Masz pytanie?

Demografia Polski Raport GUS · becikowe.com

W roku 2004 w Polsce urodziło się 356 tyś. dzieci, prognoza na rok 2030 to 232 tyś. narodzin w tym samym czasie 724 tyś. dzisiejszych 23 latków będzie...www.becikowe.com/?sr=demografia/demografia.htm

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - stat.gov.pl

3 Według wstępnych danych w 2013 roku liczba ludności zwiększyła się w 4 województwach (Tabl. 1). Od początku bieżącego stulecia największe tempo …stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf

Czy Stalowa Wola wyludnia się? - Stalowka.NET

Wg danych GUS liczba ludności w Polsce w latach 2002 -2010 zmiejszyła się o 18 tys. z 38 218 531 na 38 200 037. Liczba ludności woj. podkarpackiego w latach 2002...www.stalowka.net/wiadomosci.php?dx=7352

Najczęściej rejestrowane samochody w Polsce - bankier.pl

Liczba rejestracji samochodów osobowych w styczniu 2017 r. w Polsce. Klienci indywidualni. Firmy. Lp. Samochód. Styczeń '17. Grudzień '16. Zmiana mdmwww.bankier.pl/wiadomosc/Najczesciej-rejestrowane-samochody-w-Polsce-styczen-2017-7498057.html

Jakie są szanse na dożycie emerytury i ile pożyjemy na...

Dla pełnej “jasności” warto by było, w wykresie ostatnim, oczekiwanej długości życia noworodków, dodać ekstrapolację do 2040 roku (jak w wykresach...smarterpoland.pl/index.php/2012/04/jakie-sa-szanse-na-dozycie-emerytury-i-ile-pozyjemy-na-emery...

Główny Urząd Statystyczny / Kalendarium

Publikacja „Terytorialne zróżnicowanie jakości życia w Polsce w 2015 r.” oparta jest na wynikach wieloaspektowego ankietowego Badania spójności społecznej...stat.gov.pl/kalendarium/

Jak to dawniej ludzie żyli wśród samych kuzynów i jak to...

W kwietniu 2014 r. na na posiedzeniu Zespołu Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN przedstawiłem wyniki badań gęstości powiązań rodzinnych...minakowski.pl/gestosc-sieci-koligacji-w-xix-wiecznej-parafii-kampinos/

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa - senior.gov.pl

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski...senior.gov.pl/source/raport_osoby%20starsze.pdf

Ernest Skalski: Biedni i bogaci III RP – Studio Opinii

My tu w Polsce żyjemy na + – jedną czwartą gwizdka. Taki na ten przykład Brytol za płatki kukurudziane 250 g.( po ichniemu corn flakes) płaci 1 funta przy...studioopinii.pl/987-2/

Historia Nasiechowic - Eugeniusz Jakubas, Stanisław Jakubas

Arkusze spisowe są sporządzone rodzinami i wynika z nich, że w Nasiechowicach było około 50 rodzin. Liczba ta zgadza się z liczbą 50 domów zaznaczonych na mapie.www.jakubas.pl/genealogia/Historia-Nasiechowic.htm