Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19600168.pdf: Tekst ujednolicony: D19600168Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 60-06-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Zwrotne potwierdzenie odbioru KPA - druki-tanio.pl

Zwrotka KPA 2. Zwrotne potwierdzenie odbioru na zasadach Kodeksu Postępowania Administracyjnego podstawa prawna (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 późn. …druki-tanio.pl/product.php?id_product=288

KPA - Kodeks postępowania administracyjnego - 2016 - Tekst...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 07.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 23 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2016 poz. 23: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000023

Odwołania - KPA - Kodeks postępowania administracyjnego...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 07.01.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 23 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/dzial-ii_ro...

BIP Urzędu Gminy Tarnów - bip.gminatarnow.pl

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) …bip.gminatarnow.pl/

RISS - Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych - ul...

Nowela kpa uchwalona ! W dniu 9 marca 2017 roku uchwalono nowelizację ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.ris.edu.pl/

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek Dz. U...

Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek Dz. U. Nr 276 poz. 1631 z dnia 07.12.2011 r.www.druki-tanio.pl/product.php?id_product=375

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie...

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami)www.pinb-grodzki.krakow.pl/procedury.html

Jak odwołać się od decyzji urzędu gminy

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną przez urząd gminy (miasta), możesz się od niej odwołać. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, jak to zrobić, a także...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/jak_odwolac_sie_od_decyzji_urzedu_gminy-a_6332.htm