Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19600168.pdf: Tekst ujednolicony: D19600168Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 60-06-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

KPA - Kodeks postępowania administracyjnego - 2016 - Tekst...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 07.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 23 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 23: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000023

Przepisy ogólne - KPA - Kodeks postępowania...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 07.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 23 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/dzial-i_prz...

Kodeks postępowania administracyjnego - dostępny jednolity...

W Dzienniku Ustaw z 7 stycznia 2016 r. (pod pozycją 23) został ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania...www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/kodeks-postepowania-administracyjnego-dostepny-jednoli...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017...

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2017 – tekst jednolity – wersja aktualizowanaaktyprawne.poznajpodatki.pl/podatek-dochodowy/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-20...

Procedura GD-2 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.). • Rozporządzenie Ministra Administracji i...www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=GD-2

II SA/Ke 168/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-03-11

Dz.U. 2013 poz 267 art. 134, art. 129 par. 2 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity Dz.U. 2012 poz 270 art. 151...orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0C56367A62

Procedura SC-18 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

BIP Miasta Krakowa - Procedura SC-18... 1. Opłata skarbowa od wydania: a) odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SC-18

Prawidłowe pismo urzędowe - Wspolnota.org.pl

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jak prawidłowo sporządzić pismo urzędowe. Ta tematyka jest w dużej części uregulowania w aktach prawa.www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/prawidlowe-pismo-urzedowe/