Masz pytanie?

Zobacz temat - Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności EDIT: 20.01.2011 W orzeczeniu o niepełnosprawności, poza ustaleniem stopnia niepełnosprawności, powinny być …www.zakatek21.pl/forum/printview.php?t=103&start=0

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z...

Edux.pl: Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący drugi etap …www.edukacja.edux.pl/p-12140-indywidualny-program-zajec-rewalidacyjnych.php

Czas pracy niepełnosprawnych w 2014 r. - Młodociani...

Warunek polegał na tym, że pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, aby po 1 stycznia 2012 r. mógł...kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/mlodociani_niepelnosprawni_bezrobotni/673435,Czas-...

CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH...

DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I Przepisy wstępne Spis treści Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer