Masz pytanie?

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Zgodnie z art. 237 3 § 2 k.p. „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do...www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html

Opodatkowanie odprawy emerytalnej - Podatki.biz - …

Pytanie: Czy otrzymana odprawa emerytalna stanowi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeżeli …https://www.podatki.biz/artykuly/18_6887.htm

Zwolnienie z pracy, odejście z pracy - natemat.com.pl

Zwolnienie z pracy. Jak samemu odejść z pracy. Zwolnienia grupowe. Zwolnienie z pracy. Pracodawca nie może zwolnić nas tak, po prostu, musi podać powody.www.natemat.com.pl/prawo-finanse/praca/rozstanie-pracodawca.html

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Tekst...

§ 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy...www.infor.pl/akt-prawny/1215132,ustawa-kodeks-pracy.html

Zobacz, jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy …

Pracownikom kończącym zatrudnienie w firmie, którzy nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent pieniężny.serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1029750,ekwiwalent-za-urlop-wypoczynkowy-2017....

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących...idn.org.pl/sonnszz/zwoln_grupowe.htm

Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę - Kodeks …

Linki sponsorowane STOSUNEK PRACY Umowa o pracę Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę Art. 30. §1. Umowa o pracę rozwiązuje się: na mocy porozumienia stron,kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/przepisy-ogolne-o-rozwiazaniu-umowy-o-prace

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia - kiedy i w...

Dziś dostałam takie zapytanie od Czytelnika Bloga: Mam pytanie odnośnie zasiłku chorobowego. Biorąc pod uwagę że przez ponad 20 lat płaciłem wysokie składki...e-prawopracy.pl/zasilek-chorobowy-po-ustaniu-zatrudnienia/

Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń...

Linki sponsorowane WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I INNE ŚWIADCZENIA Rozdział 1 - Ustalanie wynagrodzenia za prace i innych świadczeń związanych z pracąkodeks-pracy.org/III-wynagrodzenie-za-prace-i-inne-swiadczenia/ustalanie-wynagrodzenia-za-prace...

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 Kodeksu …

Art. 53 Kodeksu pracy reguluje zagadnienia dotyczące rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownikahttps://www.prawo-pracy.pl/rozwiazanie_umowy_o_prace_w_trybie_art_53_kodeksu_pracy-p-1359.html