Masz pytanie?

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU SPRAWDZAJĄCY …

18. Pierwszy wyraz w tytule ,, O Wandzie, co nie chciała Niemca” jest A. spójnikiemwww.sp9ino.com/files/Pytania_-_mistrz.pdf

Kroniki - sredniowiecze.klp.pl

Kadłubek był krakowskim biskupem. Swoją kronikę stworzył na wzór innych średniowiecznych kronik europejskich. Fakt, iż Kadłubek szukał korzeni polskości w...sredniowiecze.klp.pl/a-6282.html