Masz pytanie?

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Henryk St. Różański Podstawy zoo- i fitotoksykologii. Pierwsza pomoc przy zatruciach toksynami roślinnymi oraz ukąszeniach i użądleniachluskiewnik.strefa.pl/biochemia/fitotoksykologia2002.htm