Masz pytanie?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki...

Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031391328

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych...

Chętnie podejmę pracę na stanowisku zdalnego operatora wprowadzania danych. Nie wchodzą jedynie w rachubę stałe rozmowy przez telefon w przyszłej pracy oraz...www.zpchr.pl/?url=p_ogloszenia&item=T&kategoria=praca-podejme

Zasady obowiązujące nauczyciela w pracy z uczniem...

Edux.pl: Zasady obowiązujące nauczyciela w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkimwww.edukacja.edux.pl/p-21468-zasady-obowiazujace-nauczyciela-w-pracy.php

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2003 nr 100 poz. 927: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031000927

Procedura SO-3 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest orzecznictwem pozarentowym. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności można złożyć do celów:bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-3

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dzieci i młodzież do 26 roku życiawww.ztm.waw.pl/?c=142&l=1

Ogłoszenia - Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

stanowisko: siekacz . Wymagania: umiejętność rozkroju skór naturalnych i syntetycznych na wierzchy obuwia; Pracodawca oferuje: praca: umowa na czas …www.pupradom.pl/?id=314

INF – D

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia … 2014 r. (poz. …) Załącznik nr 1 INF-D-P Miesięczna informacja o wynagrodzeniach...www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/2015/nowy_INF-D-P.pdf

Samorz ąd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2 Spis tre ści: Wprowadzenie …………………………………………………………… ……….. str. 3 I. Diagnoza …www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/niepelnosprawni/20121128_program/Program.pdf

Lokalna Grupa Działania Spichlerz Zuławski

Szanowni Państwo, W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski...spichlerzzulawski.ddns.net/