Masz pytanie?

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Programowanie w szkole. W dziale "Edukacja Informatyczna" znajdują się informacje dla szkół zainteresowanych udziałem w pilotażowym wdrażaniu programowania w...www.kuratorium.waw.pl/

MSCDN - Strona główna

Lekcje z klasą - wyjątkowe narzędzie dla nauczycieli szkół podstawowych do kształtowania kompetencji społecznych uczniów. Jak kształcić kompetencje...centrum.mscdn.pl/

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu; ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, tel. 61-854-17-26, fax 61-852-31-69, e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl. SUPERMEDIA Interactivewww.ko.poznan.pl/

Kuratorium Oświaty w Kielcach - Strona internetowa urzędu...

14 lute­go 2017 r. w Cen­trum Edu­ka­cyj­nym IPN „Przy­sta­nek Histo­ria” odbę­dzie się kolej­ny wykład w sta­łym cyklu „Histo­ria dla każ­de...kuratorium.kielce.pl/

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ministerstwo Energii zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz doradców metodycznych z placówek doskonalenia nauczycieli do udziału w ogólnopolskim...www.kuratorium.bialystok.pl/

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM

Zaproszenie. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza. nauczycieli zainteresowanych biblioterapią na kurs doskonalący:www.womkat.edu.pl/

Kuratorium Oświaty w Łodzi - Serwis www (pl) - Strona główna

W ubiegły piątek kurator Grzegorz Wierzchowski odpowiadał w Bełchatowie na pytania dziennikarzy dotyczące reformy. Wkrótce podobne konferencje zostaną...www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php

Kuratorium Oświaty w Katowicach

Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia bank ofert pracy dla nauczycieli, umożliwiający Dyrektorom szkół i placówek oświatowych w województwie śląskim...app.kuratorium.katowice.pl/

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Strona Kuratorium Oświaty w Lublinie zawiera dane kontaktowe, strukturę organizacyjną, informacje dotyczące funkcjonowania oświaty, nadzoru …www.kuratorium.lublin.pl/

Kuratorium Oświaty w Opolu - Konkursy przedmiotowe

Uprzejmie proszę o załączenie uzasadnień do uchwał JST przekazywanych w celu wydania opinii. Organy, które już przekazały uchwały proszę o pilne...www.kuratorium.opole.pl/index.php/k/kp