Masz pytanie?

LISTA OBECNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW - wzór druku listy...

Lista obecności jest jednym ze sposobów potwierdzania przybycia oraz obecności pracownika w pracy. Powinna być podpisywana codziennie przed rozpoczęciem pracy.www.prawnik-online.eu/porady-prawne/lista-obecnosci--wzor-z-omowieniem

Lista obecności wzór - Portal Finansowo-Księgowy...

Wzór listy obecności, zawierający wszystkie istotne elementy pozwalające na odnotowanie czasu pracy poszczególnych pracowników każdego dnia danego miesiąca.www.portalfk.pl/kadry/lista-obecnosci-254838

Lista obecności pracowników druk / Ewidencja czasu pracy...

Lista obecności pracowników druk / Ewidencja czasu pracy dzienna i miesięczna pracowników. Wzór druku lista obecności uwzględnia nieobecności takie jak...www.procedurawfirmie.pl/wzory/Lista-obecnosci-pracownikow-druk

Karta wstępu rejestruje obecność, a nie pracę (wersja...

Elektroniczny czytnik wejścia do zakładu nie zastąpi podpisu na liście. Taka ewidencja to żadna podstawa do rozstania z podwładnym, jeśli nie wynika z...prawo.rp.pl/artykul/670065.html?print=tak&p=0

Obowiązki pracodawcy - Biblioteka Prawa Pracy

Obowiązki informacyjne pracodawcy. Zaznajamianie pracowników z zakresem obowiązków oraz z podstawowymi uprawnieniami. Do zasadniczych powinności pracodawcy...www.bibliotekakp.pl/artykul.aid,94,Obowiazki_pracodawcy.html

DO KIEDY PRACODAWCA WYSYŁA PRACOWNIKOWI …

Do kiedy pracodawca powinien przekazać pracownikowi PIT - 11? Do końca lutego zatrudnieni powinni otrzymać od pracodawcy PIT-11. Czy PIT-11 można przesłać e...www.prawnik-online.eu/do-kiedy-pracodawca-wysyla-rozliczenie-pit---11-,3,508.html

Wzory dokumentów do pobrania , gotowe umowy, pisma...

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Lista obecności pracowników druk / Ewidencja czasu pracy dzienna i miesięczna pracowników. Wzór druku lista obecności...www.procedurawfirmie.pl/gotowe/wzory_dokumentow.php?p=0

PUP WIELICZKA - Dla Pracodawcy

PRACE INTERWENCYJNE - oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób...pupwieliczka.nazwa.pl/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=8&Itemid=31

Tryb ustania zatrudnienia, pracodawca nie chce...

Tryb rozwiązania umowy o pracę, jeśli pracodawca nie wyraża zgody na porozumienie stronwww.portalkadrowy.pl/abc-kadrowo-placowe/tryb-rozwiazania-umowy-o-prace-jesli-pracodawca-nie-wy...

Pracodawca powinien ewidencjonować wnioski ws. wyjść...

Czy w świetle ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy w części dotyczącej odpracowania wyjść osobistych, warunek pisemnego wniosku zostanie spełniony poprzez wpis..www.portalkadrowy.pl/kadry/czas-pracy/dokumentacja-czasu-pracy/pracodawca-powinien-ewidencjonow...