Masz pytanie?

Wpływ hemolizy na wyniki badań laboratoryjnych...

Hemoliza - jedna z najczęstszych przyczyn odrzucenia próbki przeznaczonej do analizy (60% przypadków)dolinabiotechnologiczna.pl/diagnostyka-laboratoryjna-2/wplyw-hemolizy-na-wyniki-badan-laborator...