Masz pytanie?

Nowa podstawa programowa - Reforma edukacji - Dla...

Treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r; Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów...www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/nowa...

WSiPnet – Dotacja MEN dla szkół na materiały ćwiczeniowe

Nowy rok szkolny na WSiPnet.pl. Przygotuj się do pracy na WSiPnet.pl. Zaloguj się i zatwierdź klasy, aby Twoi uczniowie mogli kontynuować naukę w nowym roku...www.wsipnet.pl/

Reforma MEN, czyli nowa podstawa programowa z historii...

Przedmioty dodatkowe: A. z racji wyboru przedmiotów maturalnych: Ponadto z racji obowiązku szkoły do zadbania o wszechstronny rozwój każdego ucznia, szkoła...historia.org.pl/2010/02/22/reforma-men-czyli-nowa-podstawa-programowa-z-historii/

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 rokuwww.npseo.pl/data/documents/3/254/254.pdf

Szkola podstawowa - Wydawnictwo Nowa Era

Nowa oferta wydawnictwa Nowa Era dla szkoły podstawowej. Podręczniki zgodne z nową podstawą programową. Reforma MEN 2012www.nowaera.pl/programy-nauczania/szkola-podstawowa-2.html

Nowa podstawa programowa z komentarzami - pearson.pl

Jak oceniasz użyteczność strony www.pearson.pl? bardzo dobrze dobrze średnio słabo nie mam zdania Jeśli założyłeś konto na stronie, czy było to:www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/nowa...

Szkoła podstawowa nr 3

7 września od samego rana na placyku przyszkolnym duuużo się działo. W pięknych okolicznościach przyrody i przy wspaniałej pogodzie zaczęła działać...www.sp3pabianice.pl/

Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i...

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, podpisała 17 czerwca 2016 r. dwa rozporządzenia dotyczące podstawy programowej wychowania...www.wszpwn.com.pl/wydarzenie/nowa-podstawa-programowa-wychowania-przedszkolnego-i-ksztalcenia-o...

Podstawa programowa w zerówce i pierwszej klasie

Podstawa programowa. Zerówka. Pierwsza klasa. Czego będzie się uczyło dziecko. Co powinno umieć. Ostatnie podstawy programowe pochodziły sprzed dziesięciu laty...www.natemat.com.pl/dzieci-w-szkole/podstawa-programowa-w-klasach-0-1.html

Aktualności

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I – III. rok szkolny 2016/17 . Klasa I: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” (nowa podstawa programowa) wyd. WAM,www.sprychtal.pl/