Masz pytanie?

Słownik poprawnej polszczyzny Grzegorza Jagodzińskiego

Wersja z 2015-06-06. Słownik poprawnej polszczyzny J. jagodlin, zob. ilang. jak | Wyraz jak bywa zaimkiem pytajnym, zaimkiem względnym lub spójnikiem. Zob. też kto.grzegorj.w.interia.pl/popraw/slow04.html

KUL - Wydział Nauk Społecznych - Pracownicy - prof. Steuden

Prof. dr hab. Stanisława Steuden Stopnie naukowe, rok uzyskania, miejsce: Studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach...www.kul.pl/pracownicy-prof-steuden,art_10613.html

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt...

Witamy na stronie Internetowego Serwisu Informacyjno - Poradniczego Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt.trakt.org.pl/viewpage.php?page_id=3

Zaburzenie osobowości | PoradnikPR.info

Zaburzenie osobowości jest stanem psychicznym, w którym następuje częściowa dezintegracja psychiki, rozchwianie emocjonalne, szybkie gwałtowne zmianywww.poradnikpr.info/?p=2328

Czego nie powie ci psychiatra - rzecz o psychozach...

Wprowadzenie do psychopatologii cz. 4 W artykule tym pragnę wprowadzić Czytelnika w zagadnienie psychoz. Jest ono trudne już chociażby dlatego, że mianem psychoz...www.racjonalista.pl/kk.php/s,4319

Prawda o polskiej biedzie. W kraju żyją dwa miliony...

Bieda w Polsce to zjawisko słabo widoczne z metropolii, ale mocno odczuwane na wsiach i w małych miastach • Fot. Łukasz Giza / Agencja Gazeta Bezrobotny...natemat.pl/2457,prawda-o-polskiej-biedzie-w-kraju-zyja-dwa-miliony-ubogich

Food Studies - Studia podyplomowe i szkolenia - Szkoła...

Kierownicy studiów: " Jedzenie to waży element kultury. Często potrafi powiedzieć o nas więcej niż sami byśmy chcieli. Studia podyplomowe Food studies łączą...www.podyplomowe.pl/swps-warszawa/studia-podyplomowe/rozwoj-osobisty/food-studies

diagnoza i kierunki zmian - Portal Funduszy Strukturalnych

3 zale Ŝno ści organizacyjnoprawnej i słu Ŝbowej; kierownictwu przysługują równie Ŝ środki dyscyplinarne, które mog ą by ć stosowane w stosunku do...www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/ekspertyzy/nadzor%20nad%20samorzadem%20terytori...

Rodzina polska - PBW W OPOLU

Zestawienie bibliograficzne „Rodzina polska" zawiera 289 pozycji bibliograficznych ( w tym 58 pozycji zwartych) wydanych w latach 1997-2007. Bibliografię...www.pedagogiczna.pl/index.php/zestawienia-bibliograficzne/113-rodzina-polska

Badania « Instytut Socjologii UW

Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego to jeden z czołowych instytutów socjologii w Polsce. O jego pozycji świadczą liczba pracujących w nim profesorów...www.is.uw.edu.pl/pl/badania-i-konferencje/badania/