Masz pytanie?

Lista obecności pracowników wzór - prawocywilne.blox.pl

Sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności powinien ustalić pracodawca w regulaminie pracy lub...prawocywilne.blox.pl/2014/12/Lista-obecnosci-pracownikow-wzor.html

Jakie informacje może zawierać lista obecności? - pckp.pl

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy, pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników określa w regulaminie pracy między innymi...www.pckp.pl/jakie-informacje-moze-zawierac-lista-obecnosci-,4,4317

Czy lista obecności w pracy jest obowiązkowa? - Biznes...

Lista obecności powinna pomagać pracodawcy w prawidłowym rozliczaniu pracownika z obowiązującego go czasu pracy, a w szczególności służyć do ustalenia...www.biznes-firma.pl/czy-lista-obecnosci-w-pracy-jest-obowiazkowa/13697

Lista obecności pracowników - Czas pracy - …

Lista obecności pracowników jest jednym z dokumentów kadrowych. Powinna zawierać nazwę zakładu pracy, wskazanie okresu pracy, podpis kierownika oraz podpisy...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/697102,Lista-obecnosci-pracownikow.htm...

Jakie są formy potwierdzania obecności pracownika w …

Formy potwierdzania obecności pracownika w pracy zależą od zapisów regulaminu lub pisemnej informacji udzielonej pracownikom przez pracodawcę.www.zaniewska.com/jakie-sa-formy-potwierdzania-obecnosci-pracownika-w-pracy-i-czy-pracownik-mus...

Kursy zawodowe i szkolenia specjalistyczne - BZDZ

Rusza program „Pożyczki na kształcenie” to nieoprocentowana pomoc zwrotna dla słuchacza kursu zawodowego/specjalistycznego wynosząca nie mniej niż 600 zł i...www.bzdz.pl/

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za okresem wypowiedzenia. Zgodnie z art. 264 KP pracownik, który nie zgadza się z …www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html

Jak prowadzić listę obecności i ewidencję czasu pracy?

Przedsiębiorca zatrudniając pracownika na podstawie umowy o pracę jest zobowiązany także do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Obowiązek ten wynika z art. 149...https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-prowadzic-liste-obecnosci-i-ewidencje-czasu-pracy

Alkohol w pracy a rozwiązanie umowy o pracę - co, jak i...

Witam. Byłem zatrudniony w firmie bez umowy o pracę (nie podpisałem jej bo miała zbyt długi okres zatrudnienia). W czasie zatrudnienia pracodawca płacił...https://www.kadrywpraktyce.pl/alkohol-w-pracy-a-rozwiazanie-umowy-o-prace-co-jak-i-kiedy/

INSTRUKCJA ROZLICZANIA CZASU PRACY I URLOPÓW

8 . www.e-ksiazki.infor.pl INSTRUKCJA ROZLICZANIA CZASU PRACY I URLOPÓW. Oprócz akt osobowych, w których gromadzona jest większość dokumen-g.infor.pl/p/kadry_pro/doc/biblioteka_kadrowca/instrukcja_rozliczania_czasu_pracy_i_urlopo.pdf