Masz pytanie?

Podstawa prawna do rozwiązania umowy o pracę z powodu...

Podstawa prawna: art. 30 Kodeksu pracy. Warto skorzystać z tych szkoleń: Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracęeduself.pl/blog/2014/09/04/podstawa-prawna-do-rozwiazania-umowy-o-prace-z-powodu-likwidacji-sta...

świadectwo pracy - likwidacja stanowiska - Zatrudnianie i...

Strona 1 z 4 - świadectwo pracy - likwidacja stanowiska - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Zastanawiam się, co wpisać w świadectwie pracy w przypadku...forum.infor.pl/topic/12059-swiadectwo-pracy-likwidacja-stanowiska/

Świadectwo pracy: podstawa prawna rozwiązania umowy...

W świadectwie pracy trzeba wskazać tylko podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; nie wskazuje się natomiast przyczyny ustania stosunku...www.prawo.egospodarka.pl/48538,Swiadectwo-pracy-podstawa-prawna-rozwiazania-umowy,1,34,3.html

Likwidacja stanowiska pracownika w okresie... - e-PODATNIK

Czy pracownikowi można wypowiedzieć umowę o pracę w przedemerytalnym okresie ochronnym, gdy jego stanowisko pracy zostało zlikwidowane? Likwidacja stanowiska...www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/5734/Likwidacja_stanowiska_pracownika_w_okresie_prz...

Likwidacja pracodawcy: Kiedy należy się świadczenie...

Przy ustalaniu, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn dotyczących zakładu pracy, o którym mowa w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia...serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/975605,co-oznacza-likwidacja-pracodawcy.html

Nowy wzór świadectwa pracy 2017 r. - Rozwiązanie umowy...

Nowy wzór świadectwa pracy 2017 r. Od stycznia 2017 roku będzie obowiązywał nowy wzór świadectwa pracy. Jest to związane ze zmianami w Kodeksie pracy.www.infor.pl/prawo/praca/rozwiazanie-umowy/749876,Nowy-wzor-swiadectwa-pracy-2017-r.html

Likwidacja i przekształcenie publicznych szkół i placówek

Podstawa prawna: art. 59 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/pr/prawo-pracy/745-likwidacja-i-przeksztacenie-publicz...

Pełnienie funkcji społecznego inspektora pracy

Jestem nauczycielem i od ponad pół roku pełnię funkcję społecznego inspektora pracy. Swoje zadania wykonuję rzetelnie. Od jakiegoś czasu mam problemy...www.eporady24.pl/pelnienie_funkcji_spolecznego_inspektora_pracy,pytania,8,114,5992.html

Wynagrodzenie pracowników delegowanych do pracy na...

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy dzisiaj drugą część opracowania poświęconemu wynagrodzeniu pracowników delegowanych do pracy na terytorium Republiki...kancelariaprawnaviggen.pl/wynagrodzenie-pracownikow-delegowanych-do-pracy-na-terytorium-republi...

Kto podlega wstępnym, okresowym oraz kontrolnym …

osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują...www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/237920,Kto-podlega-wstepnym-okresowym-oraz-kontro...