Masz pytanie?

Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Delegatura w Koninie, Konin

Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Delegatura w Koninie, Sosnowa 10, 62-510 Koninbazy.ngo.pl/search/info.asp?id=94343

Przydatne linki - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu; ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, tel. 61-854-17-26, fax 61-852-31-69, e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl. SUPERMEDIA Interactivewww.ko.poznan.pl/?page=przydatne_linki

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63...www.ko.poznan.pl/?page=kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie

INFORMACJE O CKP Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie. Zzostało powołane Aktem założycielskim z dnia 21.07.1998r. Centrum Kształcenia Prakty c znego jest...www.ckpkonin.pl/

Ogłoszenia o przetargach - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Granty edukacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oś wiaty usługi doskonalenia...ko.poznan.ibip.pl/public/?id=160191

Kierownictwo - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak sekretariat pok. 334 tel. 61 854 16 61 fax 61 852 27 13 e-mail: sekretariat.wko@ko.poznan.pl . I Wicekurator Oświatyko.poznan.ibip.pl/public/?id=43564

Międzynarodowy Konin - Witamy w Koninie

Pt, 08.05.2015. Spotkanie z sukcesją w Koninie. Tylko 30% firm rodzinnych przetrwa proces sukcesji, planując go i systematycznie wdrażając w życie firmy i rodziny.www.konin.pl/index.php/miedzynarodowy-konin.html

Baza placówek akredytowanych - placówki akredytowane

Nazwa: Miejscowość: Ulica: Kuratorium: Info... Centrum Kształcenia Ustawicznego w Augustowskim Centrum Edukacyjnym: Augustów: Aleja Kardynała Wyszyńskiegoakredytacje.men.gov.pl/bamen/placowkipub.do?reqCode=lista&sort=kuratorium&dir=d

Kontakt | Gimnazjum w Golinie

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika ul. Kopernika 12 62-590 Golina tel. /fax (63) 24-17- 690 e – mail: g.imnazjum@wp.pl. REGON 311023612 NIP 665 24 84 010www.gimgolina.pl/?page_id=13

Gimnazjum w Golinie

Ta galeria zawiera 5 zdjęć. W dniu 21 maja 2015 roku na stadionie lekkoatletycznym w Koninie – Morzysławiu odbyły się Mistrzostwa Miasta Konina i Rejonu...www.gimgolina.pl/