Masz pytanie?

Nowa podstawa programowa - Reforma edukacji - Dla...

Treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r; Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów...www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/nowa...

WSiPnet – Dotacja MEN dla szkół na materiały ćwiczeniowe

Nowy rok szkolny na WSiPnet.pl. Przygotuj się do pracy na WSiPnet.pl. Zaloguj się i zatwierdź klasy, aby Twoi uczniowie mogli kontynuować naukę w nowym roku...www.wsipnet.pl/

Reforma MEN, czyli nowa podstawa programowa z historii...

Przedmioty dodatkowe: A. z racji wyboru przedmiotów maturalnych: Ponadto z racji obowiązku szkoły do zadbania o wszechstronny rozwój każdego ucznia, szkoła...historia.org.pl/2010/02/22/reforma-men-czyli-nowa-podstawa-programowa-z-historii/

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 rokuwww.npseo.pl/data/documents/3/254/254.pdf

Nowa podstawa programowa z komentarzami - pearson.pl

Super oferta dla zerówek. Wyposaż się w materiały dla zerówek jeszcze przed wakacjami. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na zakup książek dla uczniów i...www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/nowa...

Gimnazjum | Programy nauczania - Wydawnictwo Nowa Era

Gimnazjum Język polski GIM „Swoimi słowami” – nowa podstawa programowa Program nauczania „Swoimi słowami” Opinia merytoryczna do programu nauczania...www.nowaera.pl/programy-nauczania/gimnazjum.html

Podstawa programowa w zerówce i pierwszej klasie

Podstawa programowa. Zerówka. Pierwsza klasa. Czego będzie się uczyło dziecko. Co powinno umieć. Ostatnie podstawy programowe pochodziły sprzed dziesięciu laty...www.natemat.com.pl/dzieci-w-szkole/podstawa-programowa-w-klasach-0-1.html

Szkoła Podstawowa w Polance Wielkiej

Dnia 11 czerwca 2016 r. odbył się VI Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany przez Radę Rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej.www.sp.polanka-wielka.iap.pl/

Aktualności

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS I – III. rok szkolny 2016/17 . Klasa I: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” (nowa podstawa programowa) wyd. WAM,www.sprychtal.pl/

EGIS Sp. z o.o.

Co zmienia nowa podstawa programowa w zakresie nauczania języków obcych? Rozpoczęcie obowiązkowej nauki pierwszego języka obcego zostało przesunięte z …www.egis.com.pl/?m=page&id=211