Masz pytanie?

Dla kandydatów « XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im...

Dzień otwarty Dzień otwarty dla kandydatów do liceum na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się 12 kwietnia 2016 r. o godzinie 17:00. Spotkanie będzie obejmować:www.kostka-potocki.edu.pl/dla-kandydatow/

Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w...

Edux.pl: Edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle prawa oświatowegowww.edukacja.edux.pl/p-405-edukacja-uczniow-o-specjalnych-potrzebach.php

Stanowisko MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art...

STANOWISKO MEN w sprawie sposobu wykonania przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy – Karta Nauczyciela – zaktualizowane w dniu 8 października 2009 r.www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/nauczanie-religii-w-szkole/dokumenty-panstwowe/21-dok...

Profesor.pl - publikacje nauczycieli, awans zawodowy...

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kształcenie niepełnosprawnych. Każde dziecko, także niepełnosprawne ma prawo do nauki. Zapewnia to Konstytucja RP (art. 70...www.profesor.pl/forum/read.php?10,195151

Praca z uczniem słabym i zdolnym - Serwis WWW

Praca z uczniem słabym i zdolnym (art. 42. ust.2. pkt. 2. USTAWY KARTA NAUCZYCIELA) I. TREŚĆ art. 42. ust.2. pkt. 2. USTAWY KARTA NAUCZYCIELAsp2.kamzab.pl/index.html?id=61081&site_id=68276

Podyplomowe - Elpax - Studia / Kursy oświatowe

Studia podyplomowe W dzisiejszych czasach by osiągnąć sukces na rynku pracy i posiadać gwarancję stabilnego zatrudnienia trzeba ciągle się rozwijać.www.elpax.pl/studia/studia-podyplomowe.html