Masz pytanie?

Informacja o naborze - Nabór 2015 - Komenda Stołeczna Policji

komendant stoŁeczny policji ogŁasza rozpoczĘcie procedury rekrutacji kandydatÓw do sŁuŻby w komendzie stoŁecznej policji oraz w jednostkach organizacyjneych...kppminsk.policja.waw.pl/portal/pl/39/47/Informacja_o_naborze.html

Komentarz przepisów dotyczących akt osobowych pracownika...

Przedstawiamy komentarz do przepisów dotyczących zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz …www.rp.pl/artykul/600051.html?print=tak&p=0

Jak zostać policjantem - Informacje - Praca w Policji

Po przyjęciu do służby pojedziesz na ok. 5,5 miesiąca na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego...praca.policja.pl/pwp/informacje/38758,Jak-zostac-policjantem.html

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

UWAGA! Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dniem 1 grudnia br. dokumenty kandydatów do słuyżby w Policji, będą przyjmowane wyłącznie w...malopolska.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

Zawód policjanta - zarobki, testy, rekrutacja, jak się dostać

Co jeżeli nie zaliczę testu? Twoje przyjęcie do służby w Policji jest nadal aktualne. Masz szansę na poprawę tego etapu, jeśli w terminie do 30 dni od...www.careego.pl/624/zawod-policjant/

Komenda Miejska Policji w Legnicy

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa...www.legnica.policja.gov.pl/dobor.php

FORUMPOLICJA - NIE TYLKO FORUM POLICYJNE

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” może nastąpić po pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli...forumpolicja.cba.pl/

Komenda Wojewódzka Policja w Łodzi - Wydział Postępowań...

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi... z użyciem danego rodzaju broni. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku o osób, które wystąpiły o...www.lodzka.policja.gov.pl/content/view/7246/129/

Ustawa o Policji [policja] - ArsLege - testy na egzamin z...

1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania...www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

Praca magisterska - Strona Liceum Ogólnokształcącego Nr...

Badane osoby pochodziły w większości z rodzin 4-osobowych.... gdyż wiem, że każdy ma prawo do błędów. (Źródło: Kwestionariusz wywiadu nr 13)www.staszic.ostrowiec.pl/grafika/rok_2010_11/praca/praca_bez_spisu.doc