Masz pytanie?

BIP MEN - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z...

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznychbip.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1311%3Arozporzdzenie-minist...

PUBLIKACJE EDUKACYJNE

Archiwum publikacji w serwisie Publikacje edukacyjne. kategoria: plany pracy, programy nauczania, plany wynikowe. Program szkolnego koła matematycznegowww.publikacje.edu.pl/archiwum.php?dzial=plany

APEdukacja - Opiekun medyczny - SZKOŁY POLICEALNE AP...

Wiadomości ogólne: Zawód: Opiekun medyczny 532102 Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. Kwalifikacje: Z.4.www.apedukacja.pl/opiekun-medyczny,822.html

Rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w...

Pearson Longman - best English courses.... Zapewniamy rozwiązania edukacyjne, takie jak podręczniki do języka angielskiego i niemieckiego, publikacje akademickie...www.pearson.pl/angielski/dla-nauczycieli/reforma-edukacji/akty-prawne-i-rozporzadzenia-men/rozp...

FAQ | Nasza szkoła, Nasz elementarz – Darmowe...

Dla klas I-III szkoły podstawowej nie wskazuje się w podstawie programowej jakichkolwiek tytułów – wybór pozostawiono nauczycielowi, który zna swoich uczniów...naszelementarz.men.gov.pl/faq/

shop.eltpoland.pl

Online MM Placement Test. The Online MM Placement Test is a unique means of determining students’ level of proficiency in the English language, and placing them at...eltpoland.pl/

Kadry i Płace w oświacie

Ocena pracy i osiągnięcia w nauczaniu mogą być podstawą zwolnienia nauczyciela. Sąd Najwyższy przyjął, że nie narusza zasady równego traktowania pracownika...lp.wip.pl/502a1656a3899/

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Józefa Bema w Szczecinie

Aktualności, konkursy, galeria, publikacje nauczycieli, informacje o placówce, plan lekcji.www.sp18.szczecin.pl/

Kształcenie specjalne - [Problemy Osób Niepełnosprawnych]

Problemy Osób Niepełnosprawnych . Kształcenie niepełnosprawnych. Każde dziecko, także niepełnosprawne ma prawo do nauki. Zapewnia to Konstytucja RP (art. 70...idn.org.pl/sonnszz/du_men9.htm

Kuratorium Oświaty w Kielcach: Pytania nauczycieli...

26.06.14 – Pytania nauczycieli dotyczące „Naszego Elementarza” i odpowiedzi MEN w tej sprawie. 1. Mam pytanie w związku z tworzeniem przez dyrektorów szkół...kuratorium.kielce.pl/11040/pytania-nauczycieli-dotyczace-naszego-elementarza-i-odpowiedzi-men-w...