Masz pytanie?

wzór podania o pracę - Forum dla nauczycieli

Sprawdź i pobierz przykładowy wzór listu motywacyjnego dla kandydatów ubiegających się o stanowisko nauczyciela!www.45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=1854

Przedszkolak.pl :: Portal nauczycieli i rodziców w wieku...

Nauczyciel - Wzór CV. Poniżej znajduje się przykładowe CV na stanowisko nauczyciela oraz wzór Curriculum Vitae (format Word doc) do pobrania.przedszkolak.pl/forum/index.php?dzial=0&kategoria=7&query=2&grupa=3&ktory_id=14...

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. dziedzina, przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe. Zobacz także publikacje w kategorii...www.publikacje.edu.pl/dziedziny.php?przedmiot=edwczszkol

STANOWISKA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ, Stan …

STANOWISKA MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ. Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie obowiązku noszenia przez …www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=09-01-2014&qplikid=1345

Aktualności WNoW - frontpage

Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie starszych wymagających opieki” Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej...www.wnow.uni.lodz.pl/index.php/aktualnosci

Dz.U.2012.977 - Akt prawny - abc.com.pl

Rozporządzenie Minister Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w...www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2012-977