Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19640296.pdf: Tekst ujednolicony: D19640296Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 64-12-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2014 poz. 121: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilnyisap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000121

KC - Kodeks cywilny - 2016 - Tekst jednolity - Legeo

Kodeks cywilny. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 06.09.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 380 z dnia 23.04.1964.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-cywilny/

Ordynacja podatkowa 2017 (Dz.U. 2017, poz. 201) – tekst...

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa normuje: 1) zobowiązania podatkowe; 2) informacje...aktyprawne.poznajpodatki.pl/procedury-i-sankcje/ordynacja-podatkowa-2015-dz-u-2015-poz-613-teks...

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - …

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 05.05.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 623 z …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-28-lipca-2005-r-o-kosztach-sadowych-w-sprawach-cywilnych/

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym …

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – tekst jednolity (stan prawny na dzień 3.02.2014 r.)www.administrator24.info/artykul/id2327,ustawa-o-ochronie-praw-lokatorow-mieszkaniowym-zasobie-...

Biegły sądowy może być rzeczoznawcą majątkowym...

"... materiał dedykowany celom 1 Kongresu Nauk Sądowych" Warszawa, 29 października 2010 roku Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy biegli sądowi...www.ptrm.pl/aktualnosci/warsztat-wyceny/biegly-sadowy-moze-byc-rzeczoznawca-majatkowym-rzeczozn...

Kodeks cywilny 2017 Tekst jednolity > Prawo cywilne

Kodeks cywilny darmowy tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94... Poznaj aktualne przepisy Prawa cywilnego.www.kodeks-cywilny.org/

Strona główna - Testy dla palestry - Testy prawnicze, dla...

Zapraszamy do bazy testów prawniczych dla studentów, aplikantów i praktyków. Ucz się razem z nami! Szeroka oferta testów! Testy prawnicze, dla studentów i na...testydlapalestry.pl/

Zgodny dział spadku, ustanowienie służebności...

Zgodny dział spadku, ustanowienie służebności - konsekwencje podatkowe. Spadkobiercami mojego ojca są: moja mama, ja (córka) i mój brat, każdy w 1/3 udziału.prawo-porady.pl/artykuly,zgodny-dzial-spadku-ustanowienie-sluzebnosci---konsekwencje-podatkowe,...