Masz pytanie?

Unia Europejska – zjednoczone państwa. SYMBOLE UNII...

Prezentacja na temat: "Unia Europejska – zjednoczone państwa. SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ."— Zapis prezentacji:slideplayer.pl/slide/2709347/

UniaEuropejska.org | Niezależny portal informacyjny o Unii...

Języki oficjalne i robocze UE. Symbole UE to flaga, hymn Oda do Radości oraz Dzień Europy obchodzony 8 maja.uniaeuropejska.org/jezyki-i-symbole-unii-europejskiej/

Scenariusz zajęć z edukacji europejskiej "Podróż po...

Edux.pl: Scenariusz zajęć z edukacji europejskiej "Podróż po Europie - poznajemy wybrane kraje Unii Europejskiej"www.edukacja.edux.pl/p-14317-scenariusz-zajec-z-edukacji-europejskiej.php

TEST Z WIEDZY O KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

1) Liczba państw członków Unii Europejskiej to: a)15 b)27 c)25 d)12. 2) Hymn Unii Europejskiej to: a) Oda do miłości b) Oda do radości...www.gimkorycin.com.pl/test_z_wiedzy_o_krajach_unii_eur.htm

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - szkolnictwo.pl

8.Czy Norwegia nalezy do Unii? (nie). 9.Wymień stolice państw-członków UE: Hiszpanii (Madryt) Holandii (Amsterdam). 10.Wymień państwo nalezące do UE, kojarzone...www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU8142

Poznajemy symbole Unii Europejskiej - cen.edu.pl

Ćwiczenie 1 . Nauczyciel ogłasza konkurs grupowy Pt.: „Polska maskotka unijna”. Po wykonaniu nast ępuje prezentacja na forum i wspólne ogl ądaniecen.edu.pl/cen_serwis/userfiles/file/link2/poznajemy_symbole.pdf

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej Cele: - popularyzacja wiedzy na temat UE - kształtowanie tożsamości narodowej uczniów - kształtowanie postaw...www.profesor.pl/publikacja,17230,Konkursy,Szkolny-konkurs-wiedzy-o-Unii-Europejskiej

Wychowanie Przedszkolne » Program autorski: Edukacja...

,,Europa potrzebuje Polski. Polska potrzebuje Europy.’ Jan Paweł II. dla klas I. w ramach projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”www.wychowanieprzedszkolne.pl/program-autorski-edukacja-europejska-w-ksztalceniu-zintegrowanym/