Masz pytanie?

KONKURSY WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ » Historia w …

18.Kiedy pierwszych 11 krajów Unii przyjęło euro jako swoją walutę? 1 stycznia 1999 nastąpiła inauguracja euro w transakcjach bezgotówkowych w 11 krajach (bez Grecji), a od 1 stycznia 2002 wprowadzono tę walutę w formie gotówkowej w dwunastu państwach UE .www.otostrona.pl/histsp67/index.php?p=1_18_Konkursy-wiedzy-o-UE