Masz pytanie?

Prezentacja programu PowerPoint - sp1-nt.pl

2. malarstwo (tematy: portret, pejzaŻ, martwa natura, sceny rodzajowe, sceny historyczne; techniki malarskie: tempera, akwarela, olej, gwasz, akryl, fresk, na szkle,sp1-nt.pl/pomoce/plastyka.pdf

Treść i forma dzieła sztuki, Sztuka, Artykuły - Profesor.pl

Treść i forma dzieła sztuki W każdym dziele plastycznym dadzą się wydzielić cztery warstwy tworzące owe dzieło: - tworzywo dzieła,www.profesor.pl/publikacja,10845,Artykuly,Tresc-i-forma-dziela-sztuki

Z PLASTYKĄ PRZEZ CZTERY PORY ROKU - Profesor.pl

„nauka moŻe staĆ siĘ dla dzieci ciekawĄ i zajmujĄcĄ, jeŻeli bĘdzie opromieniona jasnym ŚwiatŁem myŚli, uczuĆ, twÓrczoŚci, piĘkna i zabawy” w...www.profesor.pl/publikacja,24258,Program-nauczania,Z-PLASTYKA-PRZEZ-CZTERY-PORY-ROKU

Jazz - Sciaga.pl

JAZZ to rodzaj muzyki powstały u schyłku XIX w w wyniku nakładania się elementów muzyki europejskiej afrykańskiej i amerykańskiej na gruncie praktykisciaga.pl/tekst/26005-27-jazz

Muzyka - Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej w...

Strona internetowa Biblioteki Pedagogicznej imienia Heleny Radlińskiej w Siedlcach.www.bpsiedlce.pl/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/293_zbiory-audiowizualne/234_muzyka/

Opracowanie epok literackich (gatunki, twórcy, dzieła...

Opracowanie epok literackich (gatunki, twórcy, dzieła) wraz z niezbędnymi kontekstami z historii kultury i filozofii oraz najważniejsze informacje z podstaw nauki...www.bryk.pl/wypracowania/j%C4%99zyk_polski/materia%C5%82y_do_matury/787-opracowanie_epok_litera...