Masz pytanie?

Odprawa emerytalno-rentowa • Portal Kadrowo-Płacowy

Pytanie: Z dniem 31 sierpnia 2012 r. ulega likwidacji publiczna szkoła podstawowa. Dyrektorowi placówki (nauczyciel mianowany, zatrudniony na podstawie mianowania z...www.portalkadrowy.pl/place/rozliczanie-wynagrodzen/odprawy/odprawa-emerytalno-rentowa/

Odprawy | rp.pl

Masz pytanie Dwie odprawy tylko przy redukcjach grupowych Nie można pozbawić odprawy osoby, która w dniu zwolnienia z pracy ma prawo do emerytury lub renty.prawo.rp.pl/temat/56605.html

Odprawa emerytalna dla dyrektora szkoły - Portal...

Dowiedz się, w jakiej wysokości przysługuje odprawa emerytalna dyrektorowi szkoły.www.portaloswiatowy.pl/porady/wysokosc-odprawy-emerytalnej-przyslugujacej-dyrektorowi-szkoly-18...

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, jeżeli po...

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, jeżeli po badaniach kontrolnych lekarz wnioskował o przeniesienie do pracy na innym stanowisku?www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-pracodawca-moze-zwolnic-pracownika-jezeli-po-badaniac...

Kiedy należy się odprawa - poradnik -Praca - Finanse...

Szef chce zwolnić cię z pracy? Nie wpadaj w panikę. Zobacz, czy należy ci się solidna odprawa. Wyjaśniamy, kiedy możesz ją dostać.polki.pl/finanse_praca_artykul,10011573.html

Czy po przejściu na świadczenie przedemerytalne należy...

W jednym zakładzie przepracowałem ponad 40 lat ze względu na likwidację stanowiska pracy przechodzę na świadczenie przed emerytalne ponieważ w tym roku...www.porady.egospodarka.pl/Wynagrodzenia-i-inne-swiadczenia/11349-Czy-po-przejsciu-na-swiadczeni...

Czy okres wypowiedzenia wlicza się w okres zatrudnienia...

Szanowny Panie, Zagadnienie czy okres wypowiedzenia jest także okresem zatrudnienia wyjaśnił Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 kwietnia 1974 roku (sygnatura: I...www.porady.egospodarka.pl/Prawo-pracy/7186-Czy-okres-wypowiedzenia-wlicza-sie-w-okres-zatrudnie...

Odprawy dla nauczycieli - Kadry i płace w oświacie...

Rodzaje odpraw dla nauczycieli. Nauczycielom na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela oraz innych przepisów prawa pracy przysługują następujące odprawy:www.kadrydlaoswiaty.pl/odprawy-dla-nauczycieli/docs/33_28/274/View

pracownik • PortalFK.pl - Portal Finansowo-Księgowy...

Wszystkie dokumenty zawierające słowo kluczowe "pracownik": Akty prawne. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2006 r. w sprawie wysokości kwoty …www.portalfk.pl/keywords/pracownik

Ewidencja czasu pracy dla każdego pracownika - GOFIN.pl

Ewidencja czasu pracy dla każdego pracownika - Czas pracy i urlopy - Prawo pracy - Prowadzenie ewidencji czasu pracy jest jednym z podstawowych wymogów...www.gofin.pl/17,2,96,106312,ewidencja-czasu-pracy-dla-kazdego-pracownika.html