Masz pytanie?

Czas pracy niepełnosprawnych w 2014 r. - Młodociani...

Warunek polegał na tym, że pracownik niepełnosprawny, zaliczony do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, aby po 1 stycznia 2012 r. mógł...kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/mlodociani_niepelnosprawni_bezrobotni/673435,Czas-...

Niepełnosprawność w liczbach - Biuro Pełnomocnika Rządu ds...

ENGLISH VERSION; Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych; Biuro Pełnomocnika; Kontakt; Aktualności; Niepełnosprawność w liczbach; Prawowww.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/

Bazy danych - Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie - Portal Informacyjny... Główny Urząd Statystyczny 00-925 Warszawa, Al. Niepodległości 208, tel.: centrala: 22 608 30...stat.gov.pl/broker/access/index.jspa

Ulga rehabilitacyjna - ulga na leki - PITy roczne 2014

Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych...www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/index.php

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Interdyscyplinarna współpraca pracowników pomocy społecznej i służb zatrudnienia – budowanie planu współpracy z...www.rops.poznan.pl/

CIĘŻKIE NARUSZENIE PRZEZ PRACODAWCĘ PODSTAWOWYCH...

DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I Przepisy wstępne Spis treści Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=238&theme=Printer