Masz pytanie?

odprawa pieniężna - Artykuły na temat 'odprawa pieniężna...

Odprawa związana ze zwolnieniem pracownika z pracy. Aktualizacja: 05.06.2009. Obowiązujący u nas regulamin wynagradzania przewiduje, że w sytuacji rozwiązania z...kadry.infor.pl/tematy/odprawa-pieniezna/skladki-ubezpieczeniowe/

Podstawa prawna do rozwiązania umowy o pracę z powodu...

Podstawa prawna: art. 30 Kodeksu pracy . Warto skorzystać z tych szkoleń: Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracęeduself.pl/Blog/Porady-ksiegowe/Podstawa-prawna-do-rozwiazania-umowy-o-prace-z-powodu-likwidacj...

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Szef chce zwolnić cię z pracy? Nie wpadaj w panikę. Zobacz, czy należy ci się solidna odprawa. Wyjaśniamy, kiedy możesz ją dostać.polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

Likwidacja firmy a odprawy dla pracowników - Biznes-firma.pl

Kiedy w przypadku likwidacji firmy będą przysługiwać odprawy pieniężne jej pracownikom?www.biznes-firma.pl/likwidacja-firmy-a-odprawy-dla-pracownikow/15779

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

Pracownicy, z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, mają prawo do odprawy pieniężnej przewidzianej w...praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Premie, dodatki i odprawy pracowników niepedagogicznych...

Dodatek w porze nocnej a minimalne wynagrodzenie za pracę [11.01.2016] Dariusz Skrzyński; Odprawa emerytalna, gdy pracownik prowadzi także działalność …www.portaloswiatowy.pl/porady/premie-dodatki-i-odprawy-pracownikw-niepedagogicznych

Wypowiedzenie zmieniające – kiedy trzeba uzasadniać...

Wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy jest jednym ze sposobów zmiany wynikających z umowy o pracę warunków zatrudnienia. Ten sposób zmiany...www.kadrywpraktyce.pl/wypowiedzenie-zmieniajace-kiedy-trzeba-uzasadniac/

KODEKS PRACY - ustawa z 26.06.1974 r. z póżniejszymi...

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. [Definicja pracownika] Pracownikiem jest osoba zatrudniona na...idn.org.pl/sonnszz/KP_DI.htm

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Co do zasady wysłuchanie pracownika powinno nastąpić w formie ustnej, chyba że pracownik z takiej możliwości zrezygnował lub wybrał inną formę wypowiedzi w...www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html

Podwyżki dla urzędników 2016 likwidacja trzynastki dodatki...

Likwidacja trzynastki i dodatków: Zmiany dla urzędników od 2016 roku. Kolejne rządy obiecywały ograniczenie liczb urzędników, ale zamiast tego administracja...serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/galerie/906121,duze-zdjecie,2,podwyzki-dla-urzednikow-2...