Masz pytanie?

Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż...

Zajmujemy się kompleksowym odbiorem wszelkiego rodzaju odpadów: odbieramy odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne; odbieramy odpady produkcyjne …www.eco-cars.pl/odbior-odpadow

KODY ODPADÓW - EKOBIAL SC

strona Firmy Ekobial... Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transportwww.ekobial.pl/kody_odpadow.html

KATALOG ODPADÓW INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE - EKO …

Strona 1 z 14 KATALOG ODPADÓW INNYCH NI ś NIEBEZPIECZNE 01 Odpady powstaj ące przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rudwww.ekoplus.com.pl/menu/katalogodpadow/katalogodpadow/odpadybezpieczne.pdf

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE - ECO-ABC | …

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. Kody. 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) czyli tzw. „sharps...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?19

Świetlówki – jaki kod odpadu? | ekolia.pl

» Świetlówki – jaki kod odpadu? |... Jak prawidłowo przeprowadzić klasyfikacje odpadu? Często mamy problem z prawidłową klasyfikacją odpadów.ekolia.pl/swietlowki-jaki-kod-odpadu/

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW …

... 19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne 19 02 04... podgrupę odpadów, a kod...www.epak.com.pl/dopobrania/kody_odpadow.doc

Toner drukarski – jaki kod odpadu? | ekolia.pl

» Toner drukarski – jaki kod odpadu? |... Jak prawidłowo klasyfikować toner drukarski? Wielu przedsiębiorców boryka się z problemami w zakresie klasyfikacji...ekolia.pl/toner-drukarski-jaki-kod-odpadu/

PMS Bartnicki - Rodzaje odpadów dopuszczonych do...

Lista odbieranych odpadów. Poniżej znajduje się lista odpadów dopuszczonych do zbierania, które obsługujemy. Odpady i substancje niebezpieczne są oznaczone "*".www.pms-bartnicki.com.pl/tabelaodpady.html

Katalog odpadów - darsoft.pl - oprogramowanie szyte na...

Lp: Kod odpadu: Rodzaj odpadu: 1: 01 01 01: Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 2: 01 01 02: Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy …www.darsoft.pl/prawo/katalogodpadow

Utylizacja, Utylizacja Odpadów Niebezpiecznych...

Kod odpadu . Rodzaj odpadu. 1. Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalinstanmar-kutno.pl/?pg=oferta