Masz pytanie?

Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi...

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013 Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Rozdział I Postanowienia ogólne.www.dolnoslaska.zhp.pl/dokumenty/kch/Zarzadzenie_Komendanta_i_Skarbnika_nr_11_zalacznik.pdf

Nowe zasady ustalania przychodu pracownika z tytułu...

Szanowny Panie, pisze Pan : Udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych stanowi nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracownika...www.vat.pl/nowe-zasady-ustalania-przychodu-pracownika-z-tytulu-wykorzystywania-samochodu-sluzbo...

Korzystanie przez pracownika z mienia... - Rada Podatkowa

Korzystanie przez pracownika z mienia pracodawcy do celów prywatnych - konsekwencje podatkowewww.radapodatkowa.pl/pl/a/Korzystanie-przez-pracownika-z-mienia-pracodawcy-do-celow-prywatnych-...

Kiedy pracownik nie musi oddać samochodu służbowego | Co...

Jeżeli w umowie ani innych wewnętrznych regulacjach nie zostały jasno określone zasady korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do celów …www.codozasady.pl/kiedy-pracownik-nie-musi-oddac-samochodu-sluzbowego/

Umowa powierzenia samochodu służbowego - wzór z …

Pobierz darmowy wzór umowy powierzenia samochodu służbowego wraz z omówieniem.poradnik.wfirma.pl/-wzor-umowa-powierzenia-samochodu-sluzbowego-z-omowieniem

Jak rozliczyć ryczałt za używanie samochodu służbowego do...

Wartość uzyskanego przez pracownika przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracodawca powinien doliczyć do innych...www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-rozliczyc-ryczalt-za-uzywanie-samochodu-sluzbowego-do...

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO - w3k2.cem.sggw.pl

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 4/2007 Pieczątka firmowa jednostki Potwierdzenie pobytu służbowego (pieczątka, podpis, data pobytu)w3k2.cem.sggw.pl/wp-content/uploads/delegacja.pdf

Uchwalono przepisy wprowadzające... - Z myślą o podatkach

Zastąpienie od 1 stycznia 2015 r. obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych...www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/uchwalono-przepisy-wprowadzajace-ryczalt-za-uzywanie-sa...

Umowa użyczenia samochodu dla prezesa spółki z o.o.

Czy spółka z o.o. może użyczyć samochód na podstawie umowy użyczenia swojemu prezesowi, który nie posiada samochodu, aby mógł z niego korzystać zarówno do...www.spolkowy.pl/umowa_uzyczenia_samochodu_dla_prezesa_spolki_z_oo,60,p.html

Jak rozliczyć sprzedaż lub wycofanie z majątku samochodu...

Wydatki na samochód osobowy najkorzystniej rozliczać, gdy pojazd jest wprowadzony do majątku firmowego. Wówczas bowiem nie obowiązuje ograniczenie związane z...www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-rozliczyc-sprzedaz-lub-wycofanie-z-majatku-samochodu-firmowego-277...