Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst ogłoszony: D19640296.pdf: Tekst ujednolicony: D19640296Lj.pdf: Status aktu prawnego: akt posiada tekst jednolity: Data ogłoszenia: 64-12-01: Data wydania:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640430296

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE - KPC - Kodeks... - Legeo

Kodeks postępowania cywilnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 09.11.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1822 z dnia 17.11.1964.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-cywilnego-z-dnia-17-listopada-1964-r/czesc-trzecia_pos...

Przepisy ogólne - KPC - Kodeks postępowania cywilnego...

Kodeks postępowania cywilnego. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 09.11.2016. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2016 poz. 1822 z dnia 17.11.1964.prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-cywilnego-z-dnia-17-listopada-1964-r/czesc-trzecia_tyt...

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu - Osoby funkcyjne i ich...

Prokurator Okręgowy. Bogdan Wrzesiński : Jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu i prokuratorów podległych...www.prokuratura.wroclaw.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=75

GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Czy...

GIODO, Czy komornik może udostępnić informacje o zajęciu wynagrodzenia za pracę podmiotowi innemu niż pracodawca uprawniony do ich przetwarzania?, Ochrona...www.giodo.gov.pl/317/id_art/3668/j/pl/

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie

Podstawą działalności komorników sądowych są obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o komornikach sądowych i...www.komornik.lubartow.pl/tresc,przepisy-egzekucyjne.html

- DBFO Praga Północ m.st. Warszawy

DBFO Dzielnicowe Biuro Finansów Praga Północ m.st. Warszawy... 2016-03-17 | Termin przekazywania sprawozdań SIO - marzec 2016. Szanowni Państwo,www.dbfopraga-pn.waw.pl/aktualnosci

Odszkodowanie z wypadku poza pracą - Odszkodowania Forum

Zgodny dział spadku, ustanowienie służebności - konsekwencje podatkowe. Spadkobiercami mojego ojca są: moja mama, ja (córka) i mój brat, każdy w 1/3 udziału.www.odzyskaj.info/viewtopic.php?id=2151

Objęcie w posiadanie lokalu nabytego w drodze licytacji...

Wszystko to sprawia, że doprowadzenie do opuszczenia przez byłego właściciela lokalu nabytego w drodze licytacji nie jest proste, a nabywca - chcąc objąć ten...www.administrator24.info/artykul/id63,objecie-w-posiadanie-lokalu-nabytego-w-drodze-licytacji?p...

Zmiana wysokości odsetek ustawowych w 2016 r...

Od 1 stycznia 2016 r. dużo się pozmieniało w zakresie naliczania odsetek za opóźnienie. Dochodzisz w pozwie odsetek ustawowych. Czyli właściwie jakich?www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2016/02/02/duze-zmiany-w-odsetkach/