Masz pytanie?

Histogram | Statystyka-zadania z rozwiązaniami

Histogram jest najpopularniejszym sposobem przedstawienia rozkładu empirycznego cechy. Rozkład empiryczny oznacza rozkład otrzymany na podstawie danych...www.statystyka-zadania.pl/histogram/

Indeks jednopodstawowy | Statystyka-zadania z …

Indeks jednopodstawowy to indeks w którym okres do którego się odnosimy jest z góry ustalony, tzn. analizując np. kolejne lata możemy dowiedzieć się o ile...www.statystyka-zadania.pl/indeks-jednopodstawowy/

Średnia ważona – wzór, definicja, zadania - eSzkola.pl

Średnia ważona jest modyfikacją średniej arytmetycznej do wariantu, w którym występują wagi, tzn. każda z obserwacji cechować się może różną ważnościąeszkola.pl/matematyka/srednia-wazona-5623.html

Mediana, wartość środkowa zbioru - Naukowiec.org

Mediana jest jedną z najpopularniejszych miar centralnych w statystyce. Mediana zwana jest również jako wartość środkowa zbioru. Właściwości mediany...www.naukowiec.org/wiedza/statystyka/mediana_704.html

Stefan Banach – biografia i dokonania - eSzkola.pl

Biografia Stefan Banach urodził się w Krakowie w 1892 roku. Pochodził z rodziny góralskiej – jego ojciec, Stefan Greczek, służył w armii austriackiejeszkola.pl/matematyka/stefan-banach-4883.html

Zadania z matematyki. Tablice matematyczne. Matura z...

Rozwiązywanie zadań z matematyki za darmo. Tablice matematyczne. Przygotowanie do matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Internetowy zbiór...www.matmana6.pl/

Co to jest mediana i jak ja liczyć? - Brainly.pl

MEDIANA - jest to wartość środkowa zbioru, dzieli zbiór wyników na dwa równe co do ilości zbiory. Wartość ta wskazuje, że połowa wyników ma wartość...https://brainly.pl/zadanie/8459228

Skośność | Statystyka opisowa

Skośność informuje nas o tym jak wyniki danej zmiennej kształtują się wokół średniejstatystykaopisowa.com/skosnosc/

Konkurs Fizyczny Lwiątko

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Polsko-Ukraiński Konkurs Fizycznylwiatko.org/

MegaMatma: Klasówki i zadania matematyczne

Tutaj znajdziesz dziesiątki testów i klasówek, i przygotujesz się do każdego sprawdzianu. Jeśli jesteś maturzystą wejdź i zobacz arkusze maturalne z...www.megamatma.pl/klasowki