Masz pytanie?

KANON SZTUKI WORLDMUSEUM - historiasztuki.com.pl

Zbiór ilustracji do kanonu sztuki: sztuka prehistoryczna, pierwsze cywilizacjewww.historiasztuki.com.pl/strony/000-00-KANON_LID.html

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA …

zakres wiedzy i umiejĘtnoŚci wymaganych na poszczegÓlnych stopniach konkuru z plastyki – historia sztuki. wykaz literatury obowiĄzujĄcej uczestnikÓwwww.gimnazjum-wasilkow.edu.pl/pliki/dokumenty/kp_zakres_plastyka.pdf