Masz pytanie?

KODY ODPADÓW

strona Firmy Ekobial... Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transportwww.ekobial.pl/kody_odpadow.html

Kody odpadów - Eko-Logis | Wywóz gruzu Wrocław

Kody odpadów to uniwersalna metoda określenie rodzaju wytwarzanych odpadów. Klasyfikacja jest szczegółowa, na stronie znajdą Państwo aktualne rozporządzenieeko-logis.com.pl/kody-odpadow/

ECO-ABC | TRANSPORT

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. Kody. 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) czyli tzw. „sharps...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?19

Wykaz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i...

237 Wykaz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne – stan na dzień 31 grudnia 2006 r.www.mos.gov.pl/g2/big/2009_07/ee859c75748c9a6221c885b2a7635779.pdf

Kody odpadów medycznych | DolinaBIOtechnologiczna.pl

Wielu z nas ma problem z oznaczaniem pojemników i worków z odpadami medycznymi. Przypominamy kody, którymi posługuja się firmy wywożące odpady niebezpieczne...dolinabiotechnologiczna.pl/nowe-doniesienia/diagnostyka-nowosci/kody-odpadow-medycznych-2/

Utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Problem odpadów medycznych ostatnio w Polsce stał się głośny w związku z aferą w jaki sposób były "utylizowane". Kompletny brak nadzoru ze strony SANEPIDU.www.biznesforum.pl/utylizacja-odpadow-medycznych-i-niebezpiecznych-vt77415.html

Postępowanie z odpadami komunalnymi w świetle nowej …

W Europejskim Katalogu Odpadów znalazły się także odpady, które mogą pochodzić z obróbki odpadów stałych komunalnych w zakładach obróbki odpadów oraz z...www.zb.eco.pl/inne/odpady/obrem.htm

ZŁOM INFO PL - Kody odpadów

W sprzedaży zbiorniki stalowe oraz zbiorniki ze stali nierdzewnej pochodzące z likwidowanych wagonów kolejowych. Zbiorniki stalowe: Pojemność: 51 m3www.zlom.info.pl/kody-odpadow.html

Utylizacja odpadów, odbiór, odpady wiertnicze

Kod odpadu. Nazwa odpadu. 01 01 02. Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali. 01 04 99. Inne nie wymienione odpady. 01 05 04. Płuczki i odpady wiertnicze...www.awas-serwis.pl/oferta/utylizacja

Katalog odpadów dzieli odpady w zależności od źródła ich...

02 02 99 02 03 02 03 01 02 03 02 02 03 03 02 03 04 02 03 05 02 03 80 02 03 81 02 03 82 02 03 99 02 04 02 04 01 02 04 02 02 04 03 02 04 80 02 04 99 02 05 02 05 01www.klaj.pl/_files/menu_glowne/samorzad/Gospodarka_odpadami/dla_mieszkanca/01_-_KATALOG_ODPADOW...