Masz pytanie?

KODY ODPADÓW - ekobial.pl

Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transport 02 Odpady z rolnictwa...www.ekobial.pl/kody_odpadow.html

3811Z - Kody PKD 2007 - www.kody-pkd.pl

Najnowsze kody PKD 2007, wyszukiwarka, wyszukiwarka odpowiedników kodów z 2004 r.www.kody-pkd.pl/kod,3811Z.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - cortex.pl

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

E - Sekcje kodów PKD 2007 - www.kody-pkd.pl

Najnowsze kody PKD 2007, wyszukiwarka, wyszukiwarka odpowiedników kodów z 2004 r.www.kody-pkd.pl/sekcja,E.html

Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów

województwo zachodniopomorskie; nazwa firmy grupa odpadów sposób zagospodarowania; P.G.O "SANSERW" wszystkie odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne …gielda-odpadow.pl/firmy-odbierajace/wszystkie/

NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI - gromadzenie...

W katalogu znajduje się 20 grup odpadów. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Katalog odpadów: Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 01 do 12...www.e-gospodarkaodpadami.pl/rynek/postepowanie-z-wytworzonymi/

Utylizacja odpadów, transport odpadow, odbiór odpadów...

Odbiór i utylizacja odpadów poprodukcyjnych, przeterminowanych z przemysłu (niebezpieczne i bezpieczne). Odbiór i utylizacja odpadów przemysłu …odpady-epak.pl/

Zagospodarowanie i utylizacja odpadów w Mielcu i Chełmie...

EURO - EKO Sp. z o.o. oferuje. korzystne warunki odbioru odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, które następnie przetwarza na paliwo...euro-eko.mielec.pl/oferta/

Lp. Kod odpadu. Rodzaj odpadu. Odpady niebezpieczne. 06 …

Lp. Kod odpadu. Rodzaj odpadu. Odpady inne niż niebezpieczne. 85 16 01 99 Inne nie wymienione odpady. 86 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03...energetyka-ursus.pl/download/kody_odpadow_ursus.pdf

Odbiór odpadów medycznych Gdańsk - transport i utylizacja...

Zajmujemy się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych na terenie województwa …medipal.pl/