Masz pytanie?

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji) UWAGA! Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów przyjęc do slużby w Poliji na rok...olkusz.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

Sekcja Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Łodzi...

komendant wojewÓdzki policji w Łodzi. ogłasza. rozpoczĘcie procedury rekrutacji kandydatÓw do sŁuŻby w policji na stanowiska podstawowe w jednostkach policji...www.dobor.lodzka.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&...

Dobór do służby w Policji - Komenda Wojewódzka Policji...

Uprzejmie informuje, że Komendant Główny Policji w dniu 28 maja 2014 roku podjął decyzję o wycofaniu terminu przyjęcia do służby w Policji przewidzianego na...www.swietokrzyska.policja.gov.pl/?dzial=28&artykul=8790

Dobór do Służby w Policji - Komenda Wojewódzka Policji...

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji) UWAGA! Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów przyjęc do slużby w Poliji na rok...malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

Informacja o naborze - Komenda Stołeczna Policji

komenda stołeczna policji... komendant stoŁeczny policji ogŁasza rozpoczĘcie procedury rekrutacji kandydatÓw do sŁuŻby w komendzie stoŁecznej policjiwww.policja.waw.pl/portal/pl/39/47/Informacja_o_naborze.html

Zawód policjanta - zarobki, testy, rekrutacja, jak się...

Co jeżeli nie zaliczę testu? Twoje przyjęcie do służby w Policji jest nadal aktualne. Masz szansę na poprawę tego etapu, jeśli w terminie do 30 dni od...www.careego.pl/624/zawod-policjant/

Rozdział 5. Służba w Policji - Ustawa o Policji...

Dz.U.2011.287.1687 t.j. , Rozdział 5. Służba w Policji, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2710/

Ustawa o Policji [policja] – Aktualny stan prawny

1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania...www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

Komenda Wojewódzka Policja w Łodzi - Wydział...

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. siedziba Wydziału: 90-114 Łódź, ul. Sienkiewicza 26. adres do korespondencji:www.lodzka.policja.gov.pl/content/view/7246/129/