Masz pytanie?

III rozbiór Polski - wiadomosci.gazeta.pl

Sytuacja Rzeczypospolitej po II rozbiorze Ostateczna likwidacja Rzeczypospolitej była przesądzona już po II rozbiorze (1793). Okrojona, kadłubowa Rzeczpospolita...wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,156046,6537506,III_rozbior_Polski.html

I rozbiór polski , II rozbiór polski , III rozbiór polski...

I rozbiór Polski Zabór ziem Rzeczypospolitej dokonany przez Rosję Prusy i Austrię na mocy traktatu podpisanego 5 VIII 1772 r w którym zaborcy powoływali sięsciaga.pl/tekst/90797-91-i_rozbior_polski_ii_rozbior_polski_iii_rozbior_polski

Historia Polski w skrócie | Blisko Polski

1600 – Początek wojny ze Szwedami. Nie lubiany w Szwecji król Zygmunt III Waza, jednocześnie król Polski i Litwy tracił w Szwecji swoje wpływy na rzecz stryja...www.bliskopolski.pl/historia-polski/w-skrocie/

Sandomierz - Zamek w Sandomierzu - OPIS - (Polskie zamki)

a k podaje Jan Długosz Sandomierz był w pocz ątkach XI wieku drugą metropolią słowiańską. Traktowany była jak jedna z trzech stolic państwa polskiego.www.zamki.pl/?idzamku=sandomierz

Ciechanów - Zamek w Ciechanowie - OPIS - (Polskie zamki)

i erwsza wzmianka o obronnej budowli w tym miejscu pochodzi z tzw. dokumentu mogileńskiego z 1155 roku. Istniał tu wtedy gród, który jako położony na granicy...www.zamki.pl/?idzamku=ciechanow

Pierwszy rozbiór Polski. - Sciaga.pl

Pierwsze porozumienie o rozbiorze przedstawiciele Rosji i Prus podpisali w Petersburgu 17 lutego 1772 roku. Oznaczono, jakie obszary zagarną dwa państwa...sciaga.pl/tekst/6595-7-pierwszy_rozbior_polski

Rozbiory Polski - WIEM, darmowa encyklopedia

Rozbiory Polski, trzy podziały terytorialne państwa polskiego dokonane w latach 1772, 1793 i 1795 przez sąsiednie państwa: Rosję, Austrię i Prusy.portalwiedzy.onet.pl/69946,,,,rozbiory_polski,haslo.html

.: Muzeum Stanisława Staszica w Pile :. - Aktualne informacje

Galeria Muzeum Stanisława Staszica w Pile zaprasza na wystwę tkanin Bogny Fogler pt. "Szukanie śladów". Wernisaż w piątek 17 lutego 2017 r. godz. 18.00.muzeumstaszica.pl/

Polski przemysł zbrojeniowy - Kampania Wrześniowa 1939.pl

Polski przemysł zbrojeniowy Różnice w poziomie uzbrojenia armii polskiej, sowieckiej i niemieckiej były bardzo znaczące.www.1939.pl/uzbrojenie/polskie/polski_przemysl_zbrojeniowy.html

Kraków Historia - stare zdjęcia, dane historyczne i...

Kraków do dziś jest głównym miastem Polski, często określanym jako kulturalna stolica kraju. Z powstaniem tego miasta wiążą się legendy (m.in. o Wandzie...www.krakowdzisiaj.pl/historia-krakowa