Masz pytanie?

Lista obecności – wzór wraz z omówieniem inEwi

Każdy pracodawca – niezależnie od liczby pracowników, których zatrudnia – zobowiązany jest art. 149 Kodeksu Pracy do prowadzenia …https://inewi.pl/Blog/lista-obecnosci-wzor-wraz-z-omowieniem

Czy lista obecności w pracy jest obowiązkowa? | …

Lista obecności nie zawsze jest kartą ewidencji czasu pracy. Lista obecności pracowników w pracy co prawda nie jest obowiązkowa, jednak pracodawcy w dalszym ciągu często z niej korzystają.bizneswiki.pl/czy-lista-obecnosci-w-pracy-jest-obowiazkowa/

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność na podstawie ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542).www.pca.gov.pl/

Forum OSKKO

11.02.2009 · Przewinienia, za które pracodawca może nałożyć karę porządkową: A. W postaci upomnienia lub nagany (kary o charakterze niemajątkowym):oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40687

Polskie Centrum Kadrowo-Płacowe - Szkolenia lokalne...

PCKP to firma oferująca szkolenia z zakresu : płatnika, prawa pracy, czasu pracy, ubezpieczeń społecznychhttps://www.pckp.pl/planowanie-i-rozliczanie-czasu-pracy-w-2018-roku,11,9124

OMNI Doradztwo i Szkolenia | Omni consulting

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – nabór 2015 r. Z przyjemnością informujemy, iż wzbogaciliśmy naszą ofertę o szkolenia współfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, dzięki którym Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie szkolenia – możliwość dofinansowania sięga nawet 100%!omni.pl/

Staże - Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej - …

Informacje dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz przedsiębiorców z terenu powiatu demo.www.pupbialapodlaska.pl/formy_aktywizacji/staze.html

O e-ZLA - Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) - ZUS

Zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń pracujących emerytów i rencistów; Postępowanie odwoławcze; Kwoty najniższych świadczeń emerytalno-rentowychwww.zus.pl/elektroniczne-zwolnienia-lekarskie-e-zla-

Umowy na czas określony - przepisy przejściowe i nowe...

Nowe przepisy o umowach na czas określony weszły w życie. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat zmian, które regulują umowy na czas określony!https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowy-na-czas-okreslony-zmiany-i-przepisy-przejsciowe

Podatek Norwegia

Podatek Norwegia Osoby pracujące w Norwegii w 2017 roku, muszą rozliczyć się z urzędem ze swoich dochodów. Czas na złożenie rozliczenia właściciele firm mają do końca maja 2018 roku, natomiast osoby prywatne pracujące u innego pracodawcy - …podateknorwegia.pl/