Masz pytanie?

Lista obecności pracowników - Czas pracy - …

Lista obecności pracowników jest jednym z dokumentów kadrowych. Powinna zawierać nazwę zakładu pracy, wskazanie okresu pracy, podpis kierownika oraz podpisy...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/697102,Lista-obecnosci-pracownikow.htm...

Czy lista obecności w pracy jest obowiązkowa? - …

Lista obecności powinna pomagać pracodawcy w prawidłowym rozliczaniu pracownika z obowiązującego go czasu pracy, a w szczególności służyć do ustalenia...archiwum.nf.pl/19221-czy-lista-obecnosci-w-pracy-jest-obowiazkowa/

Czy lista obecności w pracy jest obowiązkowa? - Biznes...

Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników to obowiązek każdego pracodawcy. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu listy obecności. Jakie wymagwww.biznes-firma.pl/czy-lista-obecnosci-w-pracy-jest-obowiazkowa/13697

Lista obecności - wzór z omówieniem - Poradnik …

Pracodawca zatrudniający pracowników oprócz akt osobowych ma obowiązek prowadzenia min. ewidencję czasu pracy. Jest to jeden z podstawowych... Lista obecnościhttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-lista-obecnosci-wzor-z-omowieniem

lista obecności - Dokumenty kadrowe - Forum dla …

Strona 1 z 6 - lista obecności... pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, m.inn. listy obecnosci.https://forum.infor.pl/topic/62130-lista-obecnosci/

LISTA OBECNOŚCI - Czas pracy - Forum dla księgowych …

LISTA OBECNOŚCI - napisał w Czas pracy: Pracodawca twierdzi, że listę obecności mamy podpisywać do godz. 7.55 i o tej godzinie lista jest zabierana do kadr.https://forum.infor.pl/topic/155341-lista-obecnosci/

Jak pracodawca może ukarać pracownika za …

U pracodawcy przyjętą praktyką jest, że pracownik po przyjściu do pracy podpisuje listę obecności. Co w przypadku, gdy zatrudniony nie złożył podpisu na...praca.gazetaprawna.pl/artykuly/422681,jak-pracodawca-moze-ukarac-pracownika-za-niepodpisywanie-...

Pracodawca może utworzyć dwie listy obecności - …

Przepisy Kodeksu pracy nie narzucają sposobu potwierdzania obecności w pracy przez pracodawcę, wobec czego pracodawca ma całkowitą dowolność wyboruhttps://www.portalfk.pl/dokumentacja-pracownicza/pracodawca-moze-utworzyc-dwie-listy-obecnosci-...

Lista obecności dla pracowników - Dokumentacja …

Lista obecności pracowników jest dobrym i zarazem prostym sposobem na sprawdzenie, czy pracownik stawił się w pracy. Jednak trzeba pamiętać, że nie jest ona...kadry.infor.pl/zatrudnienie/dokumentacja-pracownicza/701805,Lista-obecnosci-dla-pracownikow.htm...

Lista obecności w pracy a ewidencja czasu pracy...

Lista to tylko sposób potwierdzania obecności w pracy Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek ustalić w regulaminie pracy sposób...www.firma.egospodarka.pl/35279,Lista-obecnosci-w-pracy-a-ewidencja-czasu-pracy,1,47,1.html