Masz pytanie?

Likwidacja stanowiska pracy

Zadaniem niniejszej strony internetowej jest przedstawienie zasad, jakimi powinni się kierować pracodawcy likwidujący stanowiska pracy. Z orzecznictwa Sądu...www.likwidacja.info/

Podstawa prawna do rozwiązania umowy o pracę z …

Podstawa prawna: art. 30 Kodeksu pracy. Warto skorzystać z tych szkoleń: Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracęeduself.pl/blog/2014/09/04/podstawa-prawna-do-rozwiazania-umowy-o-prace-z-powodu-likwidacji-sta...

Czy likwidacja stanowiska pracy upoważnia do …

Czy likwidacja stanowiska pracy upoważnia do zwolnienia pracownika? Likwidacja stanowiska pracy to jedna z wielu przyczyn wypowiedzenia, które zawsze leżą po...www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/313250,Czy-likwidacja-stanowiska-pracy-upowaznia-do-...

:: Zobacz temat - L4 a likwidacja stanowiska pracy

Dziękuję za rozwianie wątpliwości. Dziś zawiozłem L4 i otrzymałem wypowiedzenie:) Okres wypowiedzenia: 01.07.09-31.07.09r,podstawa prawna art.30 paragraf 1.p.2,www.prawo-pracy.pl/forum/viewtopic.php?t=17295

Powrót z urlopu wychowawczego a likwidacja stanowiska pracy

WAŻNE Urlop wychowawczy stanowi przerwę w wykonywaniu pracy przeznaczoną na wypełnianie obowiązków związanych z rodzicielstwem - urodzeniem i wychowaniem...www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/12972/Powrot_z_urlopu_wychowawczego_a_likwidacja...

Likwidacja stanowiska pracownika w okresie... - e …

Czy pracownikowi można wypowiedzieć umowę o pracę w przedemerytalnym okresie ochronnym, gdy jego stanowisko pracy zostało zlikwidowane? Likwidacja stanowiska...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/5734/Likwidacja_stanowiska_pracownika_w_okresie_prz...

Likwidacja stanowiska - Z myślą o kadrach - …

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. …www.kadry.abc.com.pl/narzedzia-i-materialy/pytania-i-odpowiedzi/likwidacja-stanowiska-odprawa-d...

Likwidacja pracodawcy: Kiedy należy się... - Gazeta Prawna

Przy ustalaniu, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy, o którym mowa w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/975605,co-oznacza-likwidacja-pracodawcy.html

Portal Oświatowy: Karta Nauczyciela, zarządzanie i …

Ocenić możliwości przyznania stypendium uczniom za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Podstawa prawna: art. 90g ustawy o systemie oświatyhttps://www.portaloswiatowy.pl/

Nowy wzór świadectwa pracy 2017 r. - Rozwiązanie …

Nowy wzór świadectwa pracy 2017 r. Od stycznia 2017 roku będzie obowiązywał nowy wzór świadectwa pracy. Jest to związane ze zmianami w Kodeksie pracy.www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/749876,Nowy-wzor-swiadectwa-pracy-2017-r.html