Masz pytanie?

Odprawa dla pracownika – jak wyliczyć, ile się należy...

Jak wyliczyć odprawę dla pracownika. O zasadach nabywania prawa do odprawy oraz okoliczności, w których pracodawca musi wypłacać odprawy zwalnianym …www.kadrywpraktyce.pl/odprawa-dla-pracownika-jak-wyliczyc-ile-sie-nalezy-czesc-2/

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna? - Prawo...

Odprawa z powodu likwidacji miejsca pracy. Pracownicy zwalniani na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych mają prawo do odprawy pieniężnej, która stanowi...lexplay.pl/artykul/Prawo-Pracy/Kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa-pieniezna

Odprawa dla zwalnianego pracownika a składki ZUS - e …

Andrzej Radzisław specjalista ds. ubezpieczeń społecznych Teoretycznie od odprawy wypłacanej zwalnianemu pracownikowi nie naliczamy składek ZUS.www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/12667/Odprawa_dla_zwalnianego_pracownika_a_skladki_...

Odwołanie ze stanowiska pracownika zatrudnionego na...

Odwołanie ze stanowiska pracownika zatrudnionego na podstawie powołania. Stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w...samorzad.infor.pl/temat_dnia/488489,Odwolanie-ze-stanowiska-pracownika-zatrudnionego-na-podstaw...

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, mają prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy-pracownikowi-przysluguje-odprawa.html

Prawo do nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej...

Komu należy się odprawa emerytalna i w jakiej sytuacji można stracić do niej prawo? Na jakich zasadach wypłacane są nagrody jubileuszowe w instytucjach...praca.trojmiasto.pl/Prawo-do-nagrody-jubileuszowej-i-odprawy-emerytalnej-zwolnionego-pracownika...

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Likwidacja firmy a pracownik pozostający na... - e-PODATNIK

dr Wiktor Cajsel Autor jest radcą prawnym Zamierzam zlikwidować działalność gospodarczą, zatrudniam jednego pracownika przebywającego obecnie na urlopie...www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/10953/Likwidacja_firmy_a_pracownik_pozostajacy_n...

Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach - idn.org.pl

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kodeks pracy w pytaniach i odpowiedziach Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, a więc...idn.org.pl/sonnszz/kp_pytania.htm

Kiedy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym...

Prawo pracy chroni osoby, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury. Tym pracownikom nie można wypowiedzieć stosunku pracy. Od tej zasady obowiązują...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/781988,kiedy-mozna-zwolnic-pracownika-w-wieku-...