Masz pytanie?

Ludzie bezdomni - streszczenie

Ludzie bezdomni - streszczenie, Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni - streszczenie, opracowanieludzie-bezdomni.klp.pl/a-5686.html

Szkoda! - Adam Asnyk

Szkoda kwiatów, które więdną W ustroni, I nikt nie zna ich barw świeżych I woni. Szkoda pereł, które leżą W mórz toni; Szkoda uczuć, które...asnyk.kulturalna.com/a-1278.html

Jedni i drudzy - Adam Asnyk

Jedni i drudzy, Wiersze Asnyka, galeria, biografia... Są jedni, którzy wiecznie za czymś gonią, Za jakaś marą szczęścia nadpowietrzną,asnyk.kulturalna.com/a-3185.html

Aleksander Fredro - utwory

Aleksander Fredro - słów kilka o zbytniku wszechczasów. Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski!fredro.kulturalna.com/g-1.html

Pieśni - Konstanty Ildefons Gałczyński

Pieśni I Gdy próg domu przestępujesz. To tak jakby noc sierpniowa zaszumiala wśród listowia, a ty przodem postępujesz. A za tobą cienie ptasie,galczynski.kulturalna.com/index.php?ac=a&id=7108&p=2

Bolesław Leśmian - utwory

Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski!...lesmian.kulturalna.com/g-1.html

ŚWITEŹ + analiza i interpretacja - Adam Mickiewicz

ŚWITEŹ + analiza i interpretacja, Adam Mickiewicz - życiorys, utwory, opracowania, analizy, galeriamickiewicz.kulturalna.com/index.php?ac=a&id=25&p=2

Jan Kochanowski - utwory

Dzieła wybrane Kochanowskiego, treny, pieśni, fraszki, życiorys, galeriakochanowski.kulturalna.com/g-1.html

Teatrzyk Zielona Gęś - Konstanty Ildefons Gałczyński

Konstanty Ildefons Gałczyński, Teatrzyk Zielona Gęś. Zobacz nowe serwisy Kulturalnej Polski!galczynski.kulturalna.com/s-81.html

Cytaty - Aleksander Fredro

Aleksander Fredro cytaty... utwór: cytat: motyw: ZEMSTA - Akt IV "Jeśli nie chcesz mojej zguby, Krokodyla daj mi, luby."fredro.kulturalna.com/cytaty-0.html