Masz pytanie?

Strona główna » mali bracia Ubogich

Celem działalności Stowarzyszenia “mali bracia Ubogich” jest wspieranie osób starszych i samotnych, cierpiących z powodu podeszłego wieku, choroby lub...www.malibracia.org.pl/

Aktualności Poznań » mali bracia Ubogich

Reaktywacja zajęć z języka angielskiego 12.11.2014 r. Zapraszamy na zajęcia z j. angielskiego, które będą odbywać się w środy o godz. 9:30.www.malibracia.org.pl/poznan/aktualnosci/

Spoko Senior - Strona główna

Strona główna. W internecie zachmurzenie, czyli o tym czym jest chmura i czy senior może z niej korzystać... Ostatnio często można natknąć się na informacje...www.spokosenior.pl/

Mali Bracia Jezusa

Prawie 20 lat po śmierci brata Karola, 8 września 1933r. pięciu młodych braci zakłada pierwszą wspólnotę na Saharze. Początkowo bracia żyją na sposób...www.malibracia.pl/historia.html

Start - Towarzystwo Brata Alberta - organizacja...

Myśli św. Brata Alberta Przykład powinien być tak zbliżony do otaczających warunków, tak pokorny, tak nędzny, aby nie raził swoim 'stylem', nie właził w...www.bratalbert.org/

Spoko Senior - Spoko Seniorzy - zgłoś sylwetkę

Konkurs Spoko Senior 2013 jest częścią większej akcji „Starość też Radość! SPOKOSENIOR.PL”, jaką Stowarzyszenie "mali bracia Ubogich" organizuje w...www.spokosenior.pl/spokoseniorzy.html

ALBERTYNI - Zgromadzenie Braci Posługujących Ubogim...

Posługa braci ma na celu "ratunek natychmiastowy" każdego ubogiego w jego podstawowych potrzebach, a w dalszym celu poprawę stanu materialnego i moralnego...www.albertyni.opoka.org.pl/charyzmat.html

Okruszek - Ogólnopolska akcja charytatywna

Celem akcji Okruszek jest pozyskanie środków na działalności statutową Towarzystwa, a także krzewienie idee pomocy bezdomnym i ubogim oraz prowadzenie...www.okruszek.org.pl/

Pisma św. Franciszka | Bracia mniejsi konwentualni...

Tekst pochodzi ze strony braci franciszkanów. NAPOMNIENIA W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Oto są słowa świętych napomnień czcigodnego Ojca...www.franciszkanie.gdansk.pl/czytelnia/pisma-sw-franciszka/

Franciszkanie w Wieliczce

Pod koniec lipca 1878 roku obradowała w Jarosławiu kapituła prowincjalna, po której ojcowie Joachim i Melchior zostali przeniesieni do klasztoru w Wieliczce.www.franciszkaniewieliczka.pl/?nazwa=historia3