Masz pytanie?

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego...

Opublikowane w: M.P.2017.180 . Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale...www.wcpr.pl/komunikat-prezesa-glownego-urzedu-statystycznego/

MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

Adres: 25-640 Kielce, ul. Jurajska 7: Tel: 41 36 76 727,, Fax: 41 36 76 907: E-mail:: basen.jurajska@mosir.kielce.pl: W terminie od 01 do 31 lipca 2017r.www.mosir.kielce.pl/obiekty.php?oPath=1&obiekt_id=14

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dzieci i młodzież do 26 roku życiawww.ztm.waw.pl/?c=142&l=1

Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne za …

W przypadku przedłożenia danemu płatnikowi kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w sytuacji gdy wcześniejsze orzeczenie wydane było na czas...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/1510/Rozliczanie_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne...

Ulga rehabilitacyjna - ulga na leki - PITy roczne 2016

Ulga na leki, Rozliczenia roczne za 2016 rok. Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele...www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/index.php

MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

Adres: 25-113 Kielce, ul. Barwinek 31: Tel: sekretariat: 41 367 68 38: Fax: 41 367 69 05: E-mail:: foka@mosir.kielce.pl Pływalnia znajduje się obok Zespołu Szkół...www.mosir.kielce.pl/obiekty.php?oPath=1&obiekt_id=15

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia …

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego - Uprawnienia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne -www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie-wydania/numer-22012-abc-rynku/uprawnienia-pracodawco/18,Miesiec...

VADEMECUM WIEDZY - Katalog pytań i odpowiedzi …

Witam!: Pielęgniarka z lekkim stopniem niepełnosprawności otrzymuje wynagrodzenie wypłacane ze środków zakładu pracy, a cześć jest wpłacana ze środków NFZ...www.vademecumwiedzy.pl/?url=catalogue

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz...

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) (Dz.U. z 1997 r., Nr 123, poz.idn.org.pl/sonnszz/ustawa27.htm

www.pfron.org.pl

Dz.U.08.14.92 2009.01.01 zm. Dz.U.2008.237.1652 art. 1 2009.02.01 zm. Dz.U.2009.6.33 art. 8 2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 156 USTAWAwww.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/Akty_prawne/ustawa_o_rehabilitacji.rtf