Masz pytanie?

Efekt niższego wieku emerytalnego: W Polsce nie będzie...

Co oczywiste, w związku z tym zmniejszać się będzie także liczba osób w wieku produkcyjnym. Po planowanym obniżeniu wieku emerytalnego już za pięć lat...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/911073,nizszy-wiek-emerytalny-bezrobocie-w-pol...

ZOBACZ RANKING NAJRZADSZYCH IMION W POLSCE - …

Mercedes i Elvis – to tylko niektóre z najrzadziej nadawanych imion w Polsce. Co ciekawe, wśród nich są też imiona dobrze nam znane, jak Eugeniusz i Leokadia.www.superstary.pl/ranking-najrzadszych-imion/

Coraz większy przyrost naturalny w Polsce. Co jest tego...

W 2014 roku miało ubyć prawie 24 tys. Polaków, a przybędzie nas 10 tys. - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.www.pulshr.pl/po-godzinach/coraz-wiekszy-przyrost-naturalny-w-polsce-co-jest-tego-przyczyna,236...

CELE NARODOWEGO PROGRAMY ZDROWIA...

Cel operacyjny 1 Zwiększenie aktywności fizycznej ludności. Oczekiwane efekty do 2005 roku. Różne formy aktywności fizycznej w czasie wolnym uprawiać będzie...www.medstat.waw.pl/nhp_p/5_p.html

Populacja polski Prognozy ludności na lata 2014-2050...

Z powodu niskiej dzietności w 2013 r., po kilku latach przerwy przyrost naturalny ponownie był ujemny. I tak już niestety zostanie. W efekcie liczba urodzeń...nauka.newsweek.pl/populacja-polski-prognozy-ludnosci-na-lata-2014-2050-newsweek-pl,artykuly,350...

Całość raportu GUS do pobrania w formacie .pdf

Natężenie urodzeń na wsi jest wyższe niż w miastach i w 2011 r. wyn iosło 10,8‰, wśród ludności miejskiej – 9,6‰. Już w końcu ubiegłego stulecia...stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2012.pdf

Polska w liczbach - demografia, rynek pracy, edukacja...

Polska w liczbach - Demografia, rynek pracy i edukacja przedstawione w ciekawej i czytelnej formie. Zobacz wykresy, zestawienia i porównania dla Polski. Liczba i...www.polskawliczbach.pl/

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o...

Ormianie, mennonici, baptyści, ewangeliczni chrześcijanie, cerkiew autokefaliczna. Ormianie. Ormianie pojawili się w znacznej liczbie na późniejszych ziemiach...www.agad.gov.pl/inwentarze/KsOMB456x.xml

Jak w Polsce poprawić sytuację demograficzną? Odpowiedzi...

Na Białorusi w ciągu ostatnich kilku lat podwoiła się liczba rodzin mających troje i więcej dzieci. Pozytywny trend demograficzny eksperci wiążą z polityką...forsal.pl/artykuly/909443,sytuacja-demograficzna-na-bialorusi-polityka-demograficzna-bialorusi....

Kurczy się lista 100-tysięcznych miast w Polsce - polityka...

W najbliższych latach utrzyma się tendencja spadku liczby mieszkańców większości dużych miast w Polsce ze względu na migrację ludności na obszary...www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/kurczy-sie-lista-100-tysiecznych-miast-w-pols...