Masz pytanie?

3811Z - Kody PKD 2007 - www.kody-pkd.pl

Najnowsze kody PKD 2007, wyszukiwarka, wyszukiwarka odpowiedników kodów z 2004 r.www.kody-pkd.pl/kod,3811Z.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - cortex.pl

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

3832Z - Kody PKD 2007 - www.kody-pkd.pl

Najnowsze kody PKD 2007, wyszukiwarka, wyszukiwarka odpowiedników kodów z 2004 r.www.kody-pkd.pl/kod,3832Z.html

Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów

województwo zachodniopomorskie; nazwa firmy grupa odpadów sposób zagospodarowania; P.G.O "SANSERW" wszystkie odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne …gielda-odpadow.pl/firmy-odbierajace/wszystkie/

Port Service

przetwarzanie (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne pochodzących z zakładów przemysłowychportservice.com.pl/

NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI - gromadzenie...

W katalogu znajduje się 20 grup odpadów. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Katalog odpadów: Odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach 01 do 12...www.e-gospodarkaodpadami.pl/rynek/postepowanie-z-wytworzonymi/

Utylizacja odpadów, transport odpadow, odbiór odpadów...

Odbiór i utylizacja odpadów poprodukcyjnych, przeterminowanych z przemysłu (niebezpieczne i bezpieczne). Odbiór i utylizacja odpadów przemysłu …odpady-epak.pl/

Odbiór odpadów medycznych Gdańsk - transport i utylizacja...

Zajmujemy się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych na terenie województwa …medipal.pl/

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym – Dentonet

Odpady medyczne w gabinecie stomatologicznym. Odpowiednia segregacja oraz przechowywanie odpadów medycznych to jedne z podstawowych zasad zachowania …dentonet.pl/odpady-medyczne-w-gabinecie-stomatologicznym/

» Zmiana klasyfikacji odpadu » blog Eko-Akademia - prawo...

Mamy nową ustawę o odpadach (UO2), ale nadal (maksymalnie jeszcze przez 2 lata) obowiązuje dotychczasowy katalog odpadów [3]. Indeksem górnym w postaci …eko-akademia.pl/2013/02/zmiana-klasyfikacji-odpadu/