Masz pytanie?

Lista obecności pracowników druk / Ewidencja czasu pracy...

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Lista obecności pracowników druk / Ewidencja czasu pracy dzienna i miesięczna pracowników. Obowiązek prowadzenia listy...www.procedurawfirmie.pl/wzory/Lista-obecnosci-pracownikow-druk

LISTA OBECNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW - wzór druku listy...

Lista obecności jest jednym ze sposobów potwierdzania przybycia oraz obecności pracownika w pracy. Powinna być podpisywana codziennie przed rozpoczęciem pracy.www.prawnik-online.eu/porady-prawne/lista-obecnosci--wzor-z-omowieniem

Lista obecności pracowników - Strona 2 - Czas pracy...

Strona 2 - Lista obecności pracowników jest jednym z dokumentów kadrowych. Powinna zawierać nazwę zakładu pracy, wskazanie okresu pracy, podpis kierownika …kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/697102,2,Lista-obecnosci-pracownikow.h...

Lista obecności - wzór | EkspertBeck.pl

Lista obecności jest jedną z form potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy. Przepisy kodeksu pracy pozostawiają pracodawcy w tym …www.ekspertbeck.pl/lista-obecnosci-wzor/

ComPress

Jesteśmy jedną z największych i najdłużej funkcjonujących na rynku firm doradczych z obszaru Public Relations w Polsce.compress.pl/

Fundacja ETOH

Fundacja ETOH zaprasza do udziału w Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym. Szkolenie bejmuje 120 godz. dydaktycznych …www.etoh.edu.pl/

Rady pracowników | Centrum Wspierania Rad Pracowników

17 czerwca miało miejsce pierwsze posiedzenie Rady Pracowników Kompanii Węglowej III kadencji w obecności przedstawicieli zarządu spółki.radypracownikow.info/

odbiór listów i obsługa korespondencji pocztowej...

Listy są ważone, wypełniane są wymagane druki pocztowe (np. książki nadawcze) oraz w razie konieczności, wnoszone są opłaty pocztowe.www.traffica.pl/odbior_i_obsluga_korespondencji_pocztowej_wychodzacej

Rozrachunki z pracownikami - Sciaga.pl

Znowelizowany w 1996 r kodeks pracy przybliża polskie prawo pracy do standardów międzynarodowych określonych w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracysciaga.pl/tekst/26491-27-rozrachunki_z_pracownikami

Akta osobowe pracownika | blog.ifirma.pl

Nieprowadzenie akt osobowych jest wykroczeniem, za które pracodawca może zostać ukarany grzywną. Przepisy zobowiązują pracodawców do prowadzenia dokumentacji wblog.ifirma.pl/2010/03/akta-osobowe-pracownika/