Masz pytanie?

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Okręgowy w Krakowie

Sąd Okręgowy w Krakowie dzieli się na Wydziały i Oddziały w następujący sposób: Wydział I Cywilny (I instancja), Wydział II Cywilny - Odwoławczy,www.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-353

Biuletyn Informacji Publicznej Sąd Okręgowy w Krakowie

Podmiot publikujący: Sąd Okręgowy w Krakowie: Autor: Sąd Okręgowy w Krakowie: 2010-02-17: Publikujący: Arkadiusz Malinowskiwww.krakow.so.gov.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-361

Kurator sądowy – opis zawodu – zawodowe.com.

O zawodzie kuratora sądowego Zadaniem kuratora sądowego jest realizacja zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i...www.zawodowe.com/Kurator_sadowy_-_opis_191

Sąd Rejonowy w Starachowicach - Strona Główna

Sąd Rejonowy w Starachowicach. ul. Staszica 12 27-200 Starachowice. tel: 41 246-13-12 fax: 41 274-63-29 . INFORMACJA . Z dniem 6 października 2014 roku telefoniczne...bip.starachowice.sr.gov.pl/

Nieletni w warunkach nadzoru kuratora sądowego, środki...

Nieletni w warunkach nadzoru kuratora sądowego Pojęcia użyte w temacie pracy, wymagają pewnego omówienia. Termin nieletni w rozumieniu prawa karnego i na …mailgrupowy.pl/shared/resources/3246,praca-resocjalizacyjna/12944,nieletni-w-warunkach-nadzoru-...

EBOS.PL - Dyskusje Sędziów RP. , Kurator dla nieznanego z...

Jak praktykujecie z takim kuratorem (art. 143 kpc) i co o tym myślicie? 1. zobowiązujcie powoda do wskazania kandydata na kuratora ? 2. kuratorem zostaje zazwyczaj...www.ebos.pl/opinie_prawne/687_kurator_dla_nieznanego_z_miejsca_pobytu_pozwanego.html

EBOS.PL - Baza sądów. SA. SO. SR. Sąd Rejonowy w Drawsku...

Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim, ul. Jasna 3,78-500 Drawsko Pomorskie. Tel:94 363 20 55. Email: sr.drawsko@koszalin.so.gov.pl. Nr konta: NBP O/O Szczecin 96 …www.ebos.pl/sad_powszechny/sad_rejonowy_w_drawsku_pomorskim

Kurator jako podmiot reprezentuj ący małolet- niego...

Kurator jako podmiot reprezentuj ący małoletniego… Prokuratura i Prawo 11, 2013 121 Stanowisko to zostało podtrzymane tak Ŝe w innych rozstrzygni ęciach S ą-www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2013/11/7krawiec.pdf

List motywacyjny dla Kuratora społecznego

List motywacyjny na posadę Kurator społeczny, bądź sądowy. Skierowany do absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia lub socjologia.www.innecv.pl/list-motywacyjny/kurator-spoleczny.html

Osoba dorosła w warunkach dozoru kuratora, rozwój kurateli...

OSOBA DOROSŁA W WARUNKACH DOZORU KURATORA Kuratela to instytucja prawa rodzinnego mającą na celu przede wszystkim ochronę praw osób, które nie mogą …mailgrupowy.pl/shared/resources/3246,praca-resocjalizacyjna/13421,osoba-dorosla-w-warunkach-doz...