Masz pytanie?

Lista obecności pracowników - Czas pracy - Indywidualne...

Lista obecności pracowników jest jednym z dokumentów kadrowych. Powinna zawierać nazwę zakładu pracy, wskazanie okresu pracy, podpis kierownika oraz podpisy...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/697102,Lista-obecnosci-pracownikow.htm...

Czy lista obecności w pracy jest obowiązkowa? - Biznes...

Lista obecności powinna pomagać pracodawcy w prawidłowym rozliczaniu pracownika z obowiązującego go czasu pracy, a w szczególności służyć do ustalenia...www.biznes-firma.pl/czy-lista-obecnosci-w-pracy-jest-obowiazkowa/13697

Lista obecności w pracy a ewidencja czasu pracy...

Lista to tylko sposób potwierdzania obecności w pracy Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek ustalić w regulaminie pracy sposób...www.firma.egospodarka.pl/35279,Lista-obecnosci-w-pracy-a-ewidencja-czasu-pracy,1,47,1.html

Czy pracodawca musi prowadzić listę obecności - e-PODATNIK

W związku z rozwojem firmy planuję zatrudnienie kilku pracowników. Wiem, że będę musiał prowadzić listę obecności. Nie znalazłem jednak nigdzie przepisów...e-podatnik.pl/artykul/poradnik_malej_firmy/7672/Czy_pracodawca_musi_prowadzic_liste_obecnosci.h...

Kadry i płace w teorii i praktyce - czas pracy...

Urlopy, zasiłki, listy płac, umowy i wiele innych... NAJNOWSZE. Zwolnienie pracownika za przeglądanie Facebooka w pracy; Okulary dla pracownika – czy pracodawca...www.kadrywpraktyce.pl/

Co pracodawca powinien umieścić w regulaminie pracy...

Co pracodawca powinien umieścić w regulaminie pracy. Treść regulaminu pracy ustala pracodawca w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.www.infor.pl/prawo/praca/pracodawca/298544,Co-pracodawca-powinien-umiescic-w-regulaminie-pracy....

Pracodawca musi wskazać konkretny termin wypłaty...

Zbyt ogólne określenie terminu wypłaty jest często kwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Pracodawca powinien wskazać pracownikom konkretną...www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/pracodawca-musi-wskazac-konkretny-termin-wyplaty-wynagrodzenia...

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego, czyli co...

Odwołanie pracownika z urlopu możliwe jest tylko gdy w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu pracodawca nie wiedział, że wystąpią takie okoliczności...www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/odwolanie-pracownika-z-urlopu-wypoczynkowego-czyli-co-pracodaw...

Rada Pracowników – Portal dla organizacji pracowniczych

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę za okresem wypowiedzenia. Zgodnie z art. 264 KP pracownik, który nie zgadza się z decyzją …www.radapracownikow.pl/baza-wiedzy.html

Zmiany w prawie pracy 2016 - Pracodawca - Praca - Infor.pl

Zmiany w prawie pracy 2016. Od 2016 r. obowiązuje wiele zmian dotyczących w prawie pracy. Duża nowelizacja dotyczy również samego Kodeksu pracy.www.infor.pl/prawo/praca/pracodawca/733126,Zmiany-w-prawie-pracy-2016.html