Masz pytanie?

Statystyki GUS informują - Rozwód? Poczekaj

Statystyki. W 2013 r. rozwiodło się ponad 66 tys. par małżeńskich, co oznacza wzrost liczby rozwodów (o ponad 1,6 tys.) w stosunku do roku poprzedniego.www.rozwodpoczekaj.org.pl/statystyki/

Raport o kryzysie Kościoła w Polsce - Plus Minus - rp.pl

Najbliższy współpracownik Jana Pawła II odchodzi na emeryturę, gdy katolicyzm w Polsce znajduje się na zakręcie. W marcu 2014 roku IBRiS na zlecenie...www.rp.pl/Plus-Minus/301269948-Raport-o-kryzysie-Kosciola-w-Polsce.html

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - stat.gov.pl

3 Według wstępnych danych w 2013 roku liczba ludności zwiększyła się w 4 województwach (Tabl. 1). Od początku bieżącego stulecia największe tempo …stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf

Warto być stulatkiem - Bankier.pl

Coraz więcej stulatków. Świadczenie honorowe otrzymuje obecnie z ZUS 2300 osób w całej Polsce. A warto dodać, że liczba stulatków z każdym rokiem rośnie.www.bankier.pl/wiadomosc/Warto-byc-stulatkiem-7473226.html

Jak to dawniej ludzie żyli wśród samych kuzynów i jak to...

W kwietniu 2014 r. na na posiedzeniu Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN przedstawiłem wyniki badań gęstości powiązań rodzinnych...minakowski.pl/gestosc-sieci-koligacji-w-xix-wiecznej-parafii-kampinos/

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa - senior.gov.pl

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski...senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf

Zagrożenia infekcyjne okolic intymnych w okresie ciąży...

Infekcje okolic intymnych to jedne z zagrożeń, które wpływają na przebieg ciąży, porodu i połogu. Można w pewnym stopniu ich uniknąć, można je także leczyć.www.tantumrosa.pl/raport_eksperta/zagrozenia-infekcyjne-okolic-intymnych-w-okresie-ciazy-porodu...

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

PO WER: Strona Główna: Gwarancje dla młodzieży w WUP Lublin: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego: BIP: Wirtualny Doradcawww.wup.lublin.pl/

Ernest Skalski: Biedni i bogaci III RP – Studio Opinii

My tu w Polsce żyjemy na + – jedną czwartą gwizdka. Taki na ten przykład Brytol za płatki kukurudziane 250 g.( po ichniemu corn flakes) płaci 1 funta przy...studioopinii.pl/987-2/

JAKI DOCHÓD DO ZASIŁKU RODZINNEGO - najnowsze …

Ile zyskasz na wyborczych obietnicach? Jeśli wierzysz, że wejdą w życie... stawek VAT na żywność, leki czy książki.info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/jaki+doch%C3%B3d+do+zasi%C5%82ku+rodzinnego