Masz pytanie?

Zmiana numeru rachunku bankowego - Obsługa …

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/zmiana-numeru-rachunku-bankowego

Korekty faktur - faktura korygująca - Zasady korygowania

Pozycji, których nie można korygować notą korygującą nie skoryguje nabywca. W powyższych przypadkach korekta może być przeprowadzone jedynie przez...www.vat.pl/faktura-korekta/

Korekta a VAT - Korekty faktur

Korekta faktury powodować będzie z jednej strony powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy, z drugiej – prawo do odliczenia VAT po stronie nabywcy. W...www.vat.pl/korekta-a-vat--korekty-faktur-8276/

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku...

W przypadku dyspozycji na wypadek śmierci posiadacza rachunku, wkład pieniężny gromadzony na koncie nie wejdzie w skład spadku. Pamiętać jednak należy, iż w...www.infor.pl/prawo/umowy/finanse/217239,Dyspozycja-wkladem-na-wypadek-smierci-posiadacza-rachun...

Portal Funduszy Europejskich - Ministerstwo Rozwoju

Fundusze Europejskie 2014-2020. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Umowa dzierżawy - WZÓR UMOWY - Strona 2 - INFOR.PL

Umowa dzierżawy - WZÓR UMOWY. Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas...www.infor.pl/prawo/umowy/inne-umowy/293553,2,Umowa-dzierzawy-WZOR-UMOWY.html

Zuws.pl : Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w …

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicachzuws.pl/

Nowy wzór VAT-28 od 1 stycznia 2017 r. - Rozliczenia …

Od początku 2017 r. zacznie obowiązywać nowy wzór wniosku w sprawie kaucji gwarancyjnej (VAT-28), który ma zastosowanie w przypadku przyjęcia, przedłużenia...ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/rozliczenia-vat/750121,Nowy-wzor-VAT28-od-1-stycznia-2017-r.htm...

Umowa zlecenie - wzór z omówieniem - Umowy …

Umowa zlecenie - wzór z omówieniem. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną i nie może mieć cech umowy o pracę. Do umów zlecenia nie stosuje się przepisów...kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/umowy_cywilnoprawne/744165,Umowa-zlecenie-wzor-z-o...

Nowy wzór VAT-R od 2017 roku - Podatnik VAT - VAT - …

Nowy wzór VAT-R od 2017 roku. Minister Rozwoju i Finansów przygotował 8 grudnia 2016 roku projekt rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z...ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/podatnik-vat/750065,Nowy-wzor-VATR-od-2017-roku.html