Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071

Opracowano na pod- stawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz...

©Kancelaria Sejmu s. 1/53 2013-02-01. USTAWA . z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego . Dział I . Przepisy ogólne . Rozdział 1 254,isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20000981071&type=3

KPA - Kodeks postępowania administracyjnego - 2015 - Tekst...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.04.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 267 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/

Odwołania - KPA - Kodeks postępowania administracyjnego...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.04.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 267 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/dzial-ii_ro...

http://www.awans-zawodowy.prv.pl/

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami)awans-zawodowy.prv.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu

PLAN FINANSOWY w Gminnej Bibliotece Publicznej (od 01.01.2012r.) podstawa prawna: USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. …bibliotekajasieniec.pl/?page_id=2337

wiedza.diaboli.pl - Baza referatów i wypracowań - Prawo

Baza artykułów, referatów, wypracowań, gotowców z dziedzin wiedzy takich jakm.in. Prawo. Dzielimy się z Tobą wiedzą. Podziel się z nami wiedzą i Ty. Niech...prawo.wiedza.diaboli.pl/

Najnowsza wersja Kodeksu Postępowania Administracyjnego...

Najnowsza wersja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) jest już dostępna, także w wersji PDF!aktyprawne.poznajpodatki.pl/aktualnosci/najnowsza-wersja-kodeksu-postepowania-administracyjnego...

Urząd Stanu Cywilnego - Akt Urodzenia Dziecka - Przewodnik

Urząd Stanu Cywilnego wydaje Akt Urodzenia niezwłocznie. Rodzice okazują zaświadczenie ze szpitala, potrzebne dokumenty... adres usc...www.becikowe.com/,usc:przewodnik

Ustawa o kontroli skarbowej 2015 (Dz.U. z 2011, nr 41, poz...

USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. 1. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i...aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/ustawa-o-kontroli-skarbowej-2013-dz-u-z-2011-nr...