Masz pytanie?

Książki telefoniczne TP SA - Grupa Marketingowa TAI

Książki telefoniczne TP SA. Książki telefoniczne Telekomunikacji Polskiej wydawane są raz na dwa lata. Obecnie zainteresowani mogą je otrzymać w formie...9477.pl/strony/1/i/6174.php

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1789

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ

Siedziba Oddziału w Białymstoku: ul. Pałacowa 3 15-042 Białystok tel. 85 745 95 00 fax. 85 745 95 39 sekretariat@ nfz-bialystok.pl Godz. pracy:www.nfz-bialystok.pl/index.php

MAK+ - zintegrowany elektroniczny system biblioteczny...

MAK+, promocja, polecanie MAK+, system poleceń... 2012-01-25 Prezentacja MAK+ w Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański z siedzibą w Cieplewiewww.makplus.pl/

Wrota Podlasia - Strona Główna

Funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze na drodze krajowej nr 19, w trakcie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, zatrzymali wczoraj, 25.06...www.wrotapodlasia.pl/

Wrota Podlasia - Lipiec 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu...www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/kalendarz_imprez_kulturalnych/Lipiec_2015.htm

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku

Zaproszenie do udziału w konkursie „PRACODAWCA PRZYJAZNY RODZINIE” Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku jako Lider Projektu „Partnerstwo...rzemioslo.bialystok.pl/

Izba Skarbowa w Białymstoku - Izba Skarbowa w Białymstoku

Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku; Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku; Podlaski Urząd Skarbowy w Białymstoku; Urząd Skarbowy w Augustowiewww.bialystok.apodatkowa.gov.pl/

Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku

Katedra jest jednostką międzywydziałową, bezpośrednio podległą Rektorowi. Szczegółowe informacje dot. uczelni.prawoslawie.uwb.edu.pl/

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Konkurs literacki "Dzieciaki kochają zwierzaki" Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie z zakresu edukacji...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1581