Masz pytanie?

odwołanie od decyzji ZUS do Sądu - forum.niepelnosprawni.pl

Lp. Określenie rodzaju rozstrzygnięcia. Liczba spraw. 1. akty wydane przez SKO jako organ II instancji, w tym : akty wydane przez SKO w trybie art. 127 § 3...www.forum.niepelnosprawni.pl/topic_show.pl?tid=7444