Masz pytanie?

Metoda objawowo-termiczna Rötzera - embrion.pl

Pomiar może być zaniżony jeżeli trwał zbyt krótko. Temperatura może być zawyżona, jeśli kobieta mierzyła temperaturę nie zaraz po przebudzeniuembrion.pl/npr/metroetz.htm

Data: KARTA 37,40°C OBSERWACJI CYKLU 37,35°C 37,30°C

KARTA OBSERWACJI CYKLU Ostatni dzieñ miesi¹czki Najkrótszy cykl minus 21/20 Dzieñ wyst¹pienia pierwszego œluzu Dzieñ wyst¹pienia œluzu wysoce p³odnegowww.npr.csc.pl/pdf/karta_obserw.pdf

Cykl kobiety - temperatura - Polskie Stowarzyszenie...

Temperatura ciała kształtuje się na różnym poziomie u każdej kobiety. Jednakże, niezależnie od poziomu temperatury, występuje wzrost temperatury po owulacji...www.psnnpr.com/metoda-angielska/184-cykl-kobiety-temperatura

Wykres płodności, wykres dni płodnych, karta ciąży, NPR...

28dni jest przeznaczone dla Ciebie, jeśli: starasz się o dziecko; nie stosujesz antykoncepcji; odkładasz lub planujesz ciążę28dni.pl/

Przykłady kart obserwacji - Polskie Stowarzyszenie...

Kliknij na ikonę aby pobrać wybraną kartę w formacie pdf - wzór karty pustej - rozszerzona karta pusta - typowy cykl - po odstawieniu tabletek hormonalnychwww.psnnpr.com/metoda-qangielskaq-mainmenu-64/53-przyksady-kart-obserwacji.html