Masz pytanie?

Internetowy System Aktów Prawnych

Tekst aktu: D20061118L.pdf: Tekst ogłoszony: D20061118.pdf: Tekst ujednolicony: D20061118Lj.pdf: Status aktu prawnego: uznany za uchylony: Data ogłoszenia:isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061561118

©Kancelaria Sejmu s. 1/74 - Internetowy System Aktów...

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199...isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20101851243&type=3

Rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych...

Rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 02.12.2010. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z 2010 nr 2 poz...prawo.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-obrony-narodowej-z-dnia-30-grudnia-2009-r-w-sprawi...

Kodeks Wykroczeń 2014 Tekst jednolity | Porady Prawne...

Kodeks wykroczeń tekst jednolity - określa zasady odpowiedzialności karnej. Definiuje kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Zastosowanie środków...kodeks-karny.org/kodeks-wykroczen/

Baza Aktów i Wyroków | rp.pl

90500 metryk aktów prawnych Baza publikatorów (m.in. Dzienniki Ustaw od 1920 r., Monitor Polski od 1997 r.) 32000 powiązanych z dokumentami orzeczeń Przydatne...prawo.rp.pl/temat/426116.html

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398: Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnychisip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051671398

Dz.U.2010.90.594 - Akt prawny - www.lex.pl

Dz.U.2010.90.594; 2010-07-19: zm. Dz.U.2010.7.44: art. 25: 2010-10-21: zm. Dz.U.2010.152.1016: art. 2: 2010-11-09: zm. Dz.U.2010.197.1307: art. 10: 2011-07 …www.lex.pl/kpc-akt/-/akt/dz-u-2010-90-594-u

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o...

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Najnowszy tekst ujednolicony z dnia 25.08.2014. Zobacz wszystkie zmiany w przepisach. Dz.U. z …prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wo...

Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

szpital w Tomaszowie Mazowieckim, Tomaszowskie Centrum Zdrowia, przychodnie specjalistyczneszpitalwtomaszowie.pl/

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania...

Kodeksy. Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego - kpc - aktualny stan prawny i archiwalne wersje czasowewww.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,9,9,15,,,ustawa-z-dnia-17111964-r-kodeks-postepowania-cywilneg...