Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19600168.pdf: Tekst ujednolicony: D19600168Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 60-06-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 - isap.sejm.gov.pl

©Kancelaria Sejmu s. 1/77 2017-07-10 Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego DZIAŁ Iisap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19600300168&type=3

KPA - Kodeks postępowania administracyjnego - 2016 - Tekst...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 07.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 23 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/

KP - Kodeks pracy - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Kodeks pracy. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 12.10.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1666 z dnia 26.06.1974.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-pracy/

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: lipiec 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z …kodeks-pracy-rp.org/

Ordynacja podatkowa 2017 (Dz.U. 2017, poz. 201) – tekst...

Ordynacja podatkowa 2017 (Dz.U. 2017, poz. 201) – tekst jednolity – wersja aktualizowanaaktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/ordynacja-podatkowa-2015-dz-u-2015-poz-613-teks...

Ordynacja podatkowa 2017 (Dz.U. 2017, poz. 201) – tekst...

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/ordynacja-podatkowa-2015-dz-u-2015-poz-613-teks...

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20051365L.pdf: Tekst ogłoszony: D20051365.pdf: Tekst ujednolicony: D20051365Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia:isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

kpa.com.pl - Prawo administracyjne 2017

Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1. przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów...www.kpa.com.pl/

Ustawa o systemie oświaty, tekst ujednolicony na 16-07 …

Prawo Optivum: Ustawa o systemie oświaty - tekst ujednoliconywww.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=1