Masz pytanie?

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Aktualności, organizacja, placówki oświatowe, olimpiady i konkursy, oferty pracy, programy kształcenia, dokształcanie i doskonalenie, nadzór pedagogiczny...www.kuratorium.krakow.pl/

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kształcenie zawodowe i ustawiczne Dokształcanie i doskonalenie Współpraca z urzędami pracy Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce Małopolski …kuratorium.krakow.pl/index?ac=112&id=46

Kuratorium Oświaty w Opolu - Konkursy tematyczne

Polski Komitet Normalizacyjny - organizatorem konkursu, który wpisuje się w priorytety ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej w nowym roku szkolnym.www.kuratorium.opole.pl/index.php/k/kt

Inne konkursy - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

XX Edycja Konkursu Poetyckiego Młodych Przekroczyć Próg Nadziei Klub Inteligencji Katolickiej, Kuratorium Oświaty oraz Zespół Szkół Katolickich im. MB...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1581

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Konkurs historyczno-plastyczny „Kronika dziejów Lublina” 2015-10-05, 13:01 - Smutek Łukasz. Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Narodowy Bank Polski Oddział...www.kuratorium.lublin.pl/?akc=arch&m=55&ms=161

XI Liceum Ogólnoksztalcace w Krakowie - News

Oficjalna strona XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. Marii Dąbrowskiejwww.xilo.krakow.pl/news.php

XI Liceum Ogólnoksztalcace w Krakowie - Plan lekcji

Oficjalna strona XI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie im. Marii Dąbrowskiejwww.xilo.krakow.pl/viewpage.php?page_id=77

Aktualności - Fundacja Szkolna DONA: Kraków

Informacje o szkole i Fundacji Dona, prezentacja prac uczniów, zajęcia pozalekcyjne, sport, galerie zdjęć, Kurier Szkolny, egzaminy, rekrutacja.www.dona.krakow.pl/

Zespół Szkół Społecznych nr 1 w Krakowie

W opinii wizytatorów Kuratorium Oświaty w Krakowie szkoła i gimnazjum wypełniły wymagania ministerialne na poziomie bardzo wysokim (A) w przypadku aspektu...www.zss1krakow.edu.pl/

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych...

Nowy projekt w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych- edukacja przez szachy w szkolewww.zspwk.edu.pl/