Masz pytanie?

Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Delegatura w Koninie, Konin

Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Delegatura w Koninie, Sosnowa 10, 62-510 Koninbazy.ngo.pl/search/info.asp?id=94343

PSSE w Koninie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie... Kampania pt „ Pneumokokom mówimy :Szczepimy!!" Fundacja Aby Żyć prowadzi działania mające …www.psse-konin.pl/

Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koninie - Strona Główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Koninie kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, z...sosw.konin.pl/

Przydatne Linki - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu; ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań, tel. 61-854-17-26, fax 61-852-31-69, e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl. SUPERMEDIA Interactivewww.ko.poznan.pl/?page=przydatne_linki

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63...www.ko.poznan.pl/?page=kontakt

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku audytu zewnętrznego przeprowadzonego w dniu 22 czerwca 2016 roku Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie...www.modn.konin.pl/

Komórki organizacyjne - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

nazwa komórki organizacyjnej: skrót nazwy: zakres działania: Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93 61-716 Poznańko.poznan.ibip.pl/public/?id=43597

Dane adresowe - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Przyjmowanie dokumentów: kancelaria pok. 339 B. Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie rozpoznaje podań, które nie spełniają wymagań określonychko.poznan.ibip.pl/

projekt.ko.poznan.pl - Strony

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach dla dyrektorów szkół i nauczycieli z miast do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiegoprojekt.ko.poznan.pl/

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej

Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej... ABY ZOBACZYĆ NAS NA GOOGLE MAPSzspdobra.edu.pl/