Masz pytanie?

Najczęściej zadawane pytania 2013

Krótka definicja osoby niepełnosprawnej i co to jest orzecznictwo o niepełnosprawności do celów pozarentowych ? Kim jest osoba niepełnosprawna?sikos.org.pl/?najczesciej-zadawane-pytania,174

INF – D

Objaśnienia do formularza INF-D-P 1 Poz. 7–16 należy wypełnić wyłącznie w przypadku składania informacji INF -D P za osobę, której dotyczy informacja, po...www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/2015/nowy_INF-D-P.pdf

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - PCPR Wejherowo

Telefon 58 672 27 02, 58 672 40 63 wew. 19, wew. 25. Skład Zespołu. Przewodnicząca Zespołu. Iwona Romanowska – Przewodniczący; Sekretarz. Anna Domnik – Sekretarzwww.pcprwejherowo.pl/powiatowy-zespol-ds-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

Orzeczenie o niepełnosprawności narzuca obowiązki i daje...

System orzecznictwa o niepełnosprawności reguluje ustawa o rehabilitacji oraz rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 15 lipca 2003 w...prawo.rp.pl/artykul/761873.html?print=tak&p=0

Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych...

Do realizacji celów określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. konieczne...www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2435

Dwuinstancyjność orzekania o niepełnosprawności...

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności uwzględnia się: – dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności, a szczególnie...niepelnosprawni.lublin.pl/dwuinstancyjnosc-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z...

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim obejmujący drugi etap ksztłaceniawww.edukacja.edux.pl/p-12140-indywidualny-program-zajec-rewalidacyjnych.php

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE INTELEKTUALNIE W STOPNIU …

1.Uczeń niepełnosprawny Według I. Obuchowskiej (1999) dzieci niepełnosprawne to te, których rozwój jest utrudniony w stopniu, w którym ani jednostka za...www.profesor.pl/publikacja,24730,Artykuly,DZIECKO-NIEPELNOSPRAWNE-INTELEKTUALNIE-W-STOPNIU-LEKK...

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnieńwww.ztm.waw.pl/?c=142&l=1

Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana genetycznie...

W literaturze można znaleźć różne definicje niepełnosprawności intelektualnej (NI). Najczęściej i najprościej NI określa się jako stan powstały w okresie...www.czytelniamedyczna.pl/2090,niepelnosprawnosc-intelektualna-uwarunkowana-genetycznie-wybrane-...