Masz pytanie?

Korzystanie z samochodu służbowego przez …

Uzyskanie korzyści w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego w czasie wolnym od pracy nie wiąże się ze świadczeniem …https://www.experto24.pl/podatki/pit/korzystanie-z-samochodu-sluzbowego-przez-pracownika-podcza...

Korzystanie z samochodu służbowego do celów …

Nasi pracownicy używają samochodów służbowych do celów prywatnych. Od 1 stycznia 2015 r. doliczamy pracownikom zryczałtowany przychód z tytułu używania...ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/pracownik/709058,Korzystanie-z-samochodu-sluzbowego-do-celo...

Protokół z przekazania samochodu służbowego …

Powierzenie samochodu służbowego jest potwierdzane sporządzeniem i podpisaniem protokołu. Przedstawiamy wzór protokołu z przekazania samochodu służbowego...kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/podroze_sluzbowe/749322,Protokol-z-przekazania-samochodu-slu...

POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO - w3k2.cem.sggw.pl

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 4/2007 Pieczątka firmowa jednostki Potwierdzenie pobytu służbowego (pieczątka, podpis, data pobytu)w3k2.cem.sggw.pl/wp-content/uploads/delegacja.pdf

Polecenie wyjazdu służbowego - darmowy wzór z …

Polecenie wyjazdu służbowego jest dokumentem potwierdzającym odbycie podróży służbowej. Na jego podstawie (wraz z załączonymi dowodami poniesienia przez...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-polecenie-wyjazdu-sluzbowego-wzor-z-omowieniem

Składki ZUS od zwrotów za korzystanie z prywatnego …

dla samochodu osobowego: o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/1706-skladki-zus-od-zwrotow-za-korzystanie-z-prywatnego-auta-p...

Używanie prywatnego samochodu do celów służbowych …

Mam kilka pytań odnośnie „kilometrówki”, czyli używania prywatnego samochodu do celów służbowych. Czy poza kwotą wynikającą z przeliczenia danej stawki...https://www.eporady24.pl/uzywanie_prywatnego_samochodu_do_celow_sluzbowych_tzw_kilometrowka,pyt...

Rozliczanie kosztów używania samochodu... - INFOR.pl

Rozliczanie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych. W praktyce wielu firm pracownicy często korzystają z …ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/128708,Rozliczanie-kosztow-uzywania-samochodu-prywatnego-do-cel...

BIP - Urząd Miasta Piekary Śląskie

2017-10-10 14:11:46. Zarządzenie Nr ORo.0050.727.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 października 2017 r. w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia...www.bip.piekary.pl/?c=91

Bilety za parking i autostradę z 50% odliczeniem VAT

Jako wydatek związany z eksploatacją pojazdu uznać należy opłaty ponoszone za przejazd autostradą lub za parkowanie pojazdu służbowego. W efekcie, jeżeli...www.vat.pl/0408-bilety-za-parking-i-autostrade-z-50-odliczeniem-vat-10528/