Masz pytanie?

Dobór do Służby w Policji

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji) UWAGA! Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dniem 1 grudnia br. dokumenty...nowy-sacz.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu

(Informacje dotyczące rekrutacji na funkcjonariuszy Policji) UWAGA! Decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dniem 1 grudnia br. dokumenty...olkusz.policja.gov.pl/pl/praca-w-policji

Komentarz przepisów dotyczących akt osobowych pracownika...

Przedstawiamy komentarz do przepisów dotyczących zakresu prowadzenia przez pracowników dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz …www.rp.pl/artykul/600051.html?print=tak&p=0

Proces rekrutacji do policji - Praca - oferty pracy, praca...

Jeżeli marzysz o karierze policjanta, na początku musisz zmierzyć się z siedmioetapowym procesem rekrutacji, na podstawie którego wyłaniani są najlepsi …gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90440,8243290,Proces_rekrutacji_do_policji.html

Komenda Miejska Policji w Legnicy

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o rozpoczęciu procedury kwalifikacyjnej dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa...www.legnica.policja.gov.pl/dobor.php

Rozdział 5. Służba w Policji - Ustawa o Policji [policja]

Dz.U.2015.0.355 t.j. , Rozdział 5. Służba w Policji, Ustawa o Policji, codziennie aktualizowany stan prawny.www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/s2710/

Strona Internetowa Policji Dolnośląskiej

Strona Internetowa Policji Dolnośląskiejwww.wroclaw.policja.gov.pl/www/index.cgi?numer=11&menu=4

Ustawa o Policji [policja] - ArsLege - testy na egzamin z...

1. Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania...www.arslege.pl/ustawa-o-policji/k180/

Komenda Wojewódzka Policja w Łodzi - Wydział...

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi... z użyciem danego rodzaju broni. Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku o osób, które wystąpiły o...www.lodzka.policja.gov.pl/content/view/7246/129/