Masz pytanie?

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dzieci i młodzież do 26 roku życiawww.ztm.waw.pl/?c=142

Procedura SO-3 - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta...

BIP Miasta Krakowa - Procedura SO-3... Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest orzecznictwem pozarentowym.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-3

Jakie mamy stopnie niepełnosprawności? - Prawa człowieka...

Trzy stopnie niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności...www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/685604,Jakie-mamy-stopnie-niepelnosprawnosci.htm...

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

17.02.2012 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność – oznacza to trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z...www.pupgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93:aktywizacja-zawodowa-oso...

Orzeczenie o niepełnosprawności | Forum Autyzmu

Orzeczenia o niepełnosprawności dotyczą osób do 16 roku życia. Powyżej tego wieku mówi się o orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności.www.forumautyzmu.pl/poradnik/inne/orzeczenie-niepelnosprawnosci

Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady...

I. CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób …www.niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady

Zobacz temat - Orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności EDIT: 20.01.2011 W orzeczeniu o niepełnosprawności, poza ustaleniem stopnia niepełnosprawności, powinny być …www.zakatek21.pl/forum/printview.php?t=103&start=0

Dwuinstancyjność orzekania o niepełnosprawności...

orzecznictwo do celÓw pozarentowych. orzeczenia do celÓw pozarentowych wydajĄ powiatowe i miejskie zespoŁy do spraw orzekania o niepeŁnosprawnoŚci.niepelnosprawni.lublin.pl/dwuinstancyjnosc-orzekania-o-niepelnosprawnosci/

Czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej...

Czy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy jest tożsame z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-orzeczenie-lekarza-orzecznika-zus-o-calkowitej-niezdo...

Stypendium specjalne - Stypendia - Student - Strona główna

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przysługuje studentowi/doktorantowi, który posiada, orzeczony przez właściwy organ, stopień...www.umcs.pl/pl/stypendium-specjalne,150.htm