Masz pytanie?

Odprawa dla pracownika, zwolnienia grupowe - Prawo do...

Zgodnie z art. 23 1 § 4 K.p. – w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za...www.prawo-pracy.pl/prawo_do_odprawy_odprawa_dla_pracownika_zwolnienia_grupowe-a-63.html

Zwolnienie grupowe a odprawa - Prawo pracy

Przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników stosuje się …www.prawo-pracy.pl/zwolnienie_grupowe_a_odprawa-p-554.html

Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicz | ifirma.pl

W ostatnich latach pracodawcy coraz częściej zwalniają pracowników z przyczyn ekonomicznych. Co to oznacza? A mianowicie to, że w danym momencie …https://www.ifirma.pl/blog/pracownicy/zwolnienie-pracownika-z-przyczyn-ekonomicznych.html

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, mają prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

emerytura odprawa emerytalna – Gorące tematy – Emerytury i...

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu emerytura odprawa emerytalna . Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące emerytura odprawa...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/tematy/e/emerytura-odprawa-emerytalna

Związek Zawodowy Pracowników Provident Polska S.A...

12.04.2016 roku. Zarząd Związku Zawodowego Provident Polska z przyjemnością informuje, iż uchwałą Prezydium Forum Związków Zawodowych z dnia 21 marca 2016...zzpp.pl/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

Preambuła (uchylona). DZIAŁ PIERWSZY. Przepisy ogólne. Rozdział I. Przepisy wstępne. Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki...www.infor.pl/akt-prawny/530147,ustawa-kodeks-pracy.html

Wyniki wyszukiwania - PIT.pl - Proste Podatki

Wyniki wyszukiwania dla frazy "karta podatkowa": Karta podatkowa 2011. Karta Podatkowa: Karta podatkowa 2011 Opodatkowanie w formie karty podatkowej …www.pit.pl/wyniki-wyszukiwania/?query=karta+podatkowa