Masz pytanie?

Inne oferty pracy dla nauczycieli - Kuratorium Oświaty w...

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa tel. centrala 22 551 24 00, faks 22 826 64 97 email: kuratorium@kuratorium.waw.pl …www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/oferty-pracy-dla-naucz/inne-oferty-pracy-dla

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Bezpieczne wakacje 2015. W zakładce dedykowanej organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży znajdziesz przydatne informacje. Jak sprawdzić...www.kuratorium.waw.pl/

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Wolne stanowiska pracy dla nauczycieli. Informacje o wolnych miejscach pracy zamieszczane są na podstawie zgłoszeń dyrektorów szkół i placówek,www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=715

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Aktualności, organizacja, placówki oświatowe, olimpiady i konkursy, oferty pracy, programy kształcenia, dokształcanie i doskonalenie, nadzór pedagogiczny...www.kuratorium.krakow.pl/

Gdzie jest praca dla nauczycieli? Sprawdzamy, kto chce ich...

Jeśli nauczyciele ponad wszystko chcą pracować z dziećmi, będą musieli zrezygnować z Karty Nauczyciela, bo praca w szkołach i przedszkolach czeka, ale w tych...gazetapraca.pl/gazetapraca/1,96486,14467315,Gdzie_jest_praca_dla_nauczycieli__Sprawdzamy__kto.h...

Praca Dla Nauczycieli - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Praca dla nauczycieli Inspektor Anna Ewa Kruszyńska; tel (85) 748 48 00 Wolne stanowiska pracy dla nauczycieli. Rekrutacja do projektu „Adaptacja i zatrudnienie...www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1584

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Zachęcamy do czynnego uczestniczenia w tworzeniu Planu Działania KSOW; Informacja o rozpoczęciu prac nad opracowaniem projektu „Wojewódzkiego planu gospodarki...www.mazovia.pl/

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Informacje lokalne o województwie, powiatach, miastach i gminach, potencjał gospodarczy regionu, spis firm, statystyki GUS, zdjęcia, oferty inwestycyjne.www.mazowieckie.pl/

WUP w Krakowie

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z najnowszą publikacją przygotowaną przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. « »www.wup-krakow.pl/

Ocena pracy nauczycieli - metody, procedura i stosowane...

... 4 § 6 ustanawiają szczególne składy zespołów dla kontroli oceny pracy nauczycieli... pracy dokonanej przez Kuratorium... pracy nauczycieli...www.podkarpacie.znp.edu.pl/images/ocena_pracy_nauczyciela_procedura_i_stosowane_kryteria_luty_2...