Masz pytanie?

List Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej...

List Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej skierowany do dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty - Aktualności - Prosimy o zapoznanie się z listem...www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10345,List-Ministra-Edukacji-Narodowej-Anny-Zal...

Tworzenie programu wspomagania i korygowania rozwoju …

Indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka ma być realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole. Diagnoza nadaje kierunek...www.eksperciwoswiacie.pl/artykuly-przedszkola/art,57,tworzenie-programu-wspomagania-i-korygowan...

GES - GAUDIUM ET STUDIUM - Kadra - Prywatna Szkoła...

GAUDIUM ET STUDIUM - Prywatna Szkoła Podstawowa Poznań. GAUDIUM ET STUDIUM szkoła, w której uczniowie poprzez odkrywanie własnych zdolności z …www.szkolages.pl/kadra.php

Ustawa o systemie oświaty , Stan na 01-09- 2014

13a) podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie...www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2014&qplikid=1

Subwencja na kształcenie specjalne rozliczana na koniec...

Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult postuluje, by subwencja oświatowa na realizację zadań z zakresu kształcenia specjalnego była rozliczana na koniec roku...www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/subwencja-na-ksztalcenie-specjalne-rozliczana-na-koniec-roku-...