Masz pytanie?

Prawo do nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej...

Komu należy się odprawa emerytalna i w jakiej sytuacji można stracić do niej prawo? Na jakich zasadach wypłacane są nagrody jubileuszowe w instytucjachpraca.trojmiasto.pl/Prawo-do-nagrody-jubileuszowej-i-odprawy-emerytalnej-zwolnionego-pracownika...

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy

Kodeks pracy 2017 Tekst jednolity > Prawo pracy Kodeks pracy, stan prawny: lipiec 2017r. Aktualne zmiany w polskim prawie pracy, opracowane na podstawie: Dz.U. z …kodeks-pracy-rp.org/

Jak przywrócić pracownika do pracy na zajęte …

Zdarza się, że na skutek błędu formalnego w wypowiedzeniu umowy o pracę i wydanego w jego następstwie wyroku sądowego, sąd przywraca zwolnionego pracownika do...www.aspektyprawa.pl/jak-przywrocic-pracownika-do-pracy-na-zajete-stanowisko/

Solidarność Tesco

Koleżanki i Koledzy! Pracownicy Tesco! NSZZ "Solidarność" nie wyraziła zgody na podwyżki wynagrodzeń wprowadzone przez pracodawcę od 1 lipca 2017 r.www.solidarnosc-tesco.pl/

Odprawa pracownicza: Kto ma do niej prawo i ile wynosi...

Odprawa przy zwolnieniach grupowych i dla pracownika indywidualnego. Pracowniki przysługuje więc odprawa przy zwolnieniach grupowych, czyli w przypadku, gdy...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/900407,odprawa-pracownicza-emerytalna-rentowa-...

Profesjonalne przemówienia i podziękowania …

Sukcesy i ważne wydarzenia 65-lecie Wydziału Prawa Uniwersytetu OŚWIATA Awans długoletniego pracownika urzędu SAMORZĄD I ADMINISTRACJA Awans strażaka...www.przemowienia.com/spis-wszystkich-tekstow-tematycznie

Kiedy można zwolnić pracownika w wieku …

Prawo pracy chroni osoby, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do emerytury. Tym pracownikom nie można wypowiedzieć stosunku pracy. Od tej zasady obowiązują...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/781988,kiedy-mozna-zwolnic-pracownika-w-wieku-...

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | …

Porozumienie o rozwiązanie umowy o pracę podpisane 17.01.2017, z przyczyn niedotyczących pracownika, gdzie strony uzgodniły, że od 18 stycznia do …kodeks-pracy.org/II-stosunek-pracy/rozdzial-II/rozwiazanie-umowy-o-prace-za-wypowiedzeniem

Dz.U.2014.1786 - Akt prawny - www.lex.pl

1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów;www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2014-1786