Masz pytanie?

Lista obecności - Portal Finansowo-Księgowy – serwis...

Przepisy prawa pracy nie określają, w jaki sposób pracownicy powinni potwierdzać swoje przybycie do pracy i obecność w pracy. O tym fakcie decyduje pracodawca.www.portalfk.pl/nowosci/lista-obecnosci-czyli-jeden-ze-sposobow-potwierdzania-obecnosci-w-firmi...

Lista obecności w pracy a ewidencja czasu pracy...

Lista to tylko sposób potwierdzania obecności w pracy Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ma obowiązek ustalić w regulaminie pracy sposób...www.firma.egospodarka.pl/35279,Lista-obecnosci-w-pracy-a-ewidencja-czasu-pracy,1,47,1.html

LISTA OBECNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW - wzór druku listy...

Lista obecności jest jednym ze sposobów potwierdzania przybycia oraz obecności pracownika w pracy. Powinna być podpisywana codziennie przed rozpoczęciem pracy.www.prawnik-online.eu/porady-prawne/lista-obecnosci--wzor-z-omowieniem

Lista obecności w pracy a ewidencja czasu pracy...

Lista obecności nie jest dokumentem obowiązkowym, aczkolwiek ze względów organizacyjnych i porządkowych w prawie każdej firmie się ona znajduje. …www.firma.egospodarka.pl/35279,Lista-obecnosci-w-pracy-a-ewidencja-czasu-pracy,2,47,1.html

Lista obecności i ewidencja czasu pracy - eGospodarka.pl...

Od pracodawcy zależy, w jaki sposób pracownicy będą potwierdzali obecność w firmie. W związku z tym pracodawca może zadecydować, że pracownicy będą...www.prawo.egospodarka.pl/63656,Lista-obecnosci-i-ewidencja-czasu-pracy,1,34,3.html

Lista obecności na stażu w miesiącu...

pieczęć pracodawcy Lista obecności na stażu w miesiącu …………………..... 20… roku zgodnie z umową nr:………………....www.pupradom.pl/zalaczniki/405/lista.pdf

04.07 Czy ewidencję czasu pracy można zastąpić listą...

Czy lista obecności, w której będzie wpisana godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, zaznaczone wszystkie nieobecności w pracy może zastąpić miesięczną...www.vat.pl/aktualnosci-podatkowe/2011/archiwum-2011-vii/107-czy-ewidencje-czasu-pracy-mozna-zas...

Wzory dokumentów do pobrania , gotowe umowy, pisma...

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Lista obecności pracowników druk / Ewidencja czasu pracy dzienna i miesięczna pracowników. Wzór druku lista obecności...www.procedurawfirmie.pl/gotowe/wzory_dokumentow.php?p=0

Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być...

Praca i pracownicy - serwis tematyczny www.podatki.biz - Orzecznictwo: Niepodpisanie listy obecności może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracęwww.podatki.biz/artykuly/10_4383.htm

STAŻ Z URZĘDU PRACY ZASADY - Obowiązki pracodawcy...

Wniosek do PUP o zorganizowanie stażu.pdf Wzór umowy stażowej.doc Lista obecności stażysty.doc Arkusz opinii po zakończeniu stażu.doc Zgodnie z art. 53 …www.prawnik-online.eu/obowiazki-pracodawcy-przyjmujacego-na-staz,3,861.html