Masz pytanie?

Mendel Gdański - Geneza utworu i gatunek - Maria...

GENEZA: Nowela Mendel Gdański ukazała się po raz pierwszy w „Przeglądzie Literackim” w roku 1890, natomiast później włączona została dowww.bryk.pl/lektury/maria-konopnicka/mendel-gdanski.geneza-utworu-i-gatunek