Masz pytanie?

Nowe ramowe plany nauczania a arkusz organizacji na rok...

Zapoznaj się ze szczegłowym omówieniem nowych przepisów o ramowych planach nauczania - jest to niezbędne do opracowania arkusza organizacji na nowy rok szkolny!www.portaloswiatowy.pl/aktualnosci/raport-specjalny-nowa-ramowka---omowienie-przepisow-pod-kate...

Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany...

Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Aleje Ujazdowskie 28www.bc.ore.edu.pl/Content/268/poradnik_dla_dyrektora_sp_ramowe_plany_nauczania.pdf

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie...

Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa tel. 22 34-74-100 | fax. 22 34 74 100 e-mail: informacja@men.gov.plwww.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-10-01/ramowe-plany-nauczania/256-rozporzadzenie-ministra...

Dydaktyka - Plany i harmonogramy pracy - Nadzór …

Szkolny plan nauczania dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Proponowany szkolny plan nauczania dla I etapu edukacyjnego, tj. kl. 1-3 szkoły podstawowej, opracowany na...www.nadzor-pedagogiczny.pl/dokumenty/plany-i-harmonogramy-pracy

Ramowy plan wydarzeń - Przedwiośnie

Ramowy plan wydarzeń, Stefan Żeromski - Przedwiośnie - streszczenie, opracowanie ściągi do matury, materiały pomocnicze do egzaminów na studia, korepetycjeprzedwiosnie.klp.pl/a-7751.html

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. kategoria: plany pracy, programy nauczania, plany wynikowe. Wewnątrzszkolny Program Wychowania Fizycznego...www.publikacje.edu.pl/archiwum.php?dzial=plany

Lista propozycji nowych dokumentów - Nadzór pedagogiczny

Zachęcamy Państwa do zgłoszania propozycji dokumentów. Po dodaniu do serwisu i zaakceptowaniu przez redakcję, Państwa propozycja zostanie poddana pod głosowanie.www.nadzor-pedagogiczny.pl/lista-propozycji-nowych-dokumentow

ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

1 ROZPORZ ĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 marca 2009 r. zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie ramowych planów nauczaniabip.men.gov.pl/men_bip/akty_projekty/projekt_rozporzadzenia_20090323__.pdf

APEdukacja - Opiekun medyczny - SZKOŁY POLICEALNE AP...

Wiadomości ogólne: Zawód: Opiekun medyczny 532102 Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. Kwalifikacje: Z.4.www.apedukacja.pl/opiekun-medyczny,822.html

FAQ | Nasz Elementarz – Darmowy podręcznik | Strona 7

Dla klas I-III szkoły podstawowej nie wskazuje się w podstawie programowej jakichkolwiek tytułów – wybór pozostawiono nauczycielowi, który zna swoich uczniów...naszelementarz.men.gov.pl/faq/page/7/