Masz pytanie?

Korzystanie z samochodu służbowego do celów …

Nasi pracownicy używają samochodów służbowych do celów prywatnych. Od 1 stycznia 2015 r. doliczamy pracownikom zryczałtowany przychód z tytułu używania...ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/pracownik/709058,Korzystanie-z-samochodu-sluzbowego-do-celo...

Protokół z przekazania samochodu służbowego …

Powierzenie samochodu służbowego jest potwierdzane sporządzeniem i podpisaniem protokołu. Przedstawiamy wzór protokołu z przekazania samochodu służbowego...kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/podroze_sluzbowe/749322,Protokol-z-przekazania-samochodu-slu...

Kiedy pracownik nie musi oddać samochodu służbowego …

Jeżeli w umowie ani innych wewnętrznych regulacjach nie zostały jasno określone zasady korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych...www.codozasady.pl/kiedy-pracownik-nie-musi-oddac-samochodu-sluzbowego/

Czy pracownicy korzystający z samochodu służbowego …

Czy pracownicy korzystający z samochodu służbowego powinni być kierowani na badania psychologiczne? PRAWO PRACY - SAS 1 / 2012. PYTANIE INSPEKTORA:www.doradcasamorzadu.pl/komunikaty/36-sas01-2012/523-czy-pracownicy-korzystaj%C4%85cy-z-samocho...

Ryczałt za korzystanie z prywatnego auta jest …

Większość organów podatkowych przyjmuje, że kwoty wypłacone przez pracodawcę z tytułu używania przez pracownika jego samochodu dla potrzeb firmy są...www.rp.pl/Podatek-dochodowy/302049998-Ryczalt-za-korzystanie-z-prywatnego-auta-jest-opodatkowan...

Składki ZUS od zwrotów za korzystanie z prywatnego …

dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/1706-skladki-zus-od-zwrotow-za-korzystanie-z-prywatnego-auta-p...

Oświadczenie poszkodowanego w przedmiocie korzystania z...

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE KORZYSTANIA Z AUTA ZASTĘPCZEGO Miejscowość, dnia szkoda z dnia Poszkodowany(a) Sprawca Polica OC Przedmiot szkody zakład ubezpieczeńwww.odszkodowania-kbo.pl/docs/Wniosek_o_auto_zastepcze.pdf

Analiza wykonania budżetu | Prezentujemy prace z …

Wykonanie budżetu ustalonego przez radę gminy podlega ogólnym zasadom określonym w ustawie „prawo budżetowe”51 oraz w wydanych na jej podstawie aktach...https://pracefinansepubliczne.wordpress.com/2012/12/04/analiza-wykonania-budzetu/

Lider Taxi Katowice | Najtańsze taksówki w mieście

Szeroka oferta Lider Taxi pozwala klientom na dobranie dogodnej usługi. Każda z nich realizowana jest indywidualnie. Realizujemy również zlecenia dla firm, które...lider-taxi.pl/

» Zasady rozliczeń z pracownikami z tytułu podróży...

Szkolenie ma na celu szczegółowe omówienie najważniejszych zagadnień związanych z rozliczeniem podróży służbowych. Podczas szkolenia zostaną praktycznie...www.akademiamddp.pl/szkolenia/zasady-rozliczen-z-pracownikami-z-tytulu-podrozy-sluzbowej-oraz-s...