Masz pytanie?

KUL - Wydział Nauk Społecznych - Pracownicy - prof. Steuden

Prof. dr hab. Stanisława Steuden Stopnie naukowe, rok uzyskania, miejsce: Studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach...www.kul.pl/pracownicy-prof-steuden,art_10613.html

Makrostruktury społeczne - Sciaga.pl

Naczelną własnością społeczeństwa jest struktura społeczna Przejawia się to m in w formie podziałów społecznych hierarchii układzie ról pozycjisciaga.pl/tekst/38077-39-makrostruktury_spoleczne

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt...

Witamy na stronie Internetowego Serwisu Informacyjno - Poradniczego Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt.trakt.org.pl/viewpage.php?page_id=3

Pojęcie „patologia” | Pedagogika, psychologia, socjologia...

Początkowo termin patologia (z grec. pathos - cierpienie, logos - nauka) był używany w medycynie, a dopiero w końcu XIX wieku zaczęto odnosić go do zjawisk...www.nauki-spoleczne.info/pojecie-%e2%80%9epatologia%e2%80%9d

Zaburzenie osobowości | PoradnikPR.info

Zaburzenie osobowości jest stanem psychicznym, w którym następuje częściowa dezintegracja psychiki, rozchwianie emocjonalne, szybkie gwałtowne zmianywww.poradnikpr.info/?p=2328

Czego nie powie ci psychiatra - rzecz o psychozach...

Wprowadzenie do psychopatologii cz. 4 W artykule tym pragnę wprowadzić Czytelnika w zagadnienie psychoz. Jest ono trudne już chociażby dlatego, że mianem psychoz...www.racjonalista.pl/kk.php/s,4319

diagnoza i kierunki zmian - Portal Funduszy Strukturalnych

3 zale Ŝno ści organizacyjnoprawnej i słu Ŝbowej; kierownictwu przysługują równie Ŝ środki dyscyplinarne, które mog ą by ć stosowane w stosunku do...www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ekspertyzy/nadzor%20nad%20samorzadem%20terytori...

Wykład IX - Etyka, kodeks etyczny, etyka zawodowa, zasady...

WYKŁAD IX ETYKA Termin etyka pochodzi od greckiego słowa „ethiké” i oznacza moralność. Etyka to trzeci obok fizyki i logiki dział wprowadzony do filozofii...mailgrupowy.pl/shared/resources/4378,podstawy-komunikacji-spolecznej/12086,wyklad-ix-etyka-kode...

Rodzina polska - PBW W OPOLU

Zestawienie bibliograficzne „Rodzina polska" zawiera 289 pozycji bibliograficznych ( w tym 58 pozycji zwartych) wydanych w latach 1997-2007. Bibliografię...www.pedagogiczna.pl/index.php/zestawienia-bibliograficzne/113-rodzina-polska

Prawda o polskiej biedzie. W kraju żyją dwa miliony...

Bieda w Polsce to zjawisko słabo widoczne z metropolii, ale mocno odczuwane na wsiach i w małych miastach • Fot. Łukasz Giza / Agencja Gazeta Bezrobotny...natemat.pl/2457,prawda-o-polskiej-biedzie-w-kraju-zyja-dwa-miliony-ubogich