Masz pytanie?

Rozporządzenie: Szczegółowe zasady orzekania o stopniu...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Szczegółowe zasady orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz wydawania opinii. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY …idn.org.pl/sonnszz/orzekanie.htm

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki...

Dz.U. 2003 nr 139 poz. 1328: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i...isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031391328

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych...

Chętnie podejmę pracę na stanowisku zdalnego operatora wprowadzania danych. Nie wchodzą jedynie w rachubę stałe rozmowy przez telefon w przyszłej pracy oraz...www.zpchr.pl/?url=p_ogloszenia&item=T&kategoria=praca-podejme

INF – D

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia … 2014 r. (poz. …) Załącznik nr 1 INF-D-P Miesięczna informacja o wynagrodzeniach...www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/2015/nowy_INF-D-P.pdf

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dzieci i młodzież do 26 roku życiawww.ztm.waw.pl/?c=142&l=1

Lokalna Grupa Działania Spichlerz Zuławski

Szanowni Państwo, W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski...spichlerzzulawski.ddns.net/

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Europejski Fundusz Społeczny. Aktualności EFS; Konkursy PO KL; Punkt informacyjny EFS w WUP; Bezpłatne wsparcie; Dokumenty programowe; Plany działańsprawni-niepelnosprawni.pl/

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z...

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący drugi etap ksztłaceniawww.edukacja.edux.pl/p-12140-indywidualny-program-zajec-rewalidacyjnych.php

Strona Pomorskiej Fundacji Sportu i Turystyki Osób...

19.02.2015 Śródziemne Morze Zmysłów „Życie ma więcej wyobraźni, niż możemy sobie wymarzyć” Krzysztof Kolumb W imieniu Pomorskiej Fundacji Sportu i...www.fundacjakeja.org.pl/

Wskazania, według których następuje kwalifikowanie do...

Nowe rozporządzenie określa także wskazania, według których następuje kwalifikowanie do odpowiednich stopni niepełnosprawności. Ocena niepełnosprawności...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/4892