Masz pytanie?

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dzieci i młodzież do 26 roku życiawww.ztm.waw.pl/?c=142&l=1

Wrota Małopolski - Niepełnosprawni - Orzecznictwo. Stopień...

Prawie 16 procent Małopolan to osoby niepełnosprawne. Dla naszego regionu oznacza to, że pod względem liczby osób niepełnosprawnych znajdujemy się pod tym...www.malopolska.pl/Obywatel/ZdrowieiRodzina/Niepelnosprawni/Strony/OrzecznictwoStopienniepelnosp...

Serwis Pracodawców i Przedsiębiorców Ekspert

POLSKA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Szpitalna 6 lok. 23-24, 00-031 Warszawa, tel.: 22 620 32 02, fax: 22620 32 02, fax: 22 …www.ekspertpopon.pl/

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA i ULGI dla Niepełnosprawnych...

Gdy tracący zatrudnienie nie ma propozycji innej pracy, słuszną decyzją jest rejestracja we właściwym powiatowym urzędzie pracy (PUP).idn.org.pl/sonnszz/uprawnienia.htm

Strona główna - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Informacje dla pracodawców planujących zatrudnić obcokrajowców. Opis możliwości zatrudnienia obcokrajowców, a także obowiązków, jakie musi dopełnić...psz.praca.gov.pl/

Czas pracy niepełnosprawnych w 2014 r. - Młodociani...

Warunek polegał na tym, że pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, aby po 1 stycznia 2012 r. mógł...kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/mlodociani_niepelnosprawni_bezrobotni/673435,Czas-...

PUP Olkusz

Informacje dla bezrobotnych, absolwentów i pracodawców, oferty pracy, poradnictwo zawodowe.www.pup-olkusz.pl/

Ulga rehabilitacyjna - ulga na leki - PITy roczne 2014

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych...www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/

Aktualności - Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL

Centrum Projektów Europejskich, na potrzeby konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common …kiw-pokl.org.pl/

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we...

Z uwagi na ograniczoną swobodę pracodawcy w kwestii kształtowania treści stosunku pracy, jego zmian i rozwiązywania, prawo pracy zapewnia bardzo szeroką...www.doipip.wroc.pl/index.php?pg=fli&fidx=136