Masz pytanie?

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Raciborska 20, 44-200 Rybnikbazy.ngo.pl/search/info.asp?id=100229

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o...

Tryb powoływania powiatowych zespołów orzekania o niepełnosprawności reguluje ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/wojewodzki-zespol-do-s/767,Powiatowe-Zespoly-do-...

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o...

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. jest organem II-ej instancji właściwym do rozpoznawania odwołań od orzeczeń o...bip.lubuskie.uw.gov.pl/komisje/wzoonwwl.html

Powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności...

Podstawa prawna Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Giżycku został powołany przez Starostę Giżyckiego na mocy Zarządzenia Nr 19...pcpr-gizycko.lo.pl/?cid=168

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Roosevelta 40, 41-800 Zabrzebazy.ngo.pl/search/info.asp?id=100235

Orzekanie osób powyżej 16. roku życia - Wojewódzki...

Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/wojewodzki-zespol-do-s/764,Orzekanie-osob-powyze...

Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o...

Miejsce pracy: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu, ul. Szprotawska 28. Wymiar etatu: 1. Ilość etatów: 1. Wydział: nie dotyczybip.wrota.lubuskie.pl/pcprzagan/wakaty/2/1/Sekretarz_Powiatowego_Zespolu_do_Spraw_Orzekania_o_N...

Wnioski Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności...

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu informuje, że od dnia 01.01.2010r. osoby niepełnosprawne, którym kończy się ważność...www.pcpr.zawiercie.powiat.pl/kategorie/wnioski_zespolu_do_spraw_orzekania_o

Orzekanie o niepełnosprawności - Centrum pomocy …

Powiatowy Zespół d.s. Orzekania o Niepełnosprawnoci w Jeleniej Górze, Stopień Niepełnosprawności, Orzekanie, niepełnosprawni Jelenia Góra, BIP, Biuletyn...forum.darzycia.pl/index.php/topic,527.500.html

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w...

Rybnicki Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się przy ulicy Raciborskiej 20 na terenie rybnickiego śródmieścia.rybnik1.pl/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-rybniku/