Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000981071

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19600168.pdf: Tekst ujednolicony: D19600168Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 60-06-25: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19600300168

Załatwianie spraw - KPA - Kodeks postępowania...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 267 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/dzial-i_roz...

Art. 155 - KPA - Kodeks postępowania administracyjnego...

Kodeks postępowania administracyjnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 01.11.2015. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2013 poz. 267 z dnia …prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/art-155/

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) Tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)1www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/kpa-fragment.pdf

wiedza.diaboli.pl - Baza referatów i wypracowań - Prawo

Baza artykułów, referatów, wypracowań, gotowców z dziedzin wiedzy takich jakm.in. Prawo. Dzielimy się z Tobą wiedzą. Podziel się z nami wiedzą i Ty. Niech...prawo.wiedza.diaboli.pl/

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

GIODO, , Ochrona Danych Osobowych dane osobowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Generalny Inspektor, Ochrona Danych Osobowych, dane …www.giodo.gov.pl/579/

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Dane kontaktowe. Książka teleadresowa Kuratorium Oświaty w Lublinie. Kuratorium Oświaty w Lublinie. 20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6. telefon: 815385200, fax...www.kuratorium.lublin.pl/?akc=kontakt

Urząd Stanu Cywilnego - Akt Urodzenia Dziecka - Przewodnik

Gdzie należy dokonać zgłoszenia. Właściwy urząd stanu cywilnego ustalamy na podstawie miejsca urodzenia dziecka. Urząd Stanu Cywilnego (USC) mieści się co do...www.becikowe.com/,usc:przewodnik

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH DELEGATURA W …

USTAWAZ DNIA 14 CZERWCA 1960 r.KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. Tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, …www.kariera.polsl.pl/podyplomowe/materialy/KPA_w_praktyce_01.2013.pptx