Masz pytanie?

Stopnie niepełnosprawności - gazetapodatnika.pl

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/stopnie_niepelnosprawnosci-a_2941.htm

Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych (OFON) …

Mam mały problem... Na komisji dostałem lekki stopień niepełnosprawności (wzrok) jutro mam zamiar usiąść i napisać odwołanie, a w poniedziałek muszę je...www.ofon.net/odwolanie-od-orzeczenia-o-niepelnosprawnosci-t9427.html

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu...

Poprzednio wyjaśnialiśmy zawiłości obowiązującego w Polsce systemu orzekania o niepełnosprawności. Pokazaliśmy różnice pomiędzy orzecznictwem do celów...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/82842

Co daje umiarkowany stopień? - niepelnosprawni.pl

„Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy przysługują mi jakieś ulgi?” – na to pytanie często odpowiadamy w naszych Centrach Integracja. Rozmaite...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/298746

Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i …

Znajdziesz tu informacje dotyczące realizacji praw osób niepełnosprawnych m. in. w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji społecznej.www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE …

3. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub...www.mops.zgora.pl/system/obj/428_Zalacznik_nr_1.pdf

Co daje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? - …

Przez 8 lat miałam stopień umiarkowany.W tym roku ubiegałam się o kontynuację i co dostałam stopień lekki.To nic mi nie daje oprócz tego że ją mam.Choroba...polki.pl/zdrowie/prawa-pacjenta,co-daje-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci,10368579,artyku...

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dzieci i młodzież do 26 roku życiawww.ztm.waw.pl/?c=142&l=1

Ulga rehabilitacyjna - ulga na leki - PITy roczne 2016

Ulga na leki, Rozliczenia roczne za 2016 rok. Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele...www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/

Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności | …

Uważasz, że jesteś osobą niepełnosprawną? Masz więcej niż 16 lat? Uzyskaj orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Sprawdź, jak to zrobić.https://obywatel.gov.pl/ochrona-zdrowia-i-ubezpieczenia-spoleczne/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-...