Masz pytanie?

KODY ODPADÓW - EKOBIAL SC

strona Firmy Ekobial... Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transportwww.ekobial.pl/kody_odpadow.html

Cennik na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne...

Przyjmowanie i przetwarzanie odpadów. Odpady przyjmowane od mieszkańców obszaru obsługiwanego przez EKO DOLINĘ; Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznywww.ekodolina.pl/text_pages/odpady-inne-niz-niebezpieczne-i-obojetne,80.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - << CORTEX - II...

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

JARO S.A. - Oferta

Zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne JARO S.A. oferuje: odbiór i zagospodarowanie dla celów rekultywacji odpadów innych niż niebezpiecznewww.jaro.pl/odpady

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE - ECO-ABC | …

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. Kody. 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) czyli tzw. „sharps...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?19

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW …

... 19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne 19 02 04... podgrupę odpadów, a kod...www.epak.com.pl/dopobrania/kody_odpadow.doc

EKORD :: Kompleksowa obsługa w zakresie gospodarowania...

Kompleksowa obsługa w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne.www.ekord.com.pl/

ODPADY WETERYNARYJNE NIEBEZPIECZNE - ECO-ABC | ODPADY...

ODPADY WETERYNARYJNE NIEBEZPIECZNE. Kody. 18 02 05 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne - chemikalia lub …www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?101

"odpady" - Elektrozłom Sp. z.o.o. - utylizacja...

* oznacza że dany odpad zawiera elementy niebezpieczne Zgodnie z ustawą o odpadach klasyfikacja danego odpadu należy do jego wytwórcy, jednak kierując się...www.elektrozlom.pl/odpady.php

Katalog odpadów - Odpady-Help.pl - gospodarka odpadami …

Kod odpadu Rodzaj odpadu 1 2 3 4 5 6 7; 01 : Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalinwww.odpady-help.pl/katalog_odpadow.html