Masz pytanie?

Św. Maria Magdalena - życiorys, patronat

Święta Maria Magdalena była kobietą pochodzącą z wioski Magdala (obecnie północny Izrael), która pojawia się we wszystkich czterech Ewangeliach..wypracowania24.pl/religia/1745/sw-maria-magdalena-zyciorys

Parafia św. Marii Magdaleny w Działoszynie

Historia kościoła św. Mateusza w Bobrownikach. Historia kościoła p.w. św. Mateusza w Bobrownikach jest krótka, ale ciekawa. Początkowo w Bobrownikach nie...www.mariamagdalena.parafia.info.pl/?p=main&what=41

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Koszycach

Drodzy Parafianie i Goście! Oto strona internetowa Parafii pod wezwaniem Św. Marii Madaleny w Koszycach. Parafia należy do Dekanatu Kazimierza Wielka w Diecezji...www.smm.koszyce.parafia.info.pl/

Parafia św. Marii Magdaleny w Łambinowicach.

Rzymsko - Katolicka Parafia p.w. św. Marii Magdaleny w Łambinowicachwww.parafialambinowice.pl/

Strona Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Kuźni...

Nasza Parafia Parafia św. Marii Magdaleny 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Kościelna 14 tel. 032/419-13-54 kancelaria@parafiakuznia.pl NUMER RACHUNKU BANKOWEGOparafiakuznia.pl/nasza-parafia/

Apokryfy - wprowadzenie - Racjonalista

"Za prawdę uchodziło to co było budujące, za sędziwe, co w ich mniemaniu pomnażało oświatę, za apostolskie, co wydawało się godne Apostołów. Wierzyli...www.racjonalista.pl/kk.php/s,1046

nasza parafia

Historia Dwór z około 1880 roku, przebudowany na początku XX w. Czarnotul jest starą wsią która w XVI i XVII w. była gniazdem rodowym Czarnotulskich.www.kwieciszewo.parafia.info.pl/

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego...

1 Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować. 2 A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=358

Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego...

1 Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa 2. 2 Wczesnym rankiem w pierwszy dzień...biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=315

Ewangelia w XXI wieku

Ewangelia na niedzielę 23 listopada 2014. Sąd Ostateczny Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale wraz ze wszystkim aniołami, wtedy zasiądzie na tronie...mojawiarakatolicka.blox.pl/html