Masz pytanie?

Dorobek naukowy - ITA

I. KSIĄŻKI. 1. Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańskiej, Warszawa 1988.www.ita.aidg.pl/?dorobek-naukowy,135

Wykaz Publikacji - Akademia Pedagogiki Specjalnej

Andrzejewska Anna, Bednarek Józef Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki 2010, s. 162, cena: 28,00 zł ISBN 978-83-62828-18-0www.aps.edu.pl/uczelnia/wydawnictwo/wykaz-publikacji.aspx

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu - PBW W OPOLU

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu... Wykluczenie cyfrowe. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wykluczenie cyfrowe lub przepaść cyfrowa – termin...www.pedagogiczna.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=12:iti&layout=blo...

STRONA GŁÓWNA

1: 15-lecie Związku Funkcj. Policji Państw. Okr. VII Krak. „Samopomoc" Spółdzielni z ogran. odpow. w Krakowie 1923-1935, Kraków 1937: 2: Alfabetyczny spis...policjapanstwowa.pl/index.php/pl/strona-glowna/2-podstrony?start=36