Masz pytanie?

DODATEK OPIEKUŃCZY - Aktualne wydarzenia z kraju i...

DODATEK OPIEKUŃCZY: najświeższe informacje, zdjęcia, video o DODATEK OPIEKUŃCZY; Policjanci, biznesmeni, lekarz. Elita oskarżona o płatny seks z nieletnimiinfo.wyborcza.pl/temat/wyborcza/dodatek+opieku%C5%84czy

USTAWA o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych...

[1] Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 162 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U...idn.org.pl/sonnszz/dodatek_pielegnacyjny.htm

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

2) Czy zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko w wieku powyżej 18 lat uczęszczające na zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze? W świetle art.idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Jeszcze w styczniu projekt ustawy wprowadzającej czeki...

Jeszcze w styczniu będzie gotowy projekt ustawy wprowadzającej czeki opiekuńcze - mówi autor projektu senator PO Mieczysław Augustyn. W rozmowie z IAR przekonuje...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/673319,jeszcze_w_styczniu_projekt_ustawy_wprowadzajacej_czeki_op...

Zasiłek chorobowy i macierzyński - Porady płacowe...

Płace Online - Zasiłki: zasiłek chorobowy, macierzyński; ustalanie podstawy wymiaru; okresy zasiłkowe; wypłata zasiłku; wyjątki w okresie wyczekiwania...www.placeonline.pl/zasilek_chorobowy_i_macierzynski/

Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki na liście płac...

Najnowsze artykuły. Zasiłek opiekuńczy i zwolnienie lekarskie na dziecko; Zasiłek wychowawczy – kiedy i komu przysługuje; Urlop wychowawczy – ochrona przed...www.kadrywpraktyce.pl/wynagrodzenia-chorobowe-i-zasilki-na-liscie-plac/

Kto skorzysta z emerytury mieszanej - Praca i kariera...

Emerytura mieszana obliczana jest według dotychczasowych i nowych zasad. Tak wyliczone świadczenie mogą otrzymać osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które …praca.gazetaprawna.pl/artykuly/397793,kto_skorzysta_z_emerytury_mieszanej.html

MOPS - Witamy na naszych stronach

Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci. Kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na...www.mops.com.pl/?pid=58

Płatnik ZUS - Księgowość - praktyczny poradnik

Płatnik ZUS: Każdy podmiot dokonujący wypłat zatrudnionym przez niego osobom podlegającym ubezpieczeniom w ZUS jest płatnikiem składek na ubezpieczenie...www.vat.pl/platnik-zus/

pomoc społeczna, OPS, świadczenia, zasiłki, zasiłki...

pomoc społeczna, OPS, świadczenia, zasiłki, zasiłki celowe, zasiłki okresowe, wywiad środowiskowy, kryterium dochodowe, uprawnieni, przyznanie zasiłku...www.adiafora.pl/finanse-osobiste/jak-uzyskac-pomoc-spoleczna/