Masz pytanie?

Jakie mamy stopnie niepełnosprawności? - Prawa …

Trzy stopnie niepełnosprawności. Znaczny stopień niepełnosprawności. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności...www.infor.pl/prawo/konstytucja/prawa-czlowieka/685604,Jakie-mamy-stopnie-niepelnosprawnosci.htm...

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE …

3. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub...www.mops.zgora.pl/system/obj/428_Zalacznik_nr_1.pdf

ULGI i ZWOLNIENIA DLA ON --[Problemy Osób …

Niepełnosprawnym przysługują liczne ulgi, ale nie dla wszystkich są jednakowe. Zależą od stopnia niepełnosprawności (dawnej grupy inwalidzkiej) lub rodzaju...idn.org.pl/sonnszz/ZWOLNIENIA_ULGI.htm

Ulga rehabilitacyjna - ulga na leki - PITy roczne 2016

Ulga na leki, Rozliczenia roczne za 2016 rok. Ulga rehabilitacyjna polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na cele rehabilitacyjne oraz cele...www.pit.pl/ulga-rehabilitacyjna/index.php

VADEMECUM WIEDZY - Katalog pytań i odpowiedzi …

pracownik zatrudniony w sp-ni 10 lat posiadający do dej pory orzeczenie o umiarkowanym stopniu po ponownym zbadaniu przez Zespól ds Orzekania o Niepełnosprawności...www.vademecumwiedzy.pl/?url=catalogue

uprawnienia do ulg - bilety i opłaty - ZTM Warszawa

Wykaz przysługujących uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Dzieci i młodzież do 26 roku życiawww.ztm.waw.pl/?c=142

VADEMECUM WIEDZY - Katalog pytań i odpowiedzi …

Witam, jesteśmy ZPCH-rem. Od 1997roku zatrudniamy pracownicę, która posiadała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności. Niepełnosprawność istniała od...www.vademecumwiedzy.pl/index.php?url=catalogue

MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

Nauka pływania odbywa się na różnych poziomach zaawansowania: - podstawowym (adaptacja do środowiska wodnego i nauka pływania od podstaw),www.mosir.kielce.pl/obiekty.php?oPath=1&obiekt_id=15

Wyższa Szkoła Fizjoterapii

Program studiów. Program studiów obejmuje przedmioty zawodowe takie jak: kosmetologia lecznicza, podstawy onkologii skóry, toksykologia kosmetyku, podologia...www.wsf.wroc.pl/strona/kosmietologia-ii-stopnia/

Niepełnosprawność intelektualna uwarunkowana …

W literaturze można znaleźć różne definicje niepełnosprawności intelektualnej (NI). Najczęściej i najprościej NI określa się jako stan powstały w okresie...www.czytelniamedyczna.pl/2090,niepelnosprawnosc-intelektualna-uwarunkowana-genetycznie-wybrane-...