Masz pytanie?

Rozporządzenie MEN ws. dokonywania oceny pracy nauczyciela

Najnowsze Wiadomości. XIII Rolniczy Festiwal Nauki. Ramowe plany nauczania. KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY odnośnie nowelizacji art. 42 …www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php/pr/rozporzdzenia/1374-rozporzdzenie-men-ws-dokonywania...

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w...

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Informacje o organizowanych formach doskonalenia nauczycieli: warsztatach metodycznych, kursach oraz innych formach...www.wmodn.elblag.pl/

Reforma kształcenia zawodowego - pytania i odpowiedzi

Odpowiedź: Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest jedną z pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, adresowanego do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i...www.koweziu.edu.pl/faq_print.php

MEN: Reforma systemu oświaty od 1 września 2017 r...

MEN modyfikuje swoje dotychczasowe plany i zapowiada utrzymanie szkół podstawowych w systemie oświaty. Oznacza to, że nie powstaną wcześniej …https://www.portaloswiatowy.pl/komunikaty-men-i-cke/men-reforma-systemu-oswiaty-od-1-wrzesnia-2...

Dla kandydatów « XXXVIII Liceum Ogólnokształcące im...

3 grudnia 2016r. Dzień otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej LO! Szkoła zapewnia doskonałe warunki lokalowe-budynek po rozbudowie i modernizacji w roku 2010www.kostka-potocki.edu.pl/dla-kandydatow/

Forum OSKKO

Oprogramowanie forum © DRAGON-NOGARD (CMS, strony www) www: http://nogard.pl 10% zniżki dla członków OSKKOoskko.net/forum/index.php