Masz pytanie?

Lista obecności pracowników - Czas pracy - Indywidualne...

Lista obecności pracowników jest jednym z dokumentów kadrowych.... Kodeks pracy nie narzuca jednak sposobu potwierdzania obecności w pracy przez pracodawcę.kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/697102,Lista-obecnosci-pracownikow.htm...

Czy lista obecności w pracy jest obowiązkowa? - Archiwum...

Ostatnie zapytania: czy lista obecnosci stazu musi byc u pracodawcy; lista obecności; lista obecności pracowników; lista obecności pracownika; zginela lista...archiwum.nf.pl/19221-czy-lista-obecnosci-w-pracy-jest-obowiazkowa/

Lista obecności pracowników (miesięczna) - Wzór dokumentu

Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 149 § 1) pracodawca zobligowany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy każdego pracownika. Lista obecności jest najczęściej...https://www.legalus.pl/lista-obecnosci-pracownikow-miesieczna-wzor,33824

Czy lista obecności w pracy jest obowiązkowa? - Biznes...

Lista obecności powinna pomagać pracodawcy w prawidłowym rozliczaniu pracownika z obowiązującego go czasu pracy, a w szczególności służyć do ustalenia...www.biznes-firma.pl/czy-lista-obecnosci-w-pracy-jest-obowiazkowa/13697

Lista obecności. [.pdf do pobrania] - Wzór - kadry.abc.com.pl

Lista obecności. [.pdf do pobrania] Plik tylko do pobrania. Aktualności. W 2016 roku pracownicy nie odbiorą dni wolnych za święto przypadające w sobotę .www.kadry.abc.com.pl/wzor1/-/akt/lista-obecnosci

Lista obecności pracowników - Strona 2 - Czas pracy...

Strona 2 - Lista obecności pracowników jest jednym z dokumentów kadrowych. Powinna zawierać nazwę zakładu pracy, wskazanie okresu pracy, podpis kierownika oraz...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/697102,2,Lista-obecnosci-pracownikow.h...

Lista obecności w pracy a ewidencja czasu pracy...

Lista to tylko sposób potwierdzania obecności w pracy Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek ustalić w regulaminie pracy sposób...www.firma.egospodarka.pl/35279,Lista-obecnosci-w-pracy-a-ewidencja-czasu-pracy,1,47,1.html

LISTA OBECNOŚCI - pupszczecin.pl

LISTA OBECNOŚCI MIESIĄC... Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu ukończeniawww.pupszczecin.pl/druki/pracodawca/lista_obecnosci_dla_stazysty.pdf

Lista obecności pracowników wzór - prawocywilne.blox.pl

Lista obecności w pracy Lista obecności pracowników jest jednym ze sposobów potwierdzania obecności w pracy. To najczęściej stosowany przez pracodawców...prawocywilne.blox.pl/2014/12/Lista-obecnosci-pracownikow-wzor.html

LISTA OBECNOŚCI - Czas pracy - Forum dla księgowych i...

LISTA OBECNOŚCI - napisał w Czas pracy: Pracodawca twierdzi, że listę obecności mamy podpisywać do godz. 7.55 i o tej godzinie lista jest zabierana do kadr.forum.infor.pl/topic/155341-lista-obecnosci/