Masz pytanie?

Podstawa programowa katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce

Zadania katechezy wynikające z DOK. Cele katechetyczne. Zadania nauki religii. Treści. Rozwijanie poznania wiary „W okresie dzieciń­stwa proces katechi­za­cji...katecheza.diecezja.gda.pl/informacje/dokumenty/75-podstawa-programowa-katechezy-kocioa-katolick...

Podstawa programowa z matematyki dla gimnazjum i szkoły...

III etap edukacyjny (kl. I-III gimnazjum) Cele kształcenia (wymagania ogólne): wykorzystanie i tworzenie informacji - uczeń interpretuje i tworzy teksty o...matematyka.wroc.pl/prawo/podstawa-programowa-mtematyki-dla-gimnazjum-i-szkoly-ponadgimnazjalnej

Tworzenie podstawowej - pcdzn.edu.pl

Nowa podstawa programowa Podstawa programowa Rozporządzenia MinistraEdukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowejwww.pcdzn.edu.pl/publikacje/Niemiecki/dokumentacja.pdf