Masz pytanie?

Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 - Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19640296.pdf: Tekst ujednolicony: D19640296Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 64-12-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 - Internetowy System Aktów...

Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102341536

Kodeks Wykroczeń 2014 Tekst jednolity | Porady Prawne...

Kodeks wykroczeń tekst jednolity - określa zasady odpowiedzialności karnej. Definiuje kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Zastosowanie środków...kodeks-karny.org/kodeks-wykroczen/

POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE - KPC - Kodeks …

Kodeks postępowania cywilnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 27.10.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2014 poz. 101 z dnia 17.11.1964.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-cywilnego-z-dnia-17-listopada-1964-r/czesc-pierwsza_ks...

Strona Główna - BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

BIP, biuletyn informacji publicznej - opracowanie i prowadzenie podmiotowych stron Biuletyn Informacji Publicznej jednostek samorządu terytorialnego, samodzielna...www.bip.ires.pl/kzc-ponidze

Dz.U.2010.90.594 - Akt prawny - www.lex.pl

Dz.U.2010.90.594; 2010-07-19: zm. Dz.U.2010.7.44: art. 25: 2010-10-21: zm. Dz.U.2010.152.1016: art. 2: 2010-11-09: zm. Dz.U.2010.197.1307: art. 10: 2011-07 …www.lex.pl/kpc-akt/-/akt/dz-u-2010-90-594-u

Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-administracji-z-dnia-7-wrzesn...

ilza.pl - Iłża

Informacje lokalne i samorządowe, prezentacja miasta.www.ilza.pl/

ZGN Wola - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

ZGN Wola obsługuje interesantów również w języku migowym. Zmiana w systemie gospodarowania odpadami - informacje w zakładce WAŻNE Uwaga na tlenek węgla!www.zgnwola.waw.pl/

PO KL: Strona główna

Informujemy, że w związku z przeprowadzką Departamentu Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny i Naboru Wniosków PO KL został przeniesiony na ul.www.efs.dolnyslask.pl/