Masz pytanie?

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Uczniowie i rodzice. Specjalne potrzeby edukacyjne; Nauka dzieci cudzoziemców ; Legalizacja świadectwwww.ko.poznan.pl/

Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Delegatura w Koninie, Konin

Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Delegatura w Koninie, Sosnowa 10, 62-510 Koninbazy.ngo.pl/search/info.asp?id=94343

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63...www.ko.poznan.pl/?page=kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie

KURSY ORGANIZOWANE W CKP. Kurs na operatora wózków widłowych: Kurs Nauki Jazdy:www.ckpkonin.pl/kursy.html

Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koninie - Strona Główna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Koninie kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, z...sosw.konin.pl/

Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie

INFORMACJE O CKP Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie. Zzostało powołane Aktem założycielskim z dnia 21.07.1998r. Centrum Kształcenia Prakty c znego jest...www.ckpkonin.pl/

Dane adresowe - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Przyjmowanie dokumentów: kancelaria pok. 339 B. Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie rozpoznaje podań, które nie spełniają wymagań określonychko.poznan.ibip.pl/

Kierownictwo - Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Leszczyńska sekretariat pok. 334 tel. 61 854 16 61 fax 61 852 27 13 e-mail: sekretariat.wko@ko.poznan.pl . I Wicekurator Oświatyko.poznan.ibip.pl/public/?id=43564

Festiwal emocji - Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca...

W 12 kategoriach tanecznych również Aplauzy rozdano. Aplauzy Uśmiechu w kategorii mali debiutanci (do 8 lat) międzynarodowe jury przyznało zespołom: Exercise ze...www.festiwaldzieciecy.pl/history/31-festiwal-emocji

projekt.ko.poznan.pl - Strony

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach dla dyrektorów szkół i nauczycieli z miast do 25 tys. mieszkańców z terenu województwa wielkopolskiegoprojekt.ko.poznan.pl/