Masz pytanie?

Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia...

1560 artykułów, orzeczeń i glos. część ogólna prawa cywilnego, prawo rzeczowe, zobowiązania, spadki, prawa rodzinne oraz prywatne międzynarodoweczasopisma.beck.pl/monitor-prawa-pracy/aktualnosc/likwidacja-stanowiska-pracy-jako-przyczyna-wy...

Jak prawidłowo obliczyć odprawę pośmiertną dla żony...

Pracodawca ubezpieczył pracowników polisą grupową na życie i płacił za nich składki, w związku z czym nie musi wypłacać odprawy pośmiertnej.www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-prawidlowo-obliczyc-odprawe-posmiertna-dla-zony-zmarl...

Na jaką odprawę może liczyć zwalniany pracownik...

Pracownikom zwalnianym z pracy w ramach zwolnień grupowych przysługuje odprawa. Otrzyma ją również pracownik, z którym rozwiązano umowę, np. z powodu...praca.gazetaprawna.pl/porady/29132,na_jaka_odprawe_moze_liczyc_zwalniany_pracownik.html

Odprawy | rp.pl

Masz pytanie Dwie odprawy tylko przy redukcjach grupowych Nie można pozbawić odprawy osoby, która w dniu zwolnienia z pracy ma prawo do emerytury lub renty.prawo.rp.pl/temat/56605.html

Świadczenia dla pracownika przechodzącego na emeryturę

Pracownica administracji, która pracuje od 1980 roku, zamierza z końcem roku przejść na emeryturę. Pani zatrudniona była na czas nieokreślony, jako pracownik sawww.portaloswiatowy.pl/porady/swiadczenia-dla-pracownika-przechodzacego-na-emeryture-295072

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa - Praca i kariera...

1: Gość z IP: 83.26.154.* (2008-11-14 09:37) Bardzo interesujące, kompleksowanie opracowanie tematu. Jednak brakuje mi jeszcze omówienia kwestii odprawy dla …praca.gazetaprawna.pl/porady/95134,kiedy_pracownikowi_przysluguje_odprawa.html

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Szef chce zwolnić cię z pracy? Nie wpadaj w panikę. Zobacz, czy należy ci się solidna odprawa. Wyjaśniamy, kiedy możesz ją dostać.polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

Odprawy dla nauczycieli - Kadry i płace w oświacie...

Rodzaje odpraw dla nauczycieli. Nauczycielom na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela oraz innych przepisów prawa pracy przysługują następujące odprawy:www.kadrydlaoswiaty.pl/odprawy-dla-nauczycieli/docs/33_28/274/View

Odprawa emerytalno-rentowa - GOFIN.pl - Portal Podatkowo...

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 marca 2010 r. (sygn. akt II PZP 1/10), otrzymanie przez pracownika odprawy z tytułu przejścia na rentę z powodu...www.gofin.pl/17,1,111,155786,odprawa-emerytalno-rentowa.html

pracownik • PortalFK.pl - Portal Finansowo-Księgowy...

Wszystkie dokumenty zawierające słowo kluczowe "pracownik": Akty prawne. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty …www.portalfk.pl/keywords/pracownik