Masz pytanie?

LISTA OBECNOŚCI OSOBY BEZROBOTNEJ ODYWAJĄCEJ STAŻ

LISTA OBECNOŚCI OSOBY BEZROBOTNEJ ODBYWAJĄCEJ STA... Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest . obowiązany udzielić dni wolnych.www.pup.zywiec.pl/zalaczniki/986_20140103122646.doc

Jakie informacje może zawierać lista obecności? - pckp.pl

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników określa w regulaminie pracy między innymi...www.pckp.pl/jakie-informacje-moze-zawierac-lista-obecnosci-,4,4317

lista obecności - jak podpisywać? - forum Prawo pracy i...

lista obecności - jak podpisywać? - forum Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - dyskusja Witam. Sytuacja wygląda następująco: właściciel zatrudnia w swojej...www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/prawo-pracy-i-ubezpieczen-spolecznych/lista-o...

Czy lista obecności w pracy jest obowiązkowa? - Biznes...

Lista obecności powinna pomagać pracodawcy w prawidłowym rozliczaniu pracownika z obowiązującego go czasu pracy, a w szczególności służyć do ustalenia...www.biznes-firma.pl/czy-lista-obecnosci-w-pracy-jest-obowiazkowa/13697

LISTA OBECNOŚCI OSOBY BEZROBOTNEJ ODBYWAJĄCEJ …

pieczątka pracodawcy lista obecnoŚci osoby bezrobotnej odbywajĄcej staŻ nr umowy z pup …………………… lista obecnoŚci musi byĆ prowadzona na bieŻĄco...www.sroda.pup.gov.pl/download/staz2012/lista_obecnosci_na_stazu_2013.pdf

Czy pracodawca musi prowadzić listę obecności - e-PODATNIK

W związku z rozwojem firmy planuję zatrudnienie kilku pracowników. Wiem, że będę musiał prowadzić listę obecności. Nie znalazłem jednak nigdzie przepisów...www.e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/7672/Czy_pracodawca_musi_prowadzic_liste_obecnos...

Lista obecności - wzór z omówieniem - cenabiznesu.pl

Dowiedz się, jak powinna zostać prawidłowo skonstruowana lista obecności oraz pobierz darmowy wzór w formacie PDF lub DOC!cenabiznesu.pl/-lista-obecnosci-wzor-z-omowieniem

Lista obecności - wzór z omówieniem - poradnik.wfirma.pl

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 149 § 1) pracodawca zobligowany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy każdego pracownika. Lista obecności jest najczęściej...poradnik.wfirma.pl/-lista-obecnosci-wzor-z-omowieniem

Staże - Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie

STAŻE. Staż u pracodawcy, bez nawiązywania stosunku pracy może trwać od 3 do 12 miesięcy. Do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy można skierować...www.pupbialogard.pl/Formy-aktywizacji/Staze

Jakie są formy potwierdzania obecności pracownika w pracy...

Formy potwierdzania obecności pracownika w pracy zależą od zapisów regulaminu lub pisemnej informacji udzielonej pracownikom przez pracodawcę.www.zaniewska.com/jakie-sa-formy-potwierdzania-obecnosci-pracownika-w-pracy-i-czy-pracownik-mus...