Masz pytanie?

KODY ODPADÓW - ekobial.pl

strona Firmy Ekobial... Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transportwww.ekobial.pl/kody_odpadow.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - cortex.pl

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

ZŁOM INFO PL - Kody odpadów

Czy selektywna zbiórka w gminach jest machiną do zbierania odpadów, czy surowców wtórnych? Czy rozszerzona odpowiedzialność producenta obejmie dofinansowanie...zlom.info.pl/kody-odpadow.html

Postępowanie z odpadami komunalnymi w świetle nowej …

Odpady komunalne zakwalifikowane są bezpośrednio do kategorii Q14, ale niektóre ich "strumienie" mogą znaleźć się także w innych kategoriach (np.:www.zb.eco.pl/inne/odpady/obrem.htm

Nowy katalog odpadów oraz nowe wzory KPO i KEO » blog …

Od 2015 r. obowiązuje nowy katalog odpadów. Od 2015 r. obowiązują też nowe zasady i nowe wzory do prowadzenia ewidencji odpadów. KATALOG ODPADÓWeko-akademia.pl/2015/01/nowy-katalog-odpadow-i-nowe-kpo-i-keo/

Trans-Med

O firmie Firma Trans-Med powstała w 2000 roku i świadczy usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.www.trans-med.com.pl/

Obowiązki Wytwórcy - utylimed.pl

Serwis internetowy firmy UTYLIMED Sp z o.o.... Obowiązki wytwórcy w świetle nowej ustawy (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach).www.utylimed.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=60

Dz.U.2001.112.1206 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie Katalog odpadów.www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-01-112-1206

Odpady medyczne - transport i utylizacja - Gdynia...

Zajmujemy się transportem i utylizacją odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych na terenie województwa pomorskiego.medipal.pl/

Nowa ustawa o odpadach - najważniejsze zmiany w pigułce.

Najnowsze artykuły. Kiedy jest Ci potrzebny kontener na śmieci? Odpady remontowe – jak w łatwy sposób się ich pozbyć? Utylizacja odpadów – co to jest?eko-logis.com.pl/nowa-ustawa-o-odpadach/