Masz pytanie?

MEN: Jaka nowa podstawa programowa i ramowe plany...

• Ministerstwo Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej przygotowało nowe podstawy programowe i ramowe plany nauczania dla szkoły podstawowej i liceum...www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/men-jaka-nowa-podstawa-programowa-i-ramowe-plany-nauczania,87...

Internetowy System Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001993

» Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w...

Rozporządzenie MEN w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela,... Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.https://www.librus.pl/akty-prawne/rozporzadzenie-w-sprawie-ramowych-planow-nauczania-w-szkolach...

Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej - Strona główna

Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Aleje Ujazdowskie 28www.bc.ore.edu.pl/Content/268/poradnik_dla_dyrektora_sp_ramowe_plany_nauczania.pdf

Rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania i...

Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych i w sprawie świadectw, dyplomów państwowychhttps://www.portaloswiatowy.pl/zmiany-w-prawie-oswiatowym/rozporzadzenia-men-w-sprawie-ramowych...

Ramowe plany nauczania przekazane do konsultacji – Dobra...

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt... nowe ramowe plany nauczania,...reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/ramowe-plany-nauczania-przekazane-do-konsultacji.html

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r.... Ramowe plany nauczania Nowa podstawa programowa, sukcesywnie wprowadzana do szkół, od 1 września 2012 rokuwww.npseo.pl/data/documents/3/254/254.pdf

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania... Ramowe plany nauczania Nowa podstawa programowa, sukcesywniekuratorium1.home.pl/kuratorium2/Reforma_edukacji/Nowa%20podstawa%20programowa%20i%20ramowe%20pl...

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych

Nowe ramowe plany nauczania w szkołach publicznych Jakie unormowania nie zmieniają się ? 1) ogólna liczba godzin przeznaczonych na obowiązkowe...kuratorium1.home.pl/kuratorium2/Reforma_edukacji/Nowe%20ramowe%20plany%20nauczania%20w%20szko%C...

Rozporządzenie Ministra Edukacji... - bip.men.gov.pl

Plan działalności;... Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w... Ministerstwo Edukacji Narodowej.https://bip.men.gov.pl/akty-prawne-obowizujce/rozporzdzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-...