana klasyfikacji odpadu » blog Eko-Akademia - prawo...

Mamy nową ustawę o odpadach (UO2), ale nadal (maksymalnie jeszcze przez 2 lata) obowiązuje dotychczasowy katalog odpadów [3]. Indeksem górnym w postaci …eko-akademia.pl/2013/02/zmiana-klasyfikacji-odpadu/