Masz pytanie?

Projekt ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych

Historia dwa razy w tygodniu i dwa języki obce. MEN publikuje projekt planów nauczaniawww.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/projekt-ramowych-planow-nauczania-dla-szkol-podstawowych,7089...

Dydaktyka - Realizacja i monitorowanie podstawy programowej

arkusze obserwacji monitorowanie podstawy programowej... Arkusz kontroli wewnętrznej wybranych aspektów żywienia w przedszkoluwww.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/realizacja-i-monitorowanie-podstawy-programowej

W YKORRZZYSSTTAANNIIEE YTTAABBLLIICCYY...

1 w ykorrzzyssttaanniiee yttaabblliiccyy iinntteerraakkttywwnneejj iinntteerrwwrriittee i ozassobbÓÓww ciinntteerrnneettuu kww ne edduukkaacjjii...www.interwrite.pl/news/Wykorzystanie_tablicy_Interaktywnej-Wloclawek.pdf

Anna Zalewska. Debata nad wnioskiem o odwołanie minister...

Video: tvn24 Od września nowe podstawy programowe 14.02 | Od 1 września 2017 r. w szkole podstawowej wprowadzana będzie nowa podstawa...www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/anna-zalewska-debata-nad-wnioskiem-o-odwolanie-minister-eduka...

Sześciolatki w szkole, pięciolatki w zerówkach – co się...

Trudno oczywiście uogólniać odpowiedzi do sytuacji w kraju. 51 odpowiedzi to ilość niewystarczająca, można jednak się pokusić o nakreślenie pewnej tendencji.dzieciowo.pl/2016/03/szesciolatki-w-szkole-pieciolatki-w-zerowkach-co-sie-zmieni-w-2016-r.html

Reforma edukacji. Gdzie, z kim, czego i kiedy będzie...

Reforma edukacji. Gdzie, z kim, czego i kiedy będzie uczyło się moje dziecko? Odpowiadamy na najważniejsze pytaniawyborcza.pl/7,75398,21302774,reforma-edukacji-gdzie-z-kim-czego-i-kiedy-bedzie-uczylo.html