Masz pytanie?

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY - BIP - Miejski Ośrodek...

Nazwa procedury: przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego Wymagane dokumenty: 1. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=183&x=25&y=16

Betrenungsgeld – nowy zasiłek opiekuńczy w Niemczech...

Według wstępnych założeń nowy zasiłek dla małych dzieci ma w pierwszym roku funkcjonowania (to jest do sierpnia 2014 rok) wynosić 100 euro na miesiąc na dziecko.goniecpolski.nl/betrenungsgeld-nowy-zasilek-opiekunczy-w-niemczech/comment-page-2/

Czy pracujący zmianowo rodzice mają zawsze prawo do...

W państwa sytuacji, po przedłożeniu zwolnienia lekarskiego, należny będzie zasiłek opiekuńczy jedynie za dni 12 i 13 kwietnia 2010 r. Przypadek, kiedy rodzice...www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-opiekunczy/237566,Czy-pracujacy-zmianowo-rodzice-maja-zawsze...

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Rodzaje świadczeń: Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenia opiekuńcze:www.mopr.siedlce.pl/index_pl.php?str=8

Zasiłek opiekuńczy na chore dziecko: rodzic który pracował...

O zasiłek opiekuńczy może się ubiegać osoba opłacająca składkę na ubezpieczenie chorobowe, jeśli jest zmuszona przerwać pracę zarobkową z powodu...www4.rp.pl/artykul/806175-Zasilek-opiekunczy-na-chore-dziecko--rodzic-ktory-pracowal-w-nocy-nie...

Zasiłek na dziecko niepełnosprawne -Wydatki - Finanse...

Zasiłek na dziecko niepełnosprawne przysługuje rodzicom rezygnującym z pracy na rzecz opieki nad takim dzieckiem. Jak go zdobyć? Sprawdź!polki.pl/finanse_wydatki_artykul,10034744.html

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

2) Czy zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko w wieku powyżej 18 lat uczęszczające na zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze? W świetle art.idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Świadczenia rodzinne - bip.mops.radom.pl

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1) 18 roku życia lub 2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albowww.bip.mops.radom.pl/strona-15-swiadczenia_rodzinne.html

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii - dagpenger

Zasiłek dla bezrobotnych (po norwesku dagpenger) to świadczenie, które w Norwegii przysługuje w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest utrata pracy bądź...www.mojanorwegia.pl/zasilek-dla-bezrobotnych

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę - Kadry i …

Zasiłek chorobowy po rozwiązaniu umowy o pracę. Jak ustalić prawo do zasiłku chorobowego dla zwalnianego pracownika? Ile wyniesie zasiłek chorobowy?www.kadrywpraktyce.pl/zasilek-chorobowy-po-rozwiazaniu-umowy-o-prace/