Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19600168.pdf: Tekst ujednolicony: D19600168Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 60-06-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 23: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000023

KPA - Kodeks postępowania administracyjnego - 2016 - Tekst...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 07.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 23 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/

Odwołania - KPA - Kodeks postępowania administracyjnego...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 07.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 23 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/dzial-ii_ro...

Jednolity plik kontrolny w samorządach tak jak w firmach...

23.06.2016. Jednolity plik kontrolny w samorządach tak jak w firmach – interpretacja ogólnaprawodlasamorzadu.pl/2016-06-23-jednolity-plik-kontrolny-w-samorzadach-tak-jak-w-firmach-interp...

Nowe prawo - Wiadomości - www.lex.pl

Niedawno podpisane ustawy i rozporządzenia. Aktualna wiedza na temat trybów postępowania oraz poprawek do aktów prawnych. Nowe oblicza prawa.www.lex.pl/nowe-prawo

Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej...

Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej - Profesjonalne porady prawne świadczone przez kompetentnych prawników. Starannie zajmiemy się Twoim problememprawo-porady.pl/artykuly,nienaleznie-pobrane-swiadczenia-z-pomocy-spolecznej,305.html

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie...

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)www.pinb-grodzki.krakow.pl/procedury.html

Jak odwołać się od decyzji urzędu gminy

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez urząd gminy (miasta), możesz się od niej odwołać. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak to zrobić, a także...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/jak_odwolac_sie_od_decyzji_urzedu_gminy-a_6332.htm

Podkarpacki Zarzad Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO (URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, OBIEKTY, REKLAMY, ROBOTY I INNE) I. Sprawy załatwiane przez Podkarpacki …www.pzdw.pl/index.php?content=PZDW_dokumenty