Masz pytanie?

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kształcenie zawodowe i ustawiczne Dokształcanie i doskonalenie Współpraca z urzędami pracy Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce Małopolski …www.kuratorium.krakow.pl/

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Przepisy Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Procedura wydawania zgody na prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku …kuratorium.krakow.pl/index?ac=112&id=45

ZAŁĄCZNIK NR 1 - kuratorium.katowice.pl

ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury I etap 1. Obszary umiejętności 1. Lokalizowanie obiektów na mapach fizycznych.www.kuratorium.katowice.pl/userfiles/file/Konkursy%20turnieje%20olimpiady/Konkursy%20przedmioto...

Aktualności-Zespół Szkół w Kamionce

OGŁOSZENIE, PILNE ! Dyrektor Zespołu Szkół w Kamionce przekazuje informację na temat zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przezwww.zskamionka.pl/

Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego...

Wydział Edukacji UMK informuje, że przeglądy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów pod kątem ich potrzeb remontowych do realizacji w roku 2018 będą...portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/205035,1812,komunikat,plan_dofinansowania_form_doskonale...