Masz pytanie?

Reforma programowa - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

KALENDARZ WDRAŻANIA ZMIAN PROGRAMOWYCH: Rok szkolny Zreformowane nauczanie w klasach; 2009/2010: I SP: I Gimnazjum: 2010/2011: II SP: II Gimnazjum: …www.operon.pl/reforma_programowa

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceumwww.bc.ore.edu.pl/Content/232/Tom+2+J%C4%99zyk+polski+w+szkole+podstawowej%2C+gimnazjum+i+liceu...

Strona Główna - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w...

Najważniejsze omawiane sprawy dotyczyły: doskonalenia nauczycieli przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015; propozycji szkoleń na rok szkolny 2015/2016odn.zce.szczecin.pl/

Podstawa programowa nauczania matematyki - GWO

Szkoła podstawowa (klasy 4–6) obowiązująca podstawa programowa - plik pdf; Gimnazjumgwo.pl/strony/289/seo_link:podstawa-programowa-nauczania-matematyki

Analiza porównawcza systemu oświaty w Polsce i Anglii...

WSTĘP Celem niniejszej pracy jest porównanie systemu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Polsce i Anglii. Praca składa się ze wstępu, sześciu...www.edukacja.edux.pl/p-21189-analiza-porownawcza-systemu-oswiaty-w-polsce.php

Wydawnictwo Nowa Era

Szkoła dobrych rozwiązań Wydawnictwo Nowa Era stworzyło unikatowy program edukacyjny, którego celem jest wsparcie dyrektorów i nauczycieli w codziennej pracy...https://www.nowaera.pl/

Pedagogika wczesnoszkolna - Sciaga.pl

1 Pedagogika wczesnoszkolna jako dyscyplina pedagogiczna miejsce PW wśród dyscyplin pedagogicznych Aktywność własna jest podstawą poznania rozwojusciaga.pl/tekst/70306-71-pedagogika_wczesnoszkolna/strona/pokaz_wszystkie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia …

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania …www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.113.0000803,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-zmienia...

Internetowy System Aktów Prawnych

Dz.U. 2012 poz. 977: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz …isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977

Pytania porady eksperta Kadry - Nadzór pedagogiczny

Od dnia 1.09.2013r. zatrudniliśmy nauczyciela mianowanego w pełnym wymiarze na zastępstwo za nauczycielkę która była w ciąży (art 10, ust.7 KN "na czas...www.nadzor-pedagogiczny.pl/porady/kadry/