Masz pytanie?

GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Wyszukiwarka artykułów. Widoczna poniżej wyszukiwarka pozwala przejrzeć artykuły znajdujące się we wszystkich numerach "Matematyki w Szkole".https://gwo.pl/matematyka-w-szkole/artykuly/search

Gimnazjum. Klasa 1 - GWO - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Klub M+ materiały dydaktyczne z matematyki dla klasy 1 gimnazjum.... Karta pracy do multipodręcznika dla 1 klasy – film Bezkresne pola pomidorów (str. 99...https://gwo.pl/strony/313/seo_link:gimnazjum-klasa-1

Zarządzanie - opis kierunku studiów - studia I stopnia...

g. Kształcenie w zakresie bada_ marketingowych Treści kształcenia: Dane i informacje marketingowe. Zapotrzebowanie na informacje w podejmowaniu decyzji marketingowych.www.edulandia.pl/studia/1,118674,12309736,Zarzadzanie___opis_kierunku_studiow___studia_I_stopni...