Masz pytanie?

KODY ODPADÓW - EKOBIAL SC

strona Firmy Ekobial... Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transportwww.ekobial.pl/kody_odpadow.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - << CORTEX - II...

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

KATALOG ODPADÓW INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE - EKO …

Strona 1 z 14 KATALOG ODPADÓW INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE 01 Odpady powstaj ące przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rudwww.ekoplus.com.pl/menu/katalogodpadow/katalogodpadow/odpadybezpieczne.pdf

JARO S.A. - Oferta

Zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne JARO S.A. oferuje: odbiór i zagospodarowanie dla celów rekultywacji odpadów innych niż niebezpiecznewww.jaro.pl/odpady

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE - ECO-ABC | …

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. Kody. 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) czyli tzw. „sharps...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?19

Świetlówki – jaki kod odpadu? | ekolia.pl

» Świetlówki – jaki kod odpadu? |... Jak prawidłowo przeprowadzić klasyfikacje odpadu? Często mamy problem z prawidłową klasyfikacją odpadów.ekolia.pl/swietlowki-jaki-kod-odpadu/

Jaki kod odpadów? - Forum - Gartija.pl

... 19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne 19 02 04... podgrupę odpadów, a kod...www.gartija.pl/forum,jaki-kod-odpadow,3226

Toner drukarski – jaki kod odpadu? | ekolia.pl

» Toner drukarski – jaki kod odpadu? |... Jak prawidłowo klasyfikować toner drukarski? Wielu przedsiębiorców boryka się z problemami w zakresie klasyfikacji...ekolia.pl/toner-drukarski-jaki-kod-odpadu/

wykaz kodów odpadów - Hydrostal Konin - kasacja...

1 L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Wytwar zanie Zbierani e Odzys k Transp ort 1. 02 01 10 Odpady metalowe x x x 2. 07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych x xwww.hydrostal.konin.pl/pdf/wykaz_kodow_odpadow.pdf

Postępowanie z odpadami komunalnymi w świetle nowej...

Kod: Rodzaje odpadów: 20 00 00: Odpady komunalne i podobne odpady z handlu, przemysłu oraz instytucji wraz z frakcjami zbieranymi oddzielnie: 20 01 00www.zb.eco.pl/inne/odpady/obrem.htm