Masz pytanie?

Stopnie niepełnosprawności - gazetapodatnika.pl

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach...www.gazetapodatnika.pl/artykuly/stopnie_niepelnosprawnosci-a_2941.htm

Co daje umiarkowany stopień? - niepelnosprawni.pl

„Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy przysługują mi jakieś ulgi?” – na to pytanie często odpowiadamy w naszych Centrach Integracja. Rozmaite...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/298746

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu...

Poprzednio wyjaśnialiśmy zawiłości obowiązującego w Polsce systemu orzekania o niepełnosprawności. Pokazaliśmy różnice pomiędzy orzecznictwem do celów...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/82842

Dane demograficzne - Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw...

Dane demograficzne. Informacje i dane demograficzne; Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego …www.niepelnosprawni.gov.pl/p,78,dane-demograficzne

Orzekanie stopnia niepełnosprawności u osób powyżej 16...

§ 32. Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu...www.mops.katowice.pl/node/234

Strona www PCPR Pajęczno

Odpowiadające sobie orzeczenia stopnia niepełnosprawności Dawny system orzecznictwa Obecny system orzecznictwa: Orzeczenia Komisji lekarskich ds.www.pajeczno.pcpr.pl/niepelnosprawni/543,stopnie_niepelnosprawnosci_i_konsekwencje_spoleczne.ht...

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dzieci i młodzież do 26 roku życiawww.ztm.waw.pl/?c=142&l=1

MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

Adres: 25-640 Kielce, ul. Jurajska 7: Tel: 41 36 76 727,, Fax: 41 36 76 907: E-mail:: basen.jurajska@mosir.kielce.pl: W terminie od 01 do 31 lipca 2017r.www.mosir.kielce.pl/obiekty.php?oPath=1&obiekt_id=14

Dz.U.2011.127.721 - Akt prawny - www.lex.pl

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-11-127-721

ZFRON: Jakie świadczenia z zakładowego funduszu...

W stanowisku z 23 sierpnia 2011 (BON-I-5232-43-2-PM/11) biuro stwierdziło „należy podkreślić, iż katalog wydatków dopuszczalnych na podstawie § 2 ust. 1 pkt...www.rp.pl/artykul/761925-ZFRON--Jakie-swiadczenia-z-zakladowego-funduszu-rehabilitacji-osob-nie...