Masz pytanie?

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu; ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, tel. 61-854-17-26, fax 61-852-31-69, e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl. SUPERMEDIA Interactivewww.ko.poznan.pl/

Kuratorium Oświaty w Kielcach: Oferty pracy

Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83, e-mail: kurator@kuratorium...kuratorium.kielce.pl/kategoria/Oferty-pracy/

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rok Szkoły Zawodowców. Minister Edukacji Narodowej rok szkolny 2014/2015 ogłosiła Rokiem Szkoły Zawodowców Nadrzędnym celem programu jest rozwój szkolnictwa...www.kuratorium.waw.pl/

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Aktualności, organizacja, placówki oświatowe, olimpiady i konkursy, oferty pracy, programy kształcenia, dokształcanie i doskonalenie, nadzór pedagogiczny...www.kuratorium.krakow.pl/

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, budynek C-1, II piętro tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83, e-mail: kurator@kuratorium...kuratorium.kielce.pl/

Kuratorium Oświaty w Opolu - Aktualności

W dniu 16 kwietnia 2015 r. Opolski Kurator Oświaty, Halina Bilik i Opolski Wicekurator Oświaty, Rafał Rippel wzięli udział w uroczystym podsumowaniu etapu...www.kuratorium.opole.pl/

Kuratorium Oświaty w Katowicach :: Strona główna

Kuratorium OÄ ĹźË wiaty w Katowicach.... Informacja dotycząca badania ankietowego uczniów gimnazjów i szkół pondgimnazjalnych na temat używania przez...www.kuratorium.katowice.pl/

Kuratorium Oświaty w Opolu - Oferty pracy

Opolski Kurator Oświaty informuję, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora ds. szkoły podstawowej w...www.kuratorium.opole.pl/index.php/nauczyciele/oferty-pracy

Kuratorium Oświaty w Katowicach :: oferty pracy dla...

Kuratorium OÄ ĹźË wiaty w Katowicach.... Strona główna Zakres merytoryczny Sprawy nauczycieli oferty pracy dla nauczycieliwww.kuratorium.katowice.pl/?page=UserPage&menuItemId=341

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Struktura; aktualności; pomorskie certyfikaty jakości edukacji; nadzór pedagogiczny; wykaz szkół i placówek.www.kuratorium.gda.pl/