Masz pytanie?

Strona główna » mali bracia Ubogich

Celem działalności Stowarzyszenia “mali bracia Ubogich” jest wspieranie osób starszych i samotnych, cierpiących z powodu podeszłego wieku, choroby lub...www.malibracia.org.pl/

Kim jesteśmy » mali bracia Ubogich

Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich” przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej...www.malibracia.org.pl/o-nas/kim-jestesmy/

MALI BRACIA

Teksty: Mali Bracia są wezwani do naśladowania Jezusa z Nazaretu w powołaniu kontemplacyjnym pośród świata. Bracia są wezwani do przeżywania swej zakonnej...www.malibracia.pl/

Mali Bracia Jezusa

Prawie 20 lat po śmierci brata Karola, 8 września 1933r. pięciu młodych braci zakłada pierwszą wspólnotę na Saharze. Początkowo bracia żyją na sposób...www.malibracia.pl/historia.html

Start - Towarzystwo Brata Alberta - organizacja...

Myśli św. Brata Alberta Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym wszystko takie mało znaczące. więcej...www.bratalbert.org/

ALBERTYNI - Zgromadzenie Braci Posługujących Ubogim...

Posługa braci ma na celu "ratunek natychmiastowy" każdego ubogiego w jego podstawowych potrzebach, a w dalszym celu poprawę stanu materialnego i moralnego...www.albertyni.opoka.org.pl/charyzmat.html

Okruszek - Ogólnopolska akcja charytatywna

Celem akcji Okruszek jest pozyskanie środków na działalności statutową Towarzystwa, a także krzewienie idee pomocy bezdomnym i ubogim oraz prowadzenie...www.okruszek.org.pl/

Franciszkanie w Wieliczce

Pod koniec lipca 1878 roku obradowała w Jarosławiu kapituła prowincjalna, po której ojcowie Joachim i Melchior zostali przeniesieni do klasztoru w Wieliczce.www.franciszkaniewieliczka.pl/?nazwa=historia3

Pisma św. Franciszka | Bracia mniejsi konwentualni...

Tekst pochodzi ze strony braci franciszkanów. NAPOMNIENIA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Oto są słowa świętych napomnień czcigodnego Ojca...www.franciszkanie.gdansk.pl/czytelnia/pisma-sw-franciszka/

Baśnie braci Grimm - Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA

Najbardziej klasyczne z klasycznych opowieści dla dzieci to dla mnie książki z baśniami Andersena i braci Grimm. Przyznam szczerze, że te Andersena słabo mnie...nk.com.pl/basnie-braci-grimm/1977/ksiazka.html