Masz pytanie?

3811Z - Kody PKD 2007 - www.kody-pkd.pl

Najnowsze kody PKD 2007, wyszukiwarka, wyszukiwarka odpowiedników kodów z 2004 r.www.kody-pkd.pl/kod,3811Z.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - cortex.pl

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

E - Sekcje kodów PKD 2007 - www.kody-pkd.pl

Najnowsze kody PKD 2007, wyszukiwarka, wyszukiwarka odpowiedników kodów z 2004 r.www.kody-pkd.pl/sekcja,E.html

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - Kody PKD

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Prosta i szybka wyszukiwarka kodów PKD. Znajdź swoją działalność w Polskiej Klasyfikacji Działalności.www.pkd.com.pl/wyszukiwarka/pkd/38.11.Z.html

Ogólnopolska Internetowa Giełda Odpadów

województwo zachodniopomorskie; nazwa firmy grupa odpadów sposób zagospodarowania; P.G.O "SANSERW" wszystkie odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne …gielda-odpadow.pl/firmy-odbierajace/wszystkie/

NOWOCZESNA GOSPODARKA ODPADAMI - gromadzenie...

Odpady zwierciadlane w katalogu odpadów to pary odpadów objęte tym samym opisem słownym, a różniące się dodatkową uwagą „Zawierający substancje niebezpieczne...www.e-gospodarkaodpadami.pl/rynek/postepowanie-z-wytworzonymi/

Utylizacja odpadów, transport odpadow, odbiór odpadów...

Odbiór i utylizacja odpadów poprodukcyjnych, przeterminowanych z przemysłu (niebezpieczne i bezpieczne). Odbiór i utylizacja odpadów przemysłu …odpady-epak.pl/

TRANS-MED

O firmie Firma Trans-Med powstała w 2000 roku i świadczy usługi w zakresie odbioru i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.trans-med.com.pl/

Lp. Kod odpadu. Rodzaj odpadu. Odpady niebezpieczne. 06 …

Lp. Kod odpadu. Rodzaj odpadu. Odpady inne niż niebezpieczne. 85 16 01 99 Inne nie wymienione odpady. 86 16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 …energetyka-ursus.pl/download/kody_odpadow_ursus.pdf

Odbiór odpadów medycznych Gdańsk - transport i utylizacja...

Zajmujemy się odbiorem, transportem i utylizacją odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz innych odpadów niebezpiecznych na terenie województwa …medipal.pl/