Masz pytanie?

KODY ODPADÓW - EKOBIAL SC

strona Firmy Ekobial... Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transportwww.ekobial.pl/kody_odpadow.html

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - Wyszukiwarka...

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Prosta i szybka wyszukiwarka kodów PKD. Znajdź swoją działalność w Polskiej Klasyfikacji Działalności.www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/38.11.Z.html

ECO-ABC | TRANSPORT

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. Kody. 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) czyli tzw. „sharps...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?19

Utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych - ogólnie...

Sytuacja wygląda tak, że z pół roku temu po kilku latach walki z posłami w sejmie w końcu została przegłosowana ustawa dotycząca utylizacji odpadów...www.biznesforum.pl/utylizacja-odpadow-medycznych-i-niebezpiecznych-vt77415.html

Katalog odpadów - Odpady-Help.pl

Katalog odpadów zawierający pełną listę kodów odpadów zgodną z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.www.odpady-help.pl/katalog_odpadow.html

ECO-ABC | UTYLIZACJA ODPADÓW WETERYNARYJNYCH

ODPADY MEDYCZNE SPECJALNE. Kody. 18 01 06 - Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne tj. chemikalia lub substancje o...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?18

Cennik Składowiska Odpadów 2012 r. - zaklad-komunalny.pl...

"Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. U z 2013r. poz. 21) art. 137, ust. 6 cena za przyjęcie do składowania 1 tony odpadów zawiera kwotę...www.zaklad-komunalny.pl/index.php?id=292

Cennik za przyjęcie odpadów (ważny od 01.01.2013r.)

Cennik za przyjęcie odpadów (ważny od 01.01.2013r.) Unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku odpadów w Wałbrzychu w procesie D5www.mobruk.pl/pliki/dokumenty/cennik-za-przyjecie-odpadow-2012.pdf

Klasyfikacja odpadów - na stronie EKO-LOGIS

Klasyfikacja odpadów. 01. odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin. 02. odpady z rolnictwa...eko-logis.com.pl/klasyfikacja-odpadow/

Biuletyn Informacji Publicznej – INFORMACJA NA TEMAT...

KLASYFIKACJA ODPADÓW. Wyróżniono 3 następujące grupy odpadów: Odpady medyczne o kodach: 18 01 02*, 18 01 03*,18 01 82*. Odpady medyczne o kodach: …bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki/534/1272/INFORMACJA_NA_TEMAT_SPOSOBU_POSTEPOWANIA_Z_ODPADAM...