Masz pytanie?

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych...

Jednym z podstawowych obowiązków, jaki został nałożony na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowiązek opłacania zaliczek na podatek...www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/zaliczki-na-podatek-dochodowy-od-osob-fizycznych-1/3

Jak wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy przez...

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad...www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-wyliczyc-zaliczke-na-podatek-dochodowy-przez-przedsiebiorce-230459...

PIT-4 DEKLARACJA NA ZALICZKĘ MIESIĘCZNĄ NA PODATEK...

poltax pola jasne wypeŁnia pŁatnik, pola ciemne wypeŁnia urzĄd skarbowy. wypeŁniaĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie, duŻymi, drukowanymi literami, czarnym...www.pit.pl/att/deklaracje/2006/pit_4_v17.pdf

Jak obliczyć zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy z...

Podatek na zasadach ogólnych rozlicza się w trakcie roku przyjmując przychód i koszty narastająco tzn dodając narastająci do miesiąca stycznia przychód i...www.porady.egospodarka.pl/Pozostale-Podatki/15399-Jak-obliczyc-zaliczke-miesieczna-na-podatek-d...

Jak prawidłowo obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek...

W trakcie roku podatkowego należy odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z uzyskiwanym wynagrodzeniem za pracę.taxcare.pl/porady/jak-prawidlowo-obliczyc-i-pobrac-zaliczke-na-podatek-dochodowy-od-wynagrodzen...

Kwota zmniejszająca podatek 2015 - PortalFK.p

Kwota zmniejszająca podatek. Miesięczna. 46,33 zł. Roczna. 556,02 zł. Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku. 3.091 złwww.portalfk.pl/wskazniki-i-stawki/kwota-zmniejszajaca-podatek-189595

Art 44 Obowiązek wypłaty zaliczki na podatek Encyklopedia...

Ustawa z dnia 14 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.)www.podatek.pl/komentarze_praktyczne/ustawa_o_pit/art_44_obowiazek_wyplaty_zaliczki_na_podatek/

Składki na ubezpieczenie zdrowotne a zaliczka na podatek PIT

Bardzo często zdarza się, że pracodawcy mają problem z odpowiednim obliczeniem wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne swojego pracownika, podlegającemu...www.pit.pl/aktualnosci-podatkowe/0512-skladki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-a-zaliczka-na-podatek-...

testy na doradcę - podatek dochodowy od osób prawnych...

IV. MATERIALNE PRAWO PODATKOWE - PDOP : LP: Pytanie: ODP: Podstawa prawna: 1. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są: art. 1 ust. 1 i 3www.taxoffice24.com.pl/content/testy-na-doradc%C4%99-podatek-dochodowy-od-os%C3%B3b-prawnych

testy na doradcę - podatek dochodowy od osób fizycznych...

IV. MATERIALNE PRAWO PODATKOWE - PDOF : LP: Pytanie: ODP: Podstawa prawna: 1. Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie …www.taxoffice24.com.pl/content/testy-na-doradc%C4%99-podatek-dochodowy-od-os%C3%B3b-fizycznych