Masz pytanie?

Medycyna pracy Wrocław

Nastąpiła dramatyczna zmiana w stosunku do Placówek wykonujących te badania. Odstąpiono od jednostek resortowych oraz wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i...medycyna.lekarzpracy.pl/

Orzeczenie i co dalej? - niepelnosprawni.pl

Każdy ma prawo do pracy. Gwarantuje je Konstytucja RP. Pozostaje wybór, czy chce się pracować? Nie może tego zabronić żadna instytucja ani adnotacje typu...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/16989

Zobacz temat - Orzeczenie o niepełnosprawności

Witam wszystkich. Pierwsze orzeczenie syna o niepełnosprawności wydane zostało na 1 rok, następne na 2 lata. Teraz stajemy znowu na komisji.forum.diabetica.pl/printview.php?t=2720

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla Niepełnosprawnych...

Podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 13 kwietnia 2000 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji i kwot po waloryzacji oraz wysokości...idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Kiedy przysługuje zasiłek, a kiedy dodatek...

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/13937,kiedy_przysluguje_zasilek_a_kiedy_dodatek_pielegnacyjny.ht...

Zniknie 3/4 kart parkingowych - niepelnosprawni.pl

Posiadam od ponad 13 lat orzeczenie o niepełnosprawności wraz z informacją o spełnianiu przesłanek określonych w Prawie o ruchu drogowym do otrzymania karty...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/168586

Karta Rodziny Dużej

Modernizacja i rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Poznańskim Centrum Świadczeń oraz przeszkolenie pracowników Centrum w zakresie zmodernizowanego...www.pcs-poznan.pl/

Zobacz temat - Orzeczenie o niepełnosprawności

Martynka 2 razy stawała na komisji, teraz ma orzeczenie do 2008r. A 30 października 2006 mamy badanie psychologiczne określające stopień upośledzenia.www.zakatek21.pl/forum/printview.php?t=103&start=0

Czas pracy do poprawki. Ile godzin mają pracować osoby...

Jeszcze do 9 lipca osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności muszą posiadać zaświadczenie lekarskie, jeśli chcą pracować krócej niż...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/785204,czas-pracy-do-poprawki-ile-godzin-maja-...

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu - PUP Olkusz

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu... POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY ORAZ NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJwww.pup-olkusz.pl/