Masz pytanie?

Nowy system świadczeń rodzinnych + Zasiłek rodzinny i...

1) Pracownica złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 6 lat. Ponieważ starsze dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności...idn.org.pl/sonnszz/dod_rodzinny.htm

Świadczenia opiekuńcze - MOPS

Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w...www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/swiadczenia-rodzinne/swiadczenia-opiekuncze

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorców - e …

Kobieta zatrudniona na podstawię umowy o pracę i planująca ciąże zapewne się nawet nie zastanawia, czy przysługiwać jej będzie zasiłek macierzyński, urlop...e-prawopracy.pl/zasilek-macierzynski-dla-przedsiebiorcow/

Świadczenia rodzinne - bip.mops.radom.pl

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1) 18 roku życia lub 2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albowww.bip.mops.radom.pl/strona-15-swiadczenia_rodzinne.html

Jak wypełnić druk ZUS Z-15? Dokument niezbędny przy...

Ważne! Uprawniony do wypłaty zasiłku opiekuńczego jest zakład pracy, który zatrudnia więcej niż 20 osób. W przeciwnym razie świadczenia wypłaca...https://www.money.pl/podatki/poradniki/artykul/jak-wypelnic-druk-zus-z-15-dokument,50,0,1669682...

Świadczenia rodzinne - Biuletyn Informacji Publicznej...

BIP Miasta Krakowa - Świadczenia rodzinne w Gminie Krakówwww.bip.krakow.pl/?dok_id=27327

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek pielęgnacyjny...

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/13937,kiedy-przysluguje-zasilek-a-kiedy-dodatek-pielegnacyjny.ht...

Czarna Magia, czyli jak wypełnić ZUS Z-15 wersja 2016

Druk Z-15 musi wypełnić każdy rodzic, który otrzymał zwolnienie lekarskie na chore dziecko, a jego zakład pracy zatrudnia poniżej 20 pracowników lub też...www.babymanager.pl/czarna-magia-czyli-jak-wypelnic-zus-z-15-wersja-2016/

Płatnik ZUS - Księgowość - praktyczny poradnik

Płatnik ZUS: Każdy podmiot dokonujący wypłat zatrudnionym przez niego osobom podlegającym ubezpieczeniom w ZUS jest płatnikiem składek na ubezpieczenie...www.vat.pl/platnik-zus/

Świadczenia rodzinne - zmiany w ustawie --[Problemy …

Tysiąc złotych za urodzone dziecko Wszystkie rodziny, w których przyjdzie na świat dziecko lub większa liczba dzieci, będą miały prawo do świadczenia...idn.org.pl/sonnszz/swiadczenia_rodzinne.htm