Masz pytanie?

BEZ CZARNY (Sambucus nigra) Caprofoliaceae)

UPRAWA x Bez czarny rozmna *a si áatwo z sadzonek. P dy roczne tniemy jesieni na odcinki z 5-6 oczkami i sadzimy do ziemi by nad ziemi pozostaáy tylko dwa oczka.www.zodr.pl/download/technologia/bez_czarny.pdf