Masz pytanie?

LISTA OBECNOŚCI - systematic.pl

LISTA OBECNOŚCI strona ( Pieczątka Firmy) m-c Imię i nazwisko pracownika... Title: Microsoft Word - lista_obecnosci Author: Kasik Created Date: 5/26/2010 1:33:44 PMwww.systematic.pl/uploads/formularze/kadrowe/listaobecnosci.pdf

Lista obecności pracowników - Czas pracy - …

Lista obecności pracowników jest jednym z dokumentów kadrowych. Powinna zawierać nazwę zakładu pracy, wskazanie okresu pracy, podpis kierownika oraz podpisy...kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/697102,Lista-obecnosci-pracownikow.htm...

lista obecności pracowników druk bezpłatny » Tematy...

Tematy lista obecności pracowników druk bezpłatny.https://prawo.money.pl/tematy/lista-obecnosci-pracownikow-druk-bezplatny.html

LOPd Lista obecności pracowników | druk, formularz …

Wypełnij online druk LOPd Lista obecności pracowników (10 osób) Druk - LOPd - 30 dni za darmo - sprawdź!https://www.druki-formularze.pl/druk/lopd-lista-obecnosci-pracownikow-10-osob

Lista obecności - Portal FK

Wzór listy obecności, zawierający wszystkie istotne elementy pozwalające na odnotowanie czasu pracy poszczególnych pracowników każdego dnia danego miesihttps://www.portalfk.pl/kadry-i-place-w-jsfp/lista-obecnosci-893.html

Druki do pobrania - Druki do pobrania | Biuro …

Druki do pobrania. Nazwa pliku. Dodany... Skierowanie pracownika na badania lekarskie: 06-09-2013. 106.56 KB. PIT-2 Oświadczenie: 06-09-2013.... Lista obecności...lider-biuro.pl/druki-do-pobrania

Lista obecności - iForm.pl

Lista obecności. Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 149 § 1) pracodawca zobligowany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy każdego pracownika.https://www.iform.pl/lista-obecnosci-p3700

Lista obecno ści pracownika za miesi c - tmc.bytom.pl

Lista obecno ści pracownika _____ za miesi ąc _____ Dzie ń miesi ąca Godzina przyj ścia Podpis pracownika Godzina wyj ścia Podpiswww.tmc.bytom.pl/plikia/13_lista_obecno%C5%9Bci_pracownika.pdf

Druki do pobrania - Biuro Rachunkowe AKTYWA

Druki formularzy dostępne są w formacie DOC (otwierane za pośrednictwem komercyjnego programu Microsoft Word)... Oświadczenie pracownika dla ZUS-u: Lista obecności:aktywa-swidnica.pl/?menu=druki_do_pobrania

wz r lista obecno [ci - Biuro Obsługi Firm - bof24.pl

Imi ę i Nazwisko pracownika Miesi ąc /Rok Czas pracy od do Ilo ść godzin Podpis Uwagi 1 2 3 4 5... wz r lista obecno [ci Author:www.bof24.pl/files/lista_obecnosci_nowa.pdf