Masz pytanie?

Włókowanie, wałowanie, spulchnianie i podsiew - czym...

Włókowanie, wałowanie, podsiew i spulchnianie to zabiegi, których wykonanie w odpowiednim terminie odpłaca się większą ilością wartościowej paszy, fot.www.farmer.pl/technika-rolnicza/maszyny-rolnicze/wlokowanie-walowanie-spulchnianie-i-podsiew-cz...