Masz pytanie?

KODY ODPADÓW - EKOBIAL SC

strona Firmy Ekobial... Pełna lista kodów odpadów które odbieramy i transportujemy Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów [Z] Zbieranie [Tr] Transportwww.ekobial.pl/kody_odpadow.html

AKTUALNE KODY ODBIERANYCH ODPADÓW - << CORTEX - II...

Grupa. Kod. Rodzaj. 1 . 01 01 01 . Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 01 01 02 . Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metaliwww.cortex.pl/oferta/odpady.htm

Cennik na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne...

Przyjmowanie i przetwarzanie odpadów. Odpady przyjmowane od mieszkańców obszaru obsługiwanego przez EKO DOLINĘ; Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznywww.ekodolina.pl/text_pages/cenniki,38.html

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE - ECO-ABC | …

ODPADY MEDYCZNE INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE. Kody. 18 01 01 - Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) czyli tzw. „sharps...www.eco-abc.com.pl/utylizujemy?19

KATALOG ODPADÓW WRAZ Z LISTĄ ODPADÓW …

... 19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne 19 02 04... podgrupę odpadów, a kod...www.epak.com.pl/dopobrania/kody_odpadow.doc

Toner drukarski – jaki kod odpadu? | ekolia.pl

» Toner drukarski – jaki kod odpadu? |... Jak prawidłowo klasyfikować toner drukarski? Wielu przedsiębiorców boryka się z problemami w zakresie klasyfikacji...ekolia.pl/toner-drukarski-jaki-kod-odpadu/

Kody odpadów medycznych | DolinaBIOtechnologiczna.pl

Wielu z nas ma problem z oznaczaniem pojemników i worków z odpadami medycznymi. Przypominamy kody, którymi posługuja się firmy wywożące odpady niebezpieczne...dolinabiotechnologiczna.pl/nowe-doniesienia/diagnostyka-nowosci/kody-odpadow-medycznych-2/

Katalog odpadów - darsoft.pl - oprogramowanie szyte na...

Lp: Kod odpadu: Rodzaj odpadu: 1: 01 01 01: Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80) 2: 01 01 02: Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy …www.darsoft.pl/prawo/katalogodpadow

wykaz kodów odpadów - Hydrostal Konin - kasacja...

1 L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu Wytwar zanie Zbierani e Odzys k Transp ort 1. 02 01 10 Odpady metalowe x x x 2. 07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych x xwww.hydrostal.konin.pl/pdf/wykaz_kodow_odpadow.pdf

ZŁOM INFO PL - Kody odpadów

Kod odpadu złomu: Pochodzenie odpadu - złomu: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 02 04*, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03...www.zlom.info.pl/kody-odpadow.html