Masz pytanie?

Samochody służbowe do celów prywatnych - INFOR.pl

Dodatkowo polityka korzystania z samochodów służbowych powinna regulować kwestie... paliwa i innych wydatków związanych z samochodami trzeba rozpatrywać...ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/pracownik/702839,Samochody-sluzbowe-do-celow-prywatnych-zmi...

Ryczałt za korzystanie z samochodów służbowych …

Eksperci podkreślili, że korzystanie z samochodu służbowego nie jest możliwe bez paliwa,...www.rp.pl/Podatek-dochodowy/305239990-Ryczalt-za-korzystanie-z-samochodow-sluzbowych-obejmuje-p...

Umowa o użytkowanie samochodu służbowego do …

Od 1 stycznia 2015 r. pracodawcy będą wyceniać wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu udostępnienia pracownikowi służbowego samochodu do celów prywatnych na podstawie pojemności pojazdu i liczby dni korzystania z …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/703848,Umowa-o...

Samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne...

Jeżeli pracodawca udostępnia pracownikowi samochód służbowy, telefon a nawet komputer przenośny, i zezwala pracownikowi na wykorzystywanie tych przedmiotów dla celów prywatnych, to po stronie pracownika powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia. Pracodawca jako płatnik podatku PIT...www.vat.pl/samochod_sluzbowy_wykorzystywany_na_cele_prywatne_komentarz_vat_interp_923.php

Korzystanie z samochodu służbowego do celów …

Nasi pracownicy używają samochodów służbowych do celów prywatnych. Od 1 stycznia 2015 r. doliczamy pracownikom zryczałtowany przychód z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych.ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/pracownik/709058,Korzystanie-z-samochodu-sluzbowego-do-celo...

Jak rozliczyć ryczałt za używanie samochodu służbowego …

Nieodpłatne świadczenie jakie uzyskuje pracownik z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych jest przychodem,...https://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/jak-rozliczyc-ryczalt-za-uzywanie-samochodu-sluzbowego...

Samochód służbowy a jego użycie w celach prywatnych...

Wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu korzystania ze służbowego samochodu w celach prywatnych jako przychód ze stosunku pracy stanowi podstawę wymiaru...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-samochod-sluzbowy-wykorzystywany-do-celow-prywatnych

Rozliczanie aut służbowych 2015 - Odliczenie VAT, …

Rozliczanie aut służbowych 2015 - Polityka samochodowa. Pamiętaj: dobrze skonstruowana polityka samochodowa obniża ryzyko związane z kontrolami organów skarbowych oraz pomaga w generowaniu realnych oszczędności w firmie.www.ey.com/pl/pl/services/tax/rozliczanie-aut-sluzbowych-2015

Wzór umowy powierzenia samochodu służbowego - …

... do wykonania których niezbędne jest korzystanie z samochodu służbowego oraz służy celom... wynikających z prawidłowego korzystania z Samochodu....https://go-leasing.pl/nowosci/umowa-powierzenia-samochodu-sluzbowego-wzor/

Umowa o korzystanie z samochodu służbowego - wzór...

W celu wykonywania obowiązków pracowniczych i zadań służbowych, pracodawca może powierzyć pracownikowi do używania z obowiązkiem zwrotu samochód służbowy.kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/podroze_sluzbowe/749287,Umowa-o-korzystanie-z-samochodu-sluz...