Masz pytanie?

Średnia- wzory | Statystyka-zadania z rozwiązaniami

Wzory na wyliczanie średniej w szeregu szczegółowym, rozdzielczym i przedziałowym.www.statystyka-zadania.pl/srednia-wzory/

Współczynnik asymetrii/skośności | Statystyka-zadania z...

Współczynnik asymetrii/skośności służy do określania jak wygląda rozkład, tzn czy dane są w miarę równo rozłożone po obu stronach średniej, czy może...www.statystyka-zadania.pl/wspolczynnik-asymetriiskosnosci/

Średnia ważona – wzór, definicja, zadania - eSzkola.pl

Średnia ważona jest modyfikacją średniej arytmetycznej do wariantu, w którym występują wagi, tzn. każda z obserwacji cechować się może różną ważnościąeszkola.pl/matematyka/srednia-wazona-5623.html

Mediana, wartość środkowa zbioru - Naukowiec.org

Mediana jest jedną z najpopularniejszych miar centralnych w statystyce. Mediana zwana jest również jako wartość środkowa zbioru. Właściwości mediany...www.naukowiec.org/wiedza/statystyka/mediana_704.html

Matematyka pisz • zadania i wzory, matura, gimnazjum, …

Statystyka jest obecnie jedną z najpowszechniej wykorzystywanych przez nie-matematyków dziedzin matematyki. Jej zastosowania są tak rozległe, że wielu...eszkola.pl/matematyka--

Zadania z matematyki. Tablice matematyczne. Matura z...

Rozwiązywanie zadań z matematyki za darmo. Tablice matematyczne. Przygotowanie do matury z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Internetowy zbiór...www.matmana6.pl/

Karty pracy | Fundacja Rodziny Maciejko

Do nauczycieli gimnazjum, uczniów i rodziców. Karty do indywidualnej pracy ucznia. W zadaniach przygotowujących do pomyślnego zdania egzaminu gimnazjalnego z...maciejko.org/witryna/publikacje-2/karty-pracy

MegaMatma: Ułamki zwykłe i dziesiętne zadania

Zadania i testy na temat ułamków zwykłych i dziesiętnych. Sprawdź swoją wiedzę o ułamkach!www.megamatma.pl/klasowki/podstawowka-klasowki/ulamki-zwykle-zadania

Konkurs Fizyczny Lwiątko

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Polsko-Ukraiński Konkurs Fizycznylwiatko.org/

Ile zarabia spawacz - zarobki spawacza - wynagrodzenia.pl

* Mediana - jest to wartość dzieląca wszystkie dane na dwa równe zbiory. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% zgromadzonych w badaniu wyników.https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-spawacz